Банківське право

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
1 січня 2011 2010/С 329/07 Повідомлення комісії Про застосування правил державної допомоги до заходів підтримки для банків в контексті фінансової кризи
25 листопада 2010 ЄЦБ/2010/23 РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ Про розподіл грошових прибутків національних центральних банків держав-членів, валютою яких є євро
16 вересня 2009 2009/110/ЄС Директива Про започаткування, здійснення та пруденційний нагляд за діяльністю установ, що працюють з електронними грошима, що вносить зміни до Директив 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС і припиняє дію Директиви 200/46/ЄС
9 грудня 2005 2005/C 323/10 РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ На вимогу Ради Європейського Союзу щодо пропозиції Європейського Парламенту та Європейської Ради відносно визначення точних термінів введення в дію оновленої Директиви 2004/39/ЄC, яка стосується фінансового регулювання ринків
10 грудня 1984 84/641/ЄEC Директива Що вносить зміни, зокрема що стосується допомоги подорожуючим, до Першої Директиви (73/239/ЄEC) про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно початку та ведення діяльності з прямого страхування, іншого, ніж страхування життя
14 вересня 2000 2000/С 362/10 УГОДА Між Європейським Центральним Банком та національними центральними банками держав-членів, які не входять у зону євро, що вносить зміни до Угоди від 1 вересня 1998 року, у якій викладено методи роботи для курсового механізму ЄВС на стадії ІІІ економічного та валютного союзу
26 квітня 2001 2001/401/ЄС НАСТАНОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ Щодо Транс’європейської автоматичної системи експрес-платежів реального часу (TARGET)
23 червня 2000 2000/408/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо опублікування інформації про фінансові та інші інструменти, що направлена на доповнення інформації, опублікування якої вимагається Директивою Ради 86/635/ЄЕС щодо річних бухгалтерських звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ
14 лютого 1990 90/109/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо прозорості банківських вимог щодо транскордонних фінансових операцій
8 грудня 1986 86/635/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо річної та консолідованої звітності банків та інших фінансових інститутів
15 грудня 1989 89/646/ЄEC ДИРЕКТИВА Про координацію законів, підзаконних та адміністративних положень про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ, та про внесення змін до Директиви 77/780/ЄEC
21 грудня 1992 92/121/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо моніторингу та контролю за великими вкладеннями кредитних установ
30 травня 1994 94/19/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо схем гарантування депозитів
18 вересня 2000 2000/46/EC ДИРЕКТИВА Щодо започаткування діяльності та її ведення установами, які проводять електронні розрахунки та пруденційного нагляду за ними
4 квітня 2001 2001/24/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо реорганізації та закриття кредитних установ
16 грудня 2002 2002/87/ЄC Директива Про здійснення додаткового нагляду за кредитними установами, страховими компаніями та інвестиційними фірмами, що входять до фінансового конгломерату, та яка вносить зміни до Директив Ради 73/239/ЄEC, 79/267/ЄEC, 92/49/ЄEC, 92/96/ЄEC, 93/6/ЄEC та 93/22/ЄEC, а також Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄC та 2000/12/ЄC
26 жовтня 2005 2005/60/ЄС ДИРЕКТИВА Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму
20 грудня 1985 85/611/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного інвестування у цінні папери, що знаходяться в обігу (ІСІ)
8 листопада 1990 8 листопада 1990 ДИРЕКТИВА Що вносить зміни, які, зокрема, стосуються страхування відповідальності у зв’язку з користуванням автотранспортними засобами, до Директиви 73/239/ЄEC та Директиви 88/357/ЄEC про узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно прямого страхування, іншого, ніж страхування життя
19 грудня 1990 91/31/ЄEC Директива Щодо застосування терміну “багатосторонні банки розвитку” у Директиві Ради 89/647/ЄEC від 18 грудня 1989 року про показники платоспроможності кредитних установ
19 грудня 1991 91/674/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про річну звітність і консолідовану звітність страхових підприємств
27 січня 1997 97/5/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо транскордонних переказів
3 березня 1997 97/9/ЄС ДИРЕКТИВА Про схеми компенсації інвесторам
19 травня 1998 98/26 Директива Про остаточний розрахунок в платіжних системах та системах розрахунків за цінними паперами
9 грудня 2002 2002/92/ЄС ДИРЕКТИВА Про посередництво у страхуванні
8 травня 2000 1009/2000 РЕГЛАМЕНТ Щодо збільшення капіталу Європейського центрального банку
8 травня 2000 1010/2000 Регламент Щодо подальших вимог щодо валютних резервів Європейського центрального банку
3 серпня 1979 1736/79 РЕГЛАМЕНТ Щодо процентних субсидії у вигляді частки процентних виплат за певними позиками, наданими згідно з Європейською монетарною системою
17 червня 1997 1103/97 РЕГЛАМЕНТ Щодо певних положень, пов’язаних із впровадженням євро
22 листопада 1996 2271/96 РЕГЛАМЕНТ Про захист від екстра-територіального застосування законодавства, ухваленого третьою стороною, та рішень, що базується на ньому або з нього випливають
22 листопада 2001 2423/2001 РЕГЛАМЕНТ Про зведений баланс сектора кредитно-фінансових установ
19 грудня 2001 2560/2001 Регламент Щодо транскордонних платежів у євро
18 лютого 2002 332/2002 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює механізм для надання середньострокової фінансової допомоги для платіжних балансів держав-членів
20 грудня 2001 63/2002 РЕГЛАМЕНТ Щодо статистики процентних ставок, які застосовуються грошово-кредитними фінансовими установами до депозитів домашніх господарств і нефінансових корпорацій та позик домашнім господарствам та нефінансовим корпораціям
3 квітня 1973 907/73 РЕГЛАМЕНТ Щодо заснування Європейського фонду зі співробітництва у валютній сфері
23 вересня 1999 2157/1999 РЕГЛАМЕНТ Щодо повноважень Європейського Центрального Банку на впровадження санкцій
10 травня 2001 985/2001 РЕГЛАМЕНТ Щодо внесення змін до Регламенту ЕСВ/1999/4 стосовно повноважень Європейського Центрального Банку накладати санкції
14 червня 2006 2006/48/ЄС ДИРЕКТИВА Про започаткування та здійснення діяльності кредитних установ (виправлене видання)
23 квітня 2008 2008/48/ЄС ДИРЕКТИВА Про кредитні угоди для споживачів та про скасування Директиви Ради 87/102/ЄЕС
від 26 червня 2013 року 2013/36/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про доступ до діяльності кредитних установ та пруденційний нагляд по відношенню до кредитних установ та інвестиційних фірм, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС та припиняє дію Директиви 2006/48/ЄС та 2006/49/ЄС