Безпека та якість харчових продуктів

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
16 червня 2003 1152/2003/ЄC Рішення Про комп'ютеризацію пересування та нагляду за підакцизними товарами
21 жовтня 2009 (ЄС) № 983/2010 Регламент Про надання дозволів та відмову у наданні дозволів для відміток про користь для здоров'я, які зазначаються на продуктах харчування і стосуються скорочення ризику виникнення хвороб та розвитку і здоров'я дітей
21 жовтня 2009 (ЄС) № 984/2009 Регламент Про відмову в задоволенні певних відміток про користь для здоров'я, внесених щодо їжі, відмінних від тих, що стосуються скорочення ризику виникнення хвороб та розвитку і здоров'я дітей
21 квітня 2008 (ЄС) № 382/2008 Регламент Щодо правил застосування ліцензій на імпорт та експорт у секторі яловичини та телятини
3 лютого 2011 2011/78/ЄС Рішення комісії Стосовно вжиття певних заходів з метою запобігти передачі вірусу африканської чуми свиней з Росії до Союзу
22 липня 2009 641/2009 РЕГЛАМЕНТ Про виконання Директиви 2005/32/ЄC Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну для беззащільникових автономних циркуляційних насосів та беззащільникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої
21 квітня 2008 382/2008 РЕГЛАМЕНТ Щодо правил застосування ліцензій на імпорт та експорт у секторі яловичини та телятини
3 лютого 2011 2011/78/ЄС РІШЕННЯ Стосовно вжиття певних заходів з метою запобігти передачі вірусу африканської чуми свиней з Росії до Союзу
10 січня 2011 16/2011 Регламент Що встановлює імплементаційні заходи системи швидкого попередження для продуктів харчування та кормів
25 лютого 2011 142/2011 РЕГЛАМЕНТ Про виконання Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1069/2009, що встановлює санітарні норми щодо субпродуктів і похідних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, та про виконання Директиви Ради 97/78/ЄС щодо окремих зразків і виробів, виключених із ветеринарних перевірок на кордоні згідно з цією Директивою
10 березня 2011 234/2011 РЕГЛАМЕНТ Про виконання Регламенту (ЄС) № 1331/2008 Європейського Парламенту та Ради, що засновує спільний порядок надання дозволів на харчові добавки, харчові ферменти та харчові ароматизатори
10 березня 2010 254/2010 РЕГЛАМЕНТ Що затверджує програму контролю Salmonella в м'ясі свійської птиці в деяких третіх країнах згідно з Регламентом (ЄС) № 2160/2003 Європейського Парламенту та Ради і вносить зміни в Додаток I до Регламенту (ЄС) № 798/2008 щодо статусу контролю Salmonella в деяких третіх країнах
6 травня 2009 2009/39/ЄС ДИРЕКТИВА Про харчові продукти, призначені для спеціального споживання
16 грудня 2008 1333/2008 РЕГЛАМЕНТ Про харчові добавки
12 листопада 2008 2008/866/ЄС РІШЕННЯ Про невідкладні заходи з призупинення імпорту з Перу деяких двостулкових молюсків, призначених для споживання людиною
19 серпня 2011 836/2011 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 333/2007 про запровадження методів відбору проб та проведення аналізу для офіційного контролю за рівнем свинцю, кадмію, ртуті, неорганічного олова, 3-монохлорпропан-1,2-діолу (3-MCPD) та бензо(а)пірену в продуктах харчування
20 грудня 2007 2008/55/ЄС РІШЕННЯ Щодо фінансової допомоги Співтовариства на користь дослідження розповсюдженості сальмонели та метицилін-резистентних штамів Staphylococcusaureusу стадах племінних свиней, яке буде проведено у державах-членах
16 червня 2003 1152/2003/ЄC РІШЕННЯ Про комп'ютеризацію пересування та нагляду за підакцизними товарами
21 жовтня 2009 983/2010 РЕГЛАМЕНТ Про надання дозволів та відмову у наданні дозволів для відміток про користь для здоров'я, які зазначаються на продуктах харчування і стосуються скорочення ризику виникнення хвороб та розвитку і здоров'я дітей
21 жовтня 2009 984/2009 РЕГЛАМЕНТ Про відмову в задоволенні певних відміток про користь для здоров'я, внесених щодо їжі, відмінних від тих, що стосуються скорочення ризику виникнення хвороб та розвитку і здоров'я дітей
