Енергетика, включаючи ядерну

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
15 грудня 2010 1233/2010 РЕГЛАМЕНТ що вносить зміни у Регламент (ЄС) № 663/2009 про розробку програми допомоги по відновленню економіки шляхом надання Союзом фінансової допомоги на проекти в галузі енергетики
23 вересня 2010 838/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про встановлення настанов, що стосуються механізму компенсації системних операторів внутрішніх передач електроенергії та загального нормативного підходу до плати за передачу електроенергії
11 жовтня 2010 2010/635/Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про застосування статті 37 Договору про Євратом
2009/С 41/02 Повідомлення Комісії щодо Регламенту Ради (Євратом) № 1493/93 (1) про перевезення радіоактивних речовин між державами-членами
13 липня 2010 647/2010 РЕГЛАМЕНТ про фінансову допомогу Союзу у відношенні до виведення з експлуатації енергоблоків з 1-го по 4-й Козлодуйської атомної електростанції в Болгарії (Козлодуйська програма)
30 березня 2011 327/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про імплементацію Директиви 2009/125/ЄC Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 до 500 кВт
28 лютого 2011 2011/161/ЄС, Євратом РІШЕННЯ КОМІСІЇ про внесення змін до Рішення C (2008) 4617, що стосуються правил для подання пропозицій, процедур оцінки, відбору та присудження фінансування для непрямих дій в рамках Сьомої Рамкової Програми Європейського Співтовариства з проведення досліджень, технологічного розвитку та демонстраційних дій (2007-2013) і в рамках Сьомої Рамкової програми Європейського Співтовариства з Атомної Енергії (Євратом) по ядерним дослідженням і підготовці кадрів (2007-2011)
22 жовтня 2008 1099/2008 РЕГЛАМЕНТ про статистику енергії
18 червня 2009 596/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про адаптацію ряду документів, згідно з процедурою, зазначеною в статті 251 Договору про Рішення Ради 1999/468/ЄС щодо підконтрольної регулятивної процедури
24 червня 2010 617/2010 РЕГЛАМЕНТ РАДИ щодо нотифікації Комісії про інвестиційні проекти в енергетичній інфраструктурі в межах Європейського Союзу та щодо припинення дії Регламенту (ЄС) № 736/96
21 вересня 2010 833/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про виконання Регламенту Ради (ЄС, Євратом) № 617/2010 щодо нотифікації Комісії про інвестиційні проекти в енергетичній інфраструктурі в межах Європейського Союзу
75/780/Євратом УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ З АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
93/С 14/02 РЕЗОЛЮЦІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМІТЕТУ про вугільну політику на внутрішньому ринку
6 листопада 1973 РЕЗОЛЮЦІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМІТЕТУ ЄСВС про вугільну політику у Співтоваристві
28 липень 1989 89/C 207/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про розвиток видобувної промисловості Співтовариства
20 червня 1986 86/C 257/02 РЕЗОЛЮЦІЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМІТЕТУ ЄСВС про дослідницькі програми у чорній металургії, сталеливарній та вугледобувній промисловості
COM (2002) 605 ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОМІСІЇ Ядерна безпека в Європейському Союзі
26.5.2003 COM (2003) 262 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ПРО РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ РОЗШИРЕНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, КРАЇН-СУСІДІВ ТА КРАЇН-ПАРТНЕРІВ
16 листопада 1999 1999/819/Євратом РІШЕННЯ КОМІСІЇ про приєднання Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом) до Конвенції про ядерну безпеку 1994 року
3 червня 2002 2002/668/Євратом РІШЕННЯ РАДИ стосовно шостої структурної програми Європейської Спільноти з Атомної Енергії (Євратом) проведення навчальних та дослідницьких робіт в ядерній галузі, що також сприяє утворенню Європейської Зони Досліджень (з 2002 по 2006 рр.)
