Державна допомога

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
10 січня 2011 16/2011 Регламент що встановлює імплементаційні заходи системи швидкого попередження для продуктів харчування та кормів
2008/С 184/07 Повідомлення Настанови Співтовариства про державну допомогу залізничним підприємствам
2009/C 136/04 Кодекс передової практики здійснення процедур контролю державної допомоги
2009/C 136/03 Повідомлення про спрощену процедуру розгляду певних видів державної допомоги
20 грудня 2011 2012/21/ЄС РІШЕННЯ про застосування частини 2 статті 106 Договору про функціонування Європейського Союзу до державної допомоги у вигляді компенсації за обслуговування населення, що надається певним суб’єктам господарювання, які несуть відповідальність за надання послуг загального економічного значення
2009/С 85/01 Повідомлення щодо виконання національними судами законодавства про державну допомогу
2009/С 16/01 Повідомлення стосовно заходів державної допомоги для підтримки доступу до фінансування за умов поточної фінансово-економічної кризи
8.4.2009 SEC(2009) 477 ПОВІДОМЛЕННЯ Впорядкування фінансових правил та прискорення виконання бюджету для допомоги відновленню економіки
26.09.2001 COM(2001) 534 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕВНІ АСПЕКТИ КІНЕМАТОГРАФІЧНИХ ТА ІНШИХ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТВОРІВ
2004/С 244/02 Повідомлення НАСТАНОВИ СПІВТОВАРИСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКРУТНОМУ СТАНОВИЩІ
2001/C 78/15 ПОВІДОМЛЕННЯ про перегляд рамкової програми Співтовариства щодо державної допомоги у сфері досліджень та розвитку
2001/С 17/04) ПОВІДОМЛЕННЯ Послуги загального характеру у Європі
2002/C 11/03 Повідомлення з приводу подовження дії структури Співтовариства у сфері державного фінансування програм дослідження та розвитку
2003/С 317/06 Система державної допомоги у суднобудуванні
2001/C 217/02 Повідомлення що вносить зміни у повідомлення відповідно до частини 1 статті 93 Договору ЄС, що застосовує статті 92 та 93 цього Договору щодо короткострокового страхування експортних кредитів
2001/C 235/03 Інше ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ТА РИЗИКОВИЙ КАПІТАЛ
2002/C 152/03 Повідомлення щодо деяких аспектів конкуренції у зв’язку з закінченням терміну дії Договору ЄСВС (Європейське співтовариство з вугілля та сталі)
2003/C 110/08 Повідомлення про відсоткові ставки, що застосовуються у випадку повернення незаконно наданої допомоги
1 грудня 2003 2003/C 297/03 Повідомлення про дотримання комерційної таємниці щодо рішень про надання державної допомоги
93/С 307/03 ПОВІДОМЛЕННЯ про застосування статей 92 та 93 Договору ЄЕС та статті 5 Директиви Комісії 80/723/ЄЕC про державні підприємства у виробничому секторі
97/C 209/03 Повідомлення про державну допомогу при здійсненні продажу землі і будівель органами державної влади
97/C 281/03 Повідомлення державам-членам згідно з пунктом 1 статті 93 Договору про заснування ЄC, що застосовує статті 92 та 93 Договору стосовно короткострокового експортно-кредитного страхування
2003/C 263/02 Повідомлення Комісії про подачу індивідуального повідомлення щодо застосування схем всерегіональної інвестиційної допомоги суднобудівельному сектору та пропозиція про відповідні заходи згідно з частиною 1 Статті 88 Договору про заснування ЄС
98/С 48/02 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ЩО ВНОСИТЬ ЗМІНИ ДО НАСТАНОВ СПІВТОВАРИСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ
2001/ С 320/04 Повідомлення Комісії про застосування норм державної допомоги громадському теле- радіомовленню
2002/С 70/04 Повідомлення Комісії Багатосекторні рамки регіональної допомоги для великих інвестиційних проектів
2003/С 118/03 Повідомлення Комісії Зразок декларації щодо інформації яка стосується кваліфікації підприємства як малого та середнього підприємства (МСП)
2003/С 263/03 Повідомлення комісії щодо модифікації Багатосекторної системи регіональної допомоги для великих інвестиційних проектів (2002) у зв’язку з визначенням переліку секторів, які зіштовхуються із структурними проблемами, і щодо пропонування належних заходів відповідно до статті 88 частини 1 Договору ЄС, стосовно сектору механічних транспортних засобів і сектору синтетичних волокон
17 жовтня 2002 2002/871/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує спільну структуру передачі інформації, необхідної для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1407/2002 про державну субсидію вугільної промисловості