21 жовтня 2009 1069/2009 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює санітарні правила щодо субпродуктів тваринного походження та вторинних продуктів, не призначених для споживання людиною, та скасовує Регламент (ЄС) № 1774/2002 (Регламент щодо субпродуктів тваринного походження)
21 квітня 2006 627/2006 РЕГЛАМЕНТ Який імплементує Регламент (ЄС) № 2065/2003 Європейського Парламенту та Ради стосовно критеріїв якості затверджених методів аналізу відбирання зразків, ідентифікації та опису характеристик первинних копчених продуктів
19 грудня 2006 1882/2006 РЕГЛАМЕНТ Що закладає методи збирання зразків та аналізу для офіційного контролю за рівнями нітратів у певних харчових продуктах
19 грудня 2006 1883/2006 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює методи відбору проб та методи аналізу для офіційного контролю рівня діоксинів та діоксин-подібних ПХБ в певних харчових продуктах
22 грудня 2006 1981/2006 РЕГЛАМЕНТ Про детальні правила імплементації статті 32 Регламенту (ЄС) № 1829/2003 Європейського Парламенту і Ради щодо контрольної лабораторії Співтовариства для генетично модифікованих організмів
18 квітня 2008 353/2008 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює імплементаційні правила для заяв про дозвіл на вказування інформації на етикетці, як це передбачено у статті 15 Регламенту (ЄС) № 1924/2006 Європейського Парламенту і Ради
29 травня 2009 450/2009 РЕГЛАМЕНТ Про активні та «інтелектуальні» матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами
24 липня 2009 669/2009 РЕГЛАМЕНТ x Про імплементацію Регламенту (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламенту та Ради щодо підвищеного рівня офіційних заходів контролю над імпортом окремих харчових та кормових продуктів нетваринного походження та про внесення змін до Рішення 2006/504/ЄС
12 жовтня 2010 915/2010 РЕГЛАМЕНТ Про узгоджену багаторічну програму контролю зі сторони Союзу на 2011, 2012 та 2013 роки із забезпечення дотримання максимальних рівнів та з оцінки впливу на споживачів залишків пестицидів у та на продуктах харчування рослинного та тваринного походження
13 жовтня 2009 953/2009 РЕГЛАМЕНТ Про речовини, які можуть бути додані у якості харчових добавок для конкретних харчових цілей
19 жовтня 2009 975/2009 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Директиви 2002/72/ЄС щодо пластикових матеріалів та виробів, призначених для контакту з харчовими продуктами
22 грудня 2008 2008/128/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює специфічні критерії чистоти щодо барвників, застосовуваних у продуктах харчування
24.10.2001 СОМ(2001) 593 остаточний ПОВІДОМЛЕННЯ Стратегія Комісії щодо діоксинів, фуранів та поліхлорованих біфенілів
01.07.2002 СОМ (2002) 349 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ checked-COM_2002_0349_ua.rtf ЩОДО ОСНОВОПОЛОЖНОЇ СТРАТЕГІЇ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ
17.12.1999 COM(1999)706 остаточний ПОВІДОМЛЕННЯ Стратегія Співтовариства щодо ендокринних руйнівників
22 квітня 1997 97/296/ЄС РІШЕННЯ Про визначення переліку третіх країн, з яких дозволяється імпортування рибних продуктів, призначених для людського споживання
23 лютого 1999 1999/217/ЄС РІШЕННЯ Про ухвалення реєстру ароматизуючих речовин, що використовуються у продуктах харчування, відповідно до застосування Регламенту (ЄС) № 2232/96 Європейського Парламенту та Ради від 28 жовтня 1996 року
17 грудня 1999 1999/879/ЄС РІШЕННЯ Стосовно розміщення на ринку та застосування соматропіну для великої рогатої худоби (BST) та скасування Рішення 90/218/ЄЕС
22 лютого 2000 2000/195/ЄС РІШЕННЯ Що дозволяє розміщувати на ринку «фосфоліпіди з жовтка яйця» як нову продукцію або харчовий інгредієнт згідно з Регламентом (ЄС) № 358/97 Європейського Парламенту та Ради
18 липня 2000 2000/489/ЄС РІШЕННЯ Про внесення змін до Рішення 1999/217/ЄС про ухвалення переліку ароматизуючих речовин, які використовуються на/в продуктах харчування
