Звіт юридичної компанії «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» (англ.)
Report of the law firm Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Eng.)

Провідна міжнародна юридична фірма «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» не знайшла доказів політичної мотивації у вироку Тимошенко

Міністерство юстиції України отримало незалежний звіт юридичної компанії «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» щодо правового дослідження справи Ю.Тимошенко стосовно перевищення нею службових повноважень при укладенні контрактів між російською компанією «Газпром» та НАК «Нафтогаз України».

Провідна юридична компанія «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP», відповідно до укладеного з нею договору, надала незалежний звіт, який віддзеркалює з точки зору права перебіг подій, що стали предметом судового розгляду й сам судовий процес.

Звіт дає аргументовані відповіді на критику тих, хто ставив під сумнів весь процес та вирок.

Справа Ю.Тимошенко привернула увагу міжнародної спільноти, яка головним чином була зосереджена на претензіях Ю.Тимошенко щодо політичної мотивації справи та порушенні її прав.

З цієї причини, Міністерство юстиції звернулось з проханням до провідної міжнародної юридичної фірми провести дослідження цієї справи, беручи до уваги всі правові документи й думки всіх сторін.

Доповідь, що публікується сьогодні на сайті Міністерства юстиції України, свідчить про те, що Юлія Тимошенко безпідставно стверджує про політичну мотивацію у цій справі й не надає жодних фактів, які могли б стати причиною для скасування її вироку відповідно до європейських чи американських стандартів.

У доповіді також відмічено, що поведінка Ю.Тимошенко у суді була б неприйнятною в інших країнах й, швидше за все, це мало б наслідком рішення про неповагу до суду.

У звіті «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» показано, як Ю.Тимошенко перевищила свої повноваження й скоїла злочин:

1) підготувала директиви, в яких викладались умови, про які вона домовилась з прем’єр-міністром Російської Федерації;

2) дала доручення керівнику НАК «Нафтогаз України» підписати угоду з «Газпромом» без її схвалення Кабінетом Міністрів України, погрожуючи звільнити його в разі відмови підписати зазначену угоду;

3) ввела в оману керівника НАК «Нафтогаз України» надавши йому офіційний документ з її підписом й печаткою Кабінету Міністрів України, не зважаючи на те, що Кабінет Міністрів України не затверджував цей документ під назвою «директиви».

Навіть у випадках, коли доповідь «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» ставить під сумнів деякі процесуальні рішення суду, відзначається, що ці рішення ухвалювались з огляду на дії підсудної, спрямовані на перешкоджання або зупинку роботи суду.

Суд прийшов до висновку, що дії Ю.Тимошенко спричинили суттєву шкоду, оскільки громадяни України, внаслідок укладеного договору, платять найвищу ціну за газ у Європі. У цьому сенсі, кожен громадянин України є жертвою цього злочину.

Міністерство юстиції України вдячне фірмі «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» за професійне дослідження, яке беззастережно зафіксувало факти цієї справи.

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 271-17-33
E-mail: press@minjust.gov.ua

Leading International Law Firm Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP did not find evidence of political motivation in judgement of Tymoshenko

The Ministry of Justice has received the independent report of the law firm Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, following its investigation of the Yulia Tymoshenko prosecution for exceeding her official powers at the conclusion of contracts between Russian Gazprom and Naftogaz Ukraine.

In accordance with the signed agreement, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP has delivered an independent report that clearly documents the events that were the subject of the trial and the trial itself. Through detailed analysis and a focus on the evidence, the report addresses critics, who have challenged the legal process and also the conviction, based on Yulia Tymoshenko’s claims that the prosecution was politically motivated and that her human rights have been abused. For this reason, the Ministry of Justice asked the leading international law firm to investigate the matter, taking into account all legal documents and opinions of all parties.

This report, published today on the Ministry’s website without amendment, concludes as groundless Yulia Tymoshenko’s claims that her prosecution was politically motivated and states that she has provided no factual evidence that would be sufficient to overturn her conviction under European or American standards.

The report also points out that Yulia Tymoshenko’s conduct in court would have been unacceptable in other countries and would likely have resulted in a contempt of court finding.

The Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP report shows how Yulia Tymoshenko overstepped her authority and committed this crime:|

1. by drafting Directives that set forth the terms that she and Prime-minister of Russian Federation had agreed to;

2. by ordering the head of NAK Naftogaz Ukraine to sign an agreement with Gazprom in the absence of approval from the Cabinet of Ministers;

3. by threatening to fire the head of NAK Naftogaz Ukraine if he did not sign the agreement;

4. and by deceiving the head of NAK Naftogaz Ukraine into believing that the Cabinet of Ministers had approved the agreement after producing an official looking document bearing her signature and the seal of Ukraine’s Cabinet of Ministers, despite the fact no such approval had been given for the document named “Directives”.

Even where the Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Report questions certain procedural decisions by the court, it concludes that these decisions were based on actions by Tymoshenko designed to disrupt the court’s work.

The court concluded that Yulia Tymoshenko’s actions caused grave damage to Ukraine, since citizens of Ukraine continue to pay the highest prices in Europe for their gas due to Tymoshenko’s deal with Russia. In this sense, every citizen of this country is a victim of this crime.

The Ministry of Justice is grateful to Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP for this professional analysis that unconditionally lays out the facts of this matter.

Contact: Press Office - Ministry of Justice
Telephone: +38 044 271 17 33
Email: press@minjust.gov.ua