Боротьба з відмиванням брудних грошей

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
6 грудня 2007 2007/845/JHA РІШЕННЯ про співробітництво між Відомствами у справах відшкодування активів держав-членів у сфері відстеження та ідентифікації доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, що має відношення до злочинності
26 липня 1995 95/С 316/03 АКТ про розробку Конвенції про захист фінансових інтересів Співтовариств
19 червня 1997 97/С 221/02 АКТ про розробку Другого Протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських Співтовариств
27 вересня 1996 96/С 313/01 АКТ про розробку Протоколу до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських Співтовариств
12 березня 1999 1999/С 91/02 ПОЯСНЮВАЛЬНА про Другий Протокол до Конвенції про захист фінансових інтересів Європейських Співтовариств
17 жовтня 2000 2000/642/ЮВС РІШЕННЯ про домовленості про співпрацю між органами фінансової розвідки держав-членів стосовно обміну інформацією
28 травня 2001 2001/413/ЮВС РІШЕННЯ про боротьбу з шахрайством та підробкою безготівкових платіжних засобів
26 червня 2001 2001/500/ЮВС РІШЕННЯ про відмивання грошей, ідентифікацію, відстеження, замороження, арешт та конфіскацію знарядь злочинів та доходів від них
22 липня 2003 2003/568/ЮВС РІШЕННЯ про боротьбу з корупцією у приватному секторі
4 грудня 2001 2001/97/ЄС ДИРЕКТИВА про внесення змін до Директиви Ради 91/308/ЄЕС про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей
19 червня 1991 91/308/ЄЕС ДИРЕКТИВА про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей
5 квітня 2002 2002/С 114/01 РЕКОМЕНДАЦІЯ про покращення методів слідства в боротьбі проти організованої злочинності, пов’язаної з організованою торгівлею наркотиками: одночасне розслідування торгівлі наркотиками злочинними організаціями та їх фінансів/активів
9 грудня 1999 1999/С 373/01 РЕКОМЕНДАЦІЯ про співпрацю в боротьбі з фінансуванням терористичних груп
3 грудня 1998 98/699/ЮВС СПІЛЬНІ ДІЇ ухвалені Радою на основі статті К.3 Договору про Європейський Союз, про відмивання грошей, ідентифікацію, відстеження, замороження, арешт та конфіскацію знарядь злочинів та доходів від них
21 грудня 1998 98/733/ЮВС СПІЛЬНІ ДІЇ ухвалені Радою на основі статті К.3 Договору про Європейський Союз, про визнання кримінальним злочином участі в злочинній організації в державах-членах Європейського Союзу