30 січня 2001 2001/122/ЄС РІШЕННЯ Про дозвіл розміщення на ринку підготовки декстрану, виробленої Leuconostoc mesenteroides як нового компоненту продуктів харчування в хлібобулочних виробах згідно Регламенту (ЄEC) № 258/97 Європейського Парламенту та Ради
22 лютого 2001 2001/183/ЄC РІШЕННЯ Що встановлює відбір зразків та діагностичні методи для виявлення та підтвердження наявності певних захворювань риб та що скасовує Рішення 92/532/ЄEC
23 травня 2001 2001/424/ЄC РІШЕННЯ Про надання дозволу стосовно розміщення на ринку пастеризованих препаратів на фруктовій основі, які виготовляються при застосуванні процесу пастеризації під високим тиском відповідно до Регламенту (ЄС) № 258/97 Європейського Парламенту та Ради
23 жовтня 2001 2001/749/ЄС РІШЕННЯ Що вчетверте вносить зміни до Рішення 2001/532/ЄС про певні захисні заходи проти класичної свинячої лихоманки в Іспанії
15 лютого 2002 2002/150/ЄC РІШЕННЯ Стосовно дозволу про розміщення на ринку коагульованих протеїнів картоплі та гідролізатів як нових харчових інгредієнтів відповідно до Регламенту (ЄC) № 258/97 Європейського Парламенту та Ради
15 березня 2002 2002/225/ЄC РІШЕННЯ Викладені докладні правила для застосування Директиви Ради 91/492/ЄЕС стосовно максимальних рівнів і методів аналізу певних морських біотоксинів у двостулкових молюсках, іглошкірих, оболонкових та морських брюхоногих
15 березня 2002 C(2002)1009 РІШЕННЯ Стосовно визначення проведення спеціальних перевірок стану здоров`я щодо збирання та обробки певних видів двостулкових молюсків з рівнем отрути, що міститься в молюску, яка може спричини втрату пам`яті (ASP), що перевищує межі встановлені у Директиві Ради 91/492/ЄEC
24 липня 2002 2002/623/ЄС РІШЕННЯ Про встановлення настанов, що супроводжують Додаток II Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно навмисного випуску у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та скасовує Директиву Ради 90/220/ ЄЕС
12 серпня 2002 2002/657/ЄС РІШЕННЯ Про імплементацію Директиви Ради 96/23 ЄС щодо застосування аналітичних методів та роз’яснення результатів
3 жовтня 2002 2002/811/ЄС РІШЕННЯ Що затверджує настанови, які доповнюють Додаток VII до Директиви 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради про навмисне вивільнення у довкілля генетично модифікованих організмів і скасовує Директиву Ради 90/220/ЄЕС
23 жовтня 2002, 2002/840/ЄC РІШЕННЯ Що ухвалює перелік затверджених установ у третіх країнах для іррадіації продуктів харчування
30 жовтня 2003 C(2003) 3984 РІШЕННЯ Про схвалення певних методів обробки запобігання поширенню хвороботворних мікроорганізмів у двостулкових молюсків і морських черевоногих молюсків
14 листопада 2003 C(2003) 4153 РІШЕННЯ Що визначає умови щодо утримання тварин і вимоги сертифікації щодо на імпорту молюсків, їх яєць і гамет для подальшого вирощування, відгодовування, переселення або споживання населенням
21 листопада 2003 С(2002) 4219 Рішення Що встановлює ветеринарні умови і сертифікаційні вимоги на імпорт живої риби, її ікри і гамет, призначених для розведення, а також живої риби, яка має аквакультурне походження, та її продуктів, призначених для споживання людьми
29 квітня 2004 C(2004) 1691 РІШЕННЯ Що встановлює санітарні і ветеринарно-сертифікаційні умови, необхідні для ввезення до Співтовариства молока, яке пройшло термічну обробку, молочних продуктів і сирого молока, призначених для людського споживання
31 березня 2004 С(2004) 1243 РІШЕННЯ Про надання дозволу на розміщення на ринку жовтих жироподібних паст, заправок до салату, молочних продуктів, кисломолочної продукції, соєвих напоїв та сирної продукції з додаванням фітостеролів/фітостанолів як нових продуктів харчування або нових харчових інгредієнтів згідно з Регламентом № 258/97 Європейського Парламенту та Ради