30 вересня 2002 2002/837/Євратом РІШЕННЯ РАДИ про прийняття спеціальної програми (Євратом) по дослідженням та підготовці в галузі ядерної енергії (2002–2006)
30 вересня 2002 2002/838/Євратом РІШЕННЯ РАДИ що ухвалює спеціальну програму досліджень та підготовки, що будуть проводитися Об’єднаним Дослідницьким Центром безпосередньо для Європейської Спільноти з Атомної Енергії (2002-2006)
26 червня 2003 1230/2003/ЄC РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ що ухвалює багаторічну програму дій у сфері енергетики: „Розумна енергія – Європі”
11 листопада 2003 2003/796/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про створення Європейської групи з регулювання електроенергії та газу
28 лютого 2000 647/2000/ЄС Рішення яким приймається багаторічна програма сприяння підвищенню ефективності використання енергії (SAVE) (1998-2002 роки)
9 червня 1980 80/565/Євратом РІШЕННЯ РАДИ що затверджує укладення Комісією Міжнародної Конвенції з фізичного захисту ядерних матеріалів
20 грудня 1968 68/414/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ накладає зобов'язання на держави-члени ЄЕС, підтримувати критичні запаси сирої нафти та/або нафтопродуктів
22 вересня 1992 92/75/ЄEC ДИРЕКТИВА РАДИ про вказування за допомогою маркування та зазначення стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів побутовими електроприладами
30 травня 1994 94/22/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів
15 вересня 1999 1999/669/ЄС, Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про систему класифікації твердих радіоактивних відходів
26 червня 2003 1228/2003 РЕГЛАМЕНТ про умови доступу до мережі міжнародного обміну електроенергією
27 лютого 2003 405/2003 Регламент РАДИ стосовно моніторингу Співтовариства за імпортом антрациту, що походить з третіх країн
8 червня 1993 1493/93 РЕГЛАМЕНТ РАДИ щодо перевезень радіоактивних речовин між державами-членами
КОНВЕНЦІЯ ПРО ЯДЕРНУ БЕЗПЕКУ КОНВЕНЦІЯ ПРО ЯДЕРНУ БЕЗПЕКУ
23 жовтня 2006 2006/80/ЄC ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що адаптує деякі Директиви у галузі енергетики внаслідок приєднання Болгарії та Румунії
14 вересня 2009 2009/119/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ зобов’язання держав-членів підтримувати мінімальний рівень резервів сирої нафти та/або нафтопродуктів
21 жовтня 2009 2009/125/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів
23 квітня 2009 2009/28/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС
25 червня 2009 2009/71/ЄВРАТОМ ДИРЕКТИВА РАДИ що встановлює рамки Співтовариства щодо безпеки ядерних установок
13 липня 2009 2009/72/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС
13 липня 2009 2009/73/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС
19 травня 2010 2010/31/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ щодо енергетичної ефективності будівель
11 лютого 2009 2009/120/Євратом РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про імплементацію системи обліку та контролю ядерних матеріалів операторами ядерних установок
4 лютого 2009 107/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для простих декодерів
17 грудня 2008 1275/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням у вимкненому стані та в режимі готовності
18 березня 2009 244/2009 Регламент комісії про імплементацію Директиви 2005/32/ЄC Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог екодизайну для ненаправлених побутових ламп
6 квітня 2009 278/2009 Регламент комісії про виконання Директиви 2005/32/ЄC Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для споживання електроенергії в режимі без навантаження і середнього активного коефіцієнту корисної дії зовнішніх джерел живлення
22 липня 2009 643/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про імплементацію Директиви 2005/32/ЄC Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну до побутових холодильних приладів
13 липня 2009 713/2009 РЕГЛАМЕНТ що засновує Агенцію з питань співробітництва енергетичних регуляторів
13 липня 2009 714/2009 Регламент про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) №1228/2003
13 липня 2009 715/2009 РЕГЛАМЕНТ про умови доступу до мереж транспортування природного газу та яким скасовується Регламент (ЄС) № 1775/2005
7 березня 2002 2002/19/ЄС ДИРЕКТИВА про доступ до та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення
7 березня 2002 2002/20/ЄC ДИРЕКТИВА ро дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг
8 травня 2002 2002/40/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ про імплементацію Директиви Ради 92/75/ЄЕС щодо маркування побутових електричних духовок
22 жовтня 2008 2008/92/ЄС ДИРЕКТИВА стосовно процедури Співтовариства для вдосконалення прозорості встановлення цін на газ та електроенергію для кінцевих промислових споживачів (переглянута версія)
8 червня 2011 2011/65/ЄС ДИРЕКТИВА про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні
19 вересня 1996 96/60/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ про виконання Директиви Ради 92/75/ЄЕС щодо енергетичного маркування побутових прально-сушильних машин
30 травня 1994 94/22/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів
4 травня 2011 626/2011 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів
30 січня 2007 року 2007/614/Євратом РІШЕННЯ РАДИ про висновок Комісії про Угоду між Європейським Співтовариством Атомної Енергії та Урядом Японії щодо здійснення спільної діяльності в рамках більш широкого підходу у сфері термоядерної енергетики