Альтернативні джерела енергії

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
19 травня 2010 2010/30/ЄС Директива Про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами
26 листопада 1986 86/ С 316/ 01 Резолюція ради Про орієнтацію Співтовариства на розвиток нових та відновлюваних джерел енергії
23 листопада 1995 95/C 327/03 Рішення ради Щодо Зеленої книги „Щодо енергетичної політики Європейського Союзу”
27 червня 1997 97/С 210/01 Резолюція ради Щодо відновлюваних джерел енергії
8 червня 1998 98/С 198/01 Резолюція ради Про відновлювані джерела енергії
15 березня 1985 85/С 78/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про раціональне використання енергії у будівництві
17 вересня 1974 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про нову стратегію енергетичної політики Співтовариства
4 травня 1976 76/492/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про раціональне використання енергії шляхом розповсюдження термоізоляції в будівлях
4 травня 1976 76/495/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про раціональне використання енергії в міському пасажирському транспорті
25 жовтня 1977 77/713/EEC РЕКОМЕНДАЦІЯ РАДИ Щодо раціонального споживання енергії промисловими підприємствами
5 лютого 1979 79/167/ЄСВС, ЄEC, Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ РАДИ Про зменшення енергетичних потреб для споруд Співтовариства
9 червня 1980 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про нову стратегію Співтовариства у сфері енергозбереження
28 липня 1982 82/604/ЄEC РЕКОМЕНДАЦІЯ РАДИ Про залучення інвестицій у раціональне використання енергії
15 січня 1985 85/C 20/0 1 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про поліпшення програм енергозбереження в державах-членах
15 березня 1985 85/С 78/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про раціональне використання енергії у будівництві
15 вересня 1986 86/С 240/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про вдосконалення ефективності використання енергії у виробничих фірмах держав-членів
92/С 127/02 РЕЗОЛЮЦІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМІТЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА З ВУГІЛЛЯ ТА СТАЛІ Стосовно повідомлення Ради про стратегію Співтовариства щодо обмеження викиду вуглекислого газу та щодо вдосконалення ефективності використання енергії
3 вересня 1996 96/57/ЄС ДИРЕКТИВА Про вимоги ефективного використання енергії у побутових електричних холодильниках, морозильних камерах та комбінованих холодильних шафах
19 січня 2001 2000/84/ЄC ДИРЕКТИВА Про перехід на літній час
16 грудня 2002 2002/91/ЄС ДИРЕКТИВА щодо енергетичних характеристик будівель
11 лютого 2004 2004/8/ЄC ДИРЕКТИВА Про сприяння когенерації, що базується на ефективному тепловому навантаженні на внутрішньому ринку енергоносіїв та вносить зміни до Директиви 92/42/ЄEC
6 липня 2005 2005/32/ЄC ДИРЕКТИВА Що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів, що вносить зміни до Директив Ради 92/42/ЄEC та 96/57/ЄC і 2000/55/ЄС Європейського Парламенту та Ради
18 вересня 2000 2000/55/ЄС Директива Про вимоги щодо енергетичної ефективності баластного опору приладів флуоресцентного освітлення
8 квітня 2003 2003/269/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Щодо укладання від імені Співтовариства Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Європейським Співтовариством про координацію маркування енергозберігаючих програм офісного обладнання
22 грудня 2004 2005/42/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про визначення позиції Співтовариства щодо рішення керівних органів щодо Угоди між урядом Сполучених Штатів Америки та Європейським Співтовариством про координацію програм енергозабезпечення та маркування офісного обладнання, та внесення змін до частини ІІ Додатку С про визначення технічних характеристик моніторів.