31 березня 2004 С(2004) 1243 РІШЕННЯ Про дозвіл на розміщення на ринку жовтих жироподібних паст, заправок до салату, молочних продуктів, кисломолочних продуктів і гострих соусів з додаванням фітостеринів/фітостанолів як нових продуктів харчування або нових харчових інгредієнтів згідно з Регламентом № 258/97 Європейського Парламенту та Ради
31 березня 2004 C(2004) 1245 РІШЕННЯ Що дозволяє розміщення на ринку молочних і йогуртових виробів з додатковими фітостериновими ефірами як новими харчовими інгредієнтами відповідно до Регламенту (ЄC) № 258/97 Європейського Парламенту та Ради
31 березня 2004 C(2004) 1246 РІШЕННЯ Що дає дозвіл на розміщення на ринку жовтих жирних паст, фруктових напоїв на молочній основі, продукції йогуртового і сирного типу з додаванням фітостеринів/фітостанолів як нових продуктів харчування або нових харчових інгредієнтів, згідно Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 258/97
7 квітня 2004 С(2004) 1273 РІШЕННЯ Що вносить зміни у Рішення 1999/217/ЄС про реєстр харчових добавок
29 квітня 2004 C(2004)1624 РІШЕННЯ Про ухвалення планів моніторингу залишків речовин, представлених третіми країнами відповідно до Директиви Ради 96/23/ЄC
19 травня 2004 С(2004) 1865 Рішення Що надає право на розміщення на ринку цукрової кукурудзи, генетично модифікованої кукурудзи типу Bt11 як нового виду продукту або нового харчового інгредієнту відповідно до Регламенту (ЄС) №258/97 Європейського Парламенту та Ради
11 січня 2005 C(2004) 4992 РІШЕННЯ Що встановлює гармонізовані стандарти тестування певних залишків в продуктах тваринного походження, імпортованих з третіх країн
19 січня 2005 C(2005) 78 РІШЕННЯ Щодо судового процесу відповідно до статті 81 Договору ЄС та пункту 1 статті 53 Угоди ЄEП
3 червня 2005 С(2005) 1616 РІШЕННЯ Що встановлює умови здоров’я тварин та санітарні норми й зразки сертифікатів для імпорту м’ясної продукції з третіх країн для людського споживання, а також скасовує Рішення 97/41/ЄС, 97/221/ЄС та 97/222/ЄС
25 червня 2005 2005/463/ЄС РІШЕННЯ Про робочу групу з питань обміну та координації інформацією щодо співіснування генетично модифікованих, традиційних та органічних сільськогосподарських культур
2 лютого 2005 2005/92/ЄС РІШЕННЯ Про умови здоров’я тварин, сертифікацію та перехідні положення стосовно впровадження та періоду зберігання партій певних видів продукції тваринного походження у вільних зонах, на вільних складах та складських приміщеннях операторів, що постачають через кордон морським транспортом у Співтоваристві
2 лютого 2005 2005/93/ЄС РІШЕННЯ Про перехідні положення стосовно ввезення та зберігання партій певних видів продукції тваринного походження на складських приміщеннях митниці у Співтоваристві
22 червня 1988 88/389/ЄЕС РІШЕННЯ Про встановлення Комісією переліку вихідних матеріалів та речовин, що використовуються при приготуванні ароматизаторів
14 лютого 1991 91/180/ЄЕС РІШЕННЯ Що встановлює деякі методи аналізу та тестування сирого молока та молока, що піддавалося термічній обробці
14 листопада 1992 92/608/ЄEC РІШЕННЯ Що встановлює методи аналізу та тестування пастеризованого молока, призначеного для прямого споживання людьми
21 грудня 1992 93/53/ЄEC РІШЕННЯ Про створення наукового комітету для визначення походження, географічних показників та спеціальних свідоцтв
8 березня 1995 95/149/ЄС РІШЕННЯ Що встановлює граничні значення летючої основи азоту (TVB-N) для певних категорій продукції рибальства та визначає, які методи аналізу повинні бути використані
27 липня 1995 95/342/ЄС РІШЕННЯ Про обробку молока та молочних продуктів для людського споживання, що постачаються третіми країнами або через них, де є ризик захворювання на ящур
96/333/ЄС 3 травня 1996 РІШЕННЯ Що встановлює проведення ветеринарної сертифікації про стан здоров’я двостулкових молюсків, голкошкірих, тунікатів, та черевоногих молюсків з третіх країн, на яких не поширюється відповідне рішення