28 листопада 2005 2005/842/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ про застосування частини 2 статті 86 Договору ЄС до державної допомоги у формі компенсацій громадських послуг, що надається певним суб’єктам господарювання, на які покладено надання послуг загального економічного значення
26 липня 2000 2000/52/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ щодо внесення змін у Директиву 80/723/ЄЕС про прозорість фінансових відносин між державами-членами та про державні підприємства
25 червня 1980 80/723/ЄEC ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ щодо прозорості фінансових відносин між державами-членами і громадськими організаціями, а також щодо фінансової прозорості в межах певних підприємств
24 липня 1985 85/413/ЄEC ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що вносить зміни до Директиви 80/723/ЄEC щодо прозорості фінансових відносин між державами-членами та державними підприємствами
30 вересня 1993 93/84/ЄEC ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що вносить зміни до Директиви 80/723/ЄЕС щодо прозорості фінансових відносин між державами-членами та державними підприємствами
96/С 45/06 НАСТАНОВА ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ НА ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ
2001/С 252/03 Настанова checked-guid_2001_Ñ 252_03 UAv.docпро надання Державної допомоги для рекламування виробів, зазначених списку в Додатку I до Договору про заснування Європейського Співтовариства та деяких виробів, що не включені до Додатку
1999/C 288/02 НАСТАНОВА ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ ДЛЯ ПОРЯТУНКУ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТОВАРИСТВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКРУТНОМУ СТАНОВИЩІ
2002/C 324/02 Настанова стосовно надання державної допомоги щодо проведення ТГЕ тестувань, ліквідації залишків мертвої худоби та відходів на підприємствах, що займаються забоєм худоби
2004/C 229/03 НАСТАНОВИ ПРО НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ РИБАЛЬСТВУ ТА ВОДНІЙ КУЛЬТУРІ
2005/С 297/04 Правові рамки Співтовариства щодо державної допомоги у формі компенсації за державну службу
2001/C 37/03 Настанови Співтовариства про державну допомогу на захист довкілля
2000/С 28/02 НАСТАНОВИ СПІВТОВАРИСТВА ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
98/С 74/06 НАСТАНОВА СТОСОВНО ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
17 травня 1999 257/1999 Регламент ради про підтримку розвитку сільських територій за рахунок Європейського фонду орієнтації та гарантій сільського господарства (ЄФОГ) та про внесення змін і скасування деяких регламентів
21 червня 2005 1290/2005 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про фінансування загальної сільськогосподарської політики
8 вересня 2004 1595/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ щодо застосування статей 87 і 88 Договору ЄC про державну допомогу малим та середнім підприємствам, що працюють у сфері виробництва, обробки і продажу продукції рибальства
20 вересня 2005 1698/2005 РЕГЛАМЕНТ РАДИ щодо підтримки розвитку села з боку Європейського Сільськогосподарського Фонду Розвитку Села (ЄСФРС)
29 вересня 2003 1783/2003 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про внесення змін до Регламенту (ЄС) No 1257/1999 про підтримку розвитку сільської місцевості з боку Європейського фонду підтримки та гарантування розвитку сільського господарства (EAGGF)
20 вересня 2005 1698/2005 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про підтримку сільського розвитку Європейським Сільськогосподарським Фондом у справах Сільськогосподарського Розвитку (ЄСФСР)
9 грудня 1999 2603/1999 Регламент Комісії про встановлення перехідних положень до програми спрямованої на розвиток села, передбаченої Регламентом Ради (ЄC) № 1257/1999
25 лютого 2004 363/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 68/2001 про застосування статей 87 та 88 Договору ЄС до допомоги на навчання
25 лютого 2004 364/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни до Регламенту (ЄC) № 70/2001 щодо поширення сфери його дії, включаючи надання допомоги для проведення досліджень та розвитку
26 лютого 2002 445/2002 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1257/1999 про підтримку розвитку села Європейським фондом орієнтації та гарантій сільського господарства (ЄФОГ)