25 жовтня 1977 77/714/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ РАДИ Про створення в державах-членах радчих органів чи комітетів для сприяння одночасного виробництва тепла та електрики та використання залишкового тепла
9 червня 1988 88/349/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ РАДИ Про поширення використання відновлюваних джерел енергії у Співтоваристві
26 квітня 2004 2004/67/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про здійснення заходів для забезпечення безпеки постачання природного газу
14 травня 2001 2001/469/ЄC РІШЕННЯ РАДИ Про висновок від імені Європейського Співтовариства про Угоду між Урядом Сполучених Штатів Америки і Європейським Співтовариством про координацію програм з оптимальних затрат маркування офісного обладнання
3 грудня 1963 № 7/63/ЄВРАТОМ РАДИ РЕГЛАМЕНТ Про Арбітражний комітет, що передбачений статтею 18 договору про заснування Європейського Співтовариства з Атомної Енергії
26 липня 1991 91/444/Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Щодо застосування третьої та четвертої частини статті 33 Договору про заснування Європейського Співтовариства з Атомної Енергії
75/780/Євратом КОМІСІЯ Угода про співпрацю між європейським СПІВтовариством з атомної енергії та міжнародною агенцією з атомної енергІЇ
28 жовтня 1965 65/42/Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Державам-членам стосовно гармонізації законодавства щодо застосування Паризької конвенції від 29 липня 1960 року та додаткової Брюссельської конвенції від 31 січня 1963 року
29 липня 1960 66/22/Євроатом ДРУГА РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Державам-членам стосовно гармонізації законодавства щодо застосування Паризької конвенції
29 липня 1960 66/22/Євроатом ДРУГА РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Державам-членам стосовно гармонізації законодавства щодо застосування Паризької конвенції
6.11.2002 СОМ(2002) 605 заключний КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ Ядерна безпека в Європейському Союзі
14.3.2005 SEC(2005)343 КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ Звіт про застосування статті 37 Договору Євратом з липня 1994 року до грудня 1993 року
29 листопада 1966 ОВ Р 241 від 28.12.1966, С. 4057 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про звільнення перевезення невеликої кількості руди, сировини та спеціальних розщеплювальних речовин від застосування норм глави про постачання
19 жовтня 1976 (ЄВРАТОМ) No 3227/76 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про застосування положень Євратому про заходи безпеки
18 лютого 1980 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про переробку опромінюючих ядерних палив
22 липня 1975 Резолюція Ради Про технологічні проблеми ядерної безпеки
18 лютого 1980 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про реактори швидкого розширення ядерного палива
27 вересня 2001 2001/77/ЄС ДИРЕКТИВА Про просування електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії на внутрішньому ринку електроенергії
8 лютого 2005 (Євратом) № 302/2005 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про заходи безпеки Євратом
SEC(2006) aaaa Комісія Європейських Співтовариств Стратегія ЄС щодо біологічного палива
8 травня 2003 2003/30/ЄС ДИРЕКТИВА Про сприяння використанню біопалива або іншого відновлюваного палива для транспорту
27 жовтня 2003 2003/96/ЄC ДИРЕКТИВА Про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроенергії
7.11.2001 COM(2001) 547 попередня версія КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ Про альтернативні види палива для автомобілях перевезень та про план заходів сприяння використання біопалива
27 вересня 2001 OВ L 283, 27.10.2001, С. 33 ДИРЕКТИВА Про просування електроенергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії на внутрішньому ринку електроенергії
12 січня 2005 2005/27/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Щодо визначення відповідним чином збалансованої за географічним принципом наявності неетильованого бензину та дизельного палива із максимальним вмістом сірки для потреб Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно бензинів та дизельного палива
7.11.2001 COM(2001 року) 547 попередня версія КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ Щодо альтернативних видів палива для безрейкового транспортування та щодо впровадження заходів для сприяння використанню біологічних видів палива
2006 СОМ(2006) 34 кінцевий КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА Стратегія ЄС щодо використання біологічного палива
3 березня 2003 2003/17/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директиви 98/70/ЄС стосовно якості бензинового та дизельного палива
8 травня 2003 2003/30/ЄС ДИРЕКТИВА Про сприяння використанню біопалива або іншого відновлюваного палива для транспорту
29 березня 2005 2005/27/ЄС ДИРЕКТИВА Яким вносяться зміни, з метою його адаптації до технічного прогресу, до Директиви 2003/93/ЄС Європейського Парламенту і Ради, яким врегульовуються питання узгодження законодавства держав-членів Співтовариства, яке стосується затвердження типів пристроїв для непрямого огляду і транспортних засобів, обладнаних такими пристроями
13 жовтня 1998 98/70/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС
18 червня 1992 92/С 172/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про технологічні проблеми ядерної безпеки
3 березня 2003 2003/17/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 98/70/ЄС про якість бензину та дизельного палива
26 червня 1984 1890/84 РЕГЛАМЕНТ Що запроваджує спеціальні заходи в інтересах Співтовариства, пов’язані з енергетичною стратегією
КОМІСІЯ Повідомлення про сферу застосування атомної енергії
КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО З АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