17 грудня 1996 97/20/ЄC РІШЕННЯ Що встановлює перелік третіх країн, які виконують рівнозначні умови щодо виробництва та розміщення на ринку двостулкових молюсків, голкошкірих, оболонкові та черевоногих молюсків
30 квітня 1997 97/577/ЄСВС РІШЕННЯ Яке дозволяє надання Сполученим Королівством допомоги для вугільної промисловості
20 січня 1976 76/211/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів про компонування за масою чи за об’ємом окремих розфасованих продуктів
30 січня 1978 78/142/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів про матеріали та предмети, які містять вінілхлорид мономер і призначені для контакту з харчовими продуктами
25 липня 1978 78/663/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що встановлює конкретні критерії доброякісності для емульгаторів, стабілізаторів, згущувачів та желатинуючих речовин, призначених для використання в харчових продуктах
25 липня 1980 80/891/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо методу аналізу Співтовариства для визначення вмісту ерукової кислоти в оліях та жирах, що призначені для споживання людьми, та в харчових продуктах, що містять додані олії чи жири
25 липня 1983 83/417/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів щодо певних молочних білків (казеїнів та казеїнатів), призначених для споживання людьми
25 червня 1987 87/357/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законодавств держав-членів про продукти, які, виглядаючи інакше, ніж вони є насправді, ставлять під загрозу здоров’я або безпеку споживачів
21 грудня 1988 89/107/ЄEC ДИРЕКТИВА Про наближення законодавств держав-членів про харчові добавки, дозволені для використання в харчових продуктах, призначеному для споживання людиною
26 червня 1990 90/429/ЄEC ДИРЕКТИВА Що встановлює вимоги щодо здоров'я тварин, які застосовуються до внутрішньої торгівлі та імпорту сперми свійських тварин сімейства свиней до Співтовариства
14 травня 1991 91/321/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про склад молочних сумішей для годування немовлят та покращені суміші
28 січня 1991 91/68/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо умов здоров’я тварин, що регулюють внутрішню торгівлю вівцями та козами у Співтоваристві
27 листопада 1992 92/102/ЄEC Директива Про ідентифікацію та реєстрацію тварин
26 жовтня 1998 98/81/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 90/219/ЄЕС про локалізоване використання генетично модифікованих мікроорганізмів
1999/21/ЄC 25 березня 1999 Директива Щодо дієтичних продуктів спеціального медичного призначення
22 лютого 1999 1999/2/ЄC ДИРЕКТИВА Про наближення законодавств держав-членів щодо продуктів харчування та компонентів продуктів харчування, які підлягають обробці іонізуючим опроміненням
22 лютого 1999 1999/3/ЄС Директива Щодо встановлення Співтовариством переліку продуктів харчування та харчових інгредієнтів, що піддаються опроміненню
22 лютого 1999 1999/4/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо екстрактів кави та цикорію
16 травня 2000 2000/20/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви Ради 64/432/ЄЕС щодо проблем охорони здоров’я , які впливають на торгівлю великою рогатою худобою та свинями у рамках Європейського Співтовариства
26 липня 2000 2000/51/ЄC ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 95/31/ЄC, що встановлює певні критерії чистоти замінників цукру, які використовуються в продуктах харчування
5 жовтня 2000 2000/63/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 96/77/ЄС, яка встановлює специфічні критерії чистоти для харчових добавок, інших ніж барвники та замінники цукру
20 грудня 2001 2001/110/ЄС ДИРЕКТИВА Стосовно меду
20 грудня 2001 2001/111/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо певних видів цукру, що призначені для споживання людьми
20 грудня 2001 2001/112/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо фруктових соків та деяких подібних продуктів, призначених для споживання людьми