11 березня 2004 502/2004 РЕГЛАМЕНТ РАДИ що вносить зміни до Регламенту (ЄC) № 1177/2002 про тимчасовий захисний механізм у галузі суднобудування
22 березня 1999 659/1999 РЕГЛАМЕНТ РАДИ що встановлює докладні правила для застосування статті 93 Договору ЄС
12 січня 2001 68/2001 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про застосування Статей 87 та 88 Договору про ЄС до допомоги з професійного навчання
12 січня 2001 69/2001 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про застосування Статей 87 та 88 Договору ЄС до допомоги “de minimis”
12 січня 2001 70/2001 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про застосування статей 87 та 88 Договору про заснування ЄС про надання державної допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу
21 квітня 2004 794/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 659/1999, що встановлює детальні правила застосування статті 93 Договору про заснування ЄС
21 квітня 2004 807/2004 РЕГЛАМЕНТ щодо внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 2236/95, що встановлює загальні правила надання Співтовариством фінансової допомоги у галузі транс’європейських мереж
9 квітня 2004 817/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1257/1999 про підтримку розвитку сільських районів з боку Європейського сільськогосподарського фонду управління та гарантій (ЄСФУГ)
7 травня 1998 994/98 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про застосування статей 92 та 93 Договору про заснування Європейського Співтовариства до певних категорій горизонтальної державної допомоги
29 квітня 2004 2004/465/ЄС РІШЕННЯ РАДИ щодо фінансового внеску Співтовариства для програм контролю за рибальством держав-членів
2006/269/ЄС 8 лютого 2006 РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо державної допомоги С 22/2004 (колишній № 648/2001) стосовно зменшення податкового зобов’язання для професійних рибаків (Швеція)
4 червня 2008 2008/738/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ щодо програми державної допомоги, яку Франція має намір застосувати для сприяння переробці і збуту продуктів рибальства та аквакультури (Fonds d’Intervention Stratégique des Industries Agro-Alimentaires (стратегічний інтервенційний фонд агропродовольчих комплексів))
22 грудня 2009 2009/1017/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про надання державної допомоги владою Республіки Угорщина на купівлю сільськогосподарських земель з 1 січня 2010 року до 31 грудня 2013 року
16 грудня 2009 2009/983/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про надання державної допомоги органами влади Литовської Республіки для придбання державних земель сільськогосподарського призначення у період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2013 року
16 грудня 2009 2009/991/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про надання державної допомоги з боку органів влади Латвійської Республіки у галузі придбання земель сільськогосподарського призначення в період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2013 року
2008/C 84/06 Керівні принципи щодо перевірки державної допомоги рибному господарству і аквакультурі
2006/C 319/01 НАСТАНОВИ Співтовариства ПРО ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ТА СЕКТОРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ПЕРІОД З 2007 ПО 2013 РОКИ
29 жовтня 2009 1121/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що встановлює докладні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 73/2009 стосовно схем допомоги для фермерів, передбачених у його Розділах IV та V
21 грудня 2006 2003/2006 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ який встановлює детальні положення щодо фінансування за рахунок Європейського сільськогосподарського гарантійного фонду (ЄСГФ) витрат, пов’язаних із спільною організацією ринків у секторі продуктів рибальства та аквакультури
20 грудня 2002 2369/2002 РЕГЛАМЕНТ РАДИ який вносить зміни у Регламент (ЄС) № 2792/1999, що встановлює детальні правила та процедури стовно структурної допомоги Співтовариства у рибальському секторі
22 липня 2008 736/2008 Регламент Комісії про застосування статей 87 та 88 Договору стосовно державної допомоги малим та середнім підприємствам, які беруть участь у виготовленні, переробленні та реалізації продуктів рибного господарства
2006/C 323/01 КОМІСІЯ МЕХАНІЗМ СПІВТОВАРИСТВА ПО НАДАННЮ ДЕРЖАВНОЇ ДОПМОГИ ДОСЛІДЖЕННЯМ, РОЗВИТКОВІ ТА ІННОВАЦІЯМ