20 грудня 2001 2001/113/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо фруктових джемів, желе та мармеладів, та каштанових пюре з додаванням цукру призначених для споживання людьми
20 грудня 2001 2001/114/ЄС ДИРЕКТИВА Про окремі види частково або повністю дегідрованого консервованого молока для споживання людиною
15 лютого 2001 2001/15/ЄС ДИРЕКТИВА Про речовини, які можуть додаватися для особливих потреб харчування у продукти спеціального харчового призначення
8 березня 2001 2001/22/ЄC ДИРЕКТИВА Що встановлює зразкові методи та методи аналізу для офіційного контролю рівня свинцю, кадмію, ртуті та 3-MХПД у продуктах харчування
2 травня 2001 2001/30/ЄC ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 96/77/ЄC про встановлення особливих критеріїв чистоти для харчових добавок, окрім барвників та замінників цукру
3 липня 2001 2001/52/ЄC ДИРЕКТИВА Про внесення змін Директивою 95/31/ЄС, яка встановлює особливі критерії чистоти замінників цукру, що засовуються в продуктах харчування
20 лютого 2002 2002/16/ЄС ДИРЕКТИВА Про використання певних похідних епоксидних смол в матеріалах і виробах, які контактують з продуктами харчування
13 березня 2002 2002/26/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює методи взяття зразків та методи аналізу для офіційного контролю рівнів охратоксину А у харчових продуктах
3 березня 2002 2002/27/ЄС ДИРЕКТИВА що вносить зміни до Директиви 98/53/ЄС, яка встановлює методи відбору проб та методи аналізу для офіційного контролю рівнів вмісту забруднювачів у продуктах харчування
1 липня 2002 2002/63/ЄC ДИРЕКТИВА Про встановлення методів відбору Співтовариства для офіційного контролю залишків пестицидів у та на продуктах рослинного та тваринного походження та скасування Директиви 79/700/ЄEC
30 липня 2002 2002/69/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює методи вибіркового обстеження і методи аналізу для офіційного контролю диоксинів та визначення диоксиноподібних речовин ПХБ у продуктах харчування
6 серпня 2002 2002/72/ЄС ДИРЕКТИВА Стосовно пластикових матеріалів та предметів, що призначені для контакту з продуктами харчування
15 жовтня 2002 2002/82/ЄС Директива Що вносить зміни до Директиви 96/77/ЄС і встановлює спеціальні критерії вмісту харчових добавок, крім барвників та підсолоджувачів
15 грудня 2003 2003/121/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 98/53/ЄС, яка встановлює методи зняття проби та методи аналізу для офіційного контролю рівнів певних забруднювачів у продуктах харчування
16 травня 2003 2003/40/EC ДИРЕКТИВА Що встановлює список, граничні концентрації та вимоги щодо маркування для складових природних мінеральних вод та вимоги до використання збагаченого озоном повітря для обробки природних мінеральних та джерельних вод
11 серпня 2003 2003/78/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює методи вибіркового обстеження та методи аналізу для медичного контролю рівнів патуліну в продуктах харчування
27 жовтня 2003 2003/95/EC ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 96/77/ЄC, яка визначає певні критерії застосування домішок у харчових добавках, окрім барвників та замінників цукру
12 лютого 2004 2004/16/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює методи взяття проби та методи аналізу для офіційного контролю рівня вмісту олова в консервованих продуктах
21 квітня 2004 2004/41/ЄС ДИРЕКТИВА Що припиняє дію деяких Директив про гігієну харчування та санітарні умови виробництва та розміщення на ринку певної продукції тваринного походження, призначеної для споживання людиною, та вносить зміни до Директив Ради 89/662/ЄЕС і 92/118/ЄЕС і
13 квітня 2004 2004/43/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 98/53/ЄС та Директиви 2002/26/ЄС про методи взяття проби та методи аналізу для офіційного контролю рівнів афлатоксину та охратоксину А в продуктах для немовлят і дітей раннього віку
16 квітня 2004 2004/45/ЄС ДИРЕКТИВА Зі змінами до Директиви 96/77/ЄС, яка встановлює спеціальні критерії домішок в харчових добавках, крім барвників та підсолоджувачів
26 квітня 2004 2004/68/ЄC ДИРЕКТИВА Що встановлює правила щодо здоров’я тварин при імпорті чи транзиті в межах Співтовариства певних видів живих копитних тварин, що вносить зміни до Директив 90/426/ЄEC та 92/65/ЄEC та про скасування Директиви 72/462/ЄEC
26 квітня 2004 2004/68/ЄC ДИРЕКТИВА Що встановлює правила щодо здоров’я тварин при імпорті чи транзиті в межах Співтовариства певних видів живих копитних тварин, що вносить зміни до Директив 90/426/ЄEC та 92/65/ЄEC та про скасування Директиви 72/462/ЄEC
10 грудня 1990 90/675/ЄEC ДИРЕКТИВА Що встановлює принципи організації ветеринарних перевірок продуктів, що постачаються до Співтовариства з третіх країн
27 червня 1967 67/427/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про використання окремих консервантів для обробки поверхні цитрусових фруктів, а також заходи контролю для якісного та кількісного аналізу вмісту консервантів у та на поверхні цитрусових фруктів
24 жовтня 1967 67/653/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директиви Ради про наближення законодавчих актів держав-членів щодо барвників, які можуть бути використані у продуктах, призначених для споживання людиною
20 грудня 1968 68/419/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про внесення третьої зміни Директиви Ради про наближення законодавчих актів держав-членів щодо барвників, які можуть бути використані в продуктах, призначених для споживання людиною
8 квітня 2003 692/2003 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту (ЄЕС) № 2081/92 про захист географічних позначок та назв за місцем походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
12 жовтня 1971 71/347/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів стосовно вимірювання стандартної маси на ємність зберігання зерна
20 липня 1976 76/621/ЄEC ДИРЕКТИВА Стосовно фіксування максимального рівня ерукової кислоти в оліях та жирах, призначених для людського споживання, та в продуктах харчування, які містять додані олії та жири
25 липня 1977 77/504/ЄEC ДИРЕКТИВА Щодо розведення видів великої рогатої худоби чистокровних порід
13 листопада 1979 79/106/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що визначає методи Співтовариства щодо аналізу частково або повністю зневодненого консервованого молока, призначеного для споживання людьми
26 липня 1979 79/796/ЄEC Директива Щодо методів аналізу, які застосовуються у Співтоваристві для тестування певних видів цукру, призначеного для споживання людиною
8 липня 1980 80/766/ЄEC ДИРЕКТИВА Що встановлює метод Співтовариства щодо здійснення аналізу з метою офіційного контролю рівня вінілхлориду в матеріалах та виробах, призначених для контакту з харчовими продуктами
15 липня 1980 80/777/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо наближення законодавств держав-членів стосовно видобутку та збуту природної мінеральної води
29 квітня 1981 81/432/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що встановлює метод аналізу Співтовариства для проведення офіційної перевірки вмісту вінілхлориду, що утворюється з компонентів та речовин у продуктах харчування
28 липня 1981 81/712/ ЄЕС ДИРЕКТИВА Визначає методи аналізу щодо контролю певних домішок, які використовується у харчових продуктах, на відповідність критеріям у чистому вигляді
18 жовтня 1982 82/711/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про запровадження базових норм, необхідних для перевірки міграції компонентів пластмасових матеріалів та виробів, призначених для перебування в контакті з продуктами харчування
15 жовтня 1984 84/500/ЄEC ДИРЕКТИВА Про наближення законодавств держав-членів стосовно керамічних виробів, що призначені для контакту з продуктами харчування
25 жовтня 1985 85/503/ЄЕС директива Щодо методів аналізу їстівних казеїнів та казеїнатів.
19 грудня 1985 85/572/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що встановлює перелік замінників, що повинні використовуватися при перевірці міграції складових матеріалів та виробів з пластику, що контактують з харчовими продуктами
15 липня 1986 86/424/ЄEC ДИРЕКТИВА Про методи відбору проб для хімічного аналізу харчових казеїнів та казеїнатів
15 квітня 1987 87/250/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про порядок вказування міцності алкоголю в об’ємному співвідношенні на етикетках алкогольних напоїв, призначених для продажу кінцевим споживачам
6 жовтня 1987 87/524/ЄEC ДИРЕКТИВА Що встановлює методи Співтовариства щодо взяття проб для хімічного аналізу для моніторингу консервованих молочних продуктів
13 червня 1988 88/344/ЄЕ Директива Щодо наближення законодавства держав-членів стосовно екстрактів розчинників, що використовуються у виробництві продуктів харчування та харчових інгредієнтів
22 червня 1998 88/388/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законодавств держав-членів щодо харчових добавок що призначені для використання у продуктах харчування та вихідних матеріалів для їх виробництва
21 грудня 1988 89/108/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо наближення законодавств держав-членів стосовно продуктів харчування швидкого замороження, призначених для споживання людьми
30 травня 1989 89/361/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про розведення чистопородних овець та кіз
20 червня 1989 89/384/EEC Директива Про встановлення умов контролю дотримання передбаченої у Додатку A Директиви 85/397/ЄЕС температури замерзання сирого молока
13 травня 1989 89/398/ЄEC ДИРЕКТИВА Про наближення законодавств держав-членів стосовно вимог до продуктів харчування, призначених для спеціального споживання
5 березня 1990 90/118/ЕЄС ДИРЕКТИВА Про розведення чистопородних свиней з метою розведення
29 липня 1991 91/498/ЄEC ДИРЕКТИВА Про умови надання тимчасових та обмежених скасувань спеціальних правил Співтовариства щодо охорони здоров’я стосовно виробництва та продажу свіжого м’яса
16 січня 1991 91/71/ЄЕС Директива Що доповнює Директиву 88/388/ЄЕС Ради щодо наближення законодавств держав-членів щодо ароматичних речовин призначених для використання в харчових продуктах та щодо вихідних матеріалів для їх виробництва
13 січня 1992 92/2/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що встановлює процедуру відбору проб та метод аналізу Співтовариства для офіційного контролю температур свіжозаморожених продуктів харчування, що призначені для споживання людиною
18 червня 1992 92/52/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про суміші для немовлят та дітей більш старшого віку, призначені для експорту до третіх країн
15 березня 1993 93/10/ЄEC ДИРЕКТИВА Стосовно матеріалів і продуктів, вироблених з плівки з регенерованої целюлози, які призначені для контакту з продуктами харчування
15 березня 1993 93/11/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо вивільнення речовин N-нитросамінів і N-нітрозатів резиновими та еластомерними сосками та пустушками
17 червня 1993 93/45/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо виробництва нектарів без додавання цукру або меду
30 червня 1994 94/35/ЄС ДИРЕКТИВА Про використання замінників цукру у продуктах харчування
13 грудня 1994 94/71/ЄС Директива Про внесення змін до Директиви 92/46/ЄС, що встановлює санітарні правила для виробництва і розміщення на ринку сирого молока, термообробленого молока і молочних продуктів
5 липня 1995 95/31/ЄC ДИРЕКТИВА Що встановлює специфічні критерії чистоти замінників цукру, що використовуються в продуктах харчування