Зв'язок і телекомунікації

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
16 квітня 2014 року 2014/53/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС
1 липня 2010 584/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) Що імплементує Директиву 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно форми та змісту стандартного листа-нотифікації та атестації UCITS, використання електронного зв’язку між компетентними органами з метою нотифікації та процедури перевірок і розслідувань на місцях та обміну інформацією між компетентними органами
30 червня 2008 626/2008/ЄС РІШЕННЯ Про відбір та авторизацію систем, що надають послуги мобільного супутникового зв'язку (МСЗ)
20 червня 2008 2008/63/ЄС ДИРЕКТИВА Про конкуренцію на ринку телекомунікаційного термінального обладнання
1999 СОМ (1999) 539 Огляд Повідомлень Щодо нової нормативно-правової бази для інфраструктури електронного зв’язку та супутніх послуг
13 липня 2009 2009/64/ЄС ДИРЕКТИВА Про заглушення радіоперешкод, генерованих сільськогосподарськими або лісогосподарськими тракторами (електромагнітна сумісність)
27 червня 2007 717/2007 РЕГЛАМЕНТ Щодо роумінгу у державних мережах мобільного зв’язку у рамках Співтовариства
23 липня 2003 2003/561/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про нотифікації, часові періоди та консультації, передбачені статтею 7 Директиви 2002/21/ЄC Європейського Парламенту та Ради, щодо загальної регулятивної рамкової програми електронних комунікаційних мереж та послуг
22 вересня 1997 97/С 303/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про подальший розвиток політики нумерації для телекомунікаційних послуг у Європейському Співтоваристві
15 грудня 1997 97/67/ЄC ДИРЕКТИВА Про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства та покращення якості обслуговування
26 січня 2001 COM(2000) 890 ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОМІСІЇ Створюючи безпечніше інформаційне суспільство через покращення безпеки інформаційних інфраструктур і борючись із комп’ютерними злочинами
11 вересня 1979 С 231/1 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Щодо дій Співтовариства з підтримки мікроелектронних технологій
14 грудня 1990 90/C 329/09 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про заключний етап узгодженого введення пан-європейського наземного суспільного цифрового мобільного стільникового зв’язку в Співтоваристві (GSM)
15 липня 1974 С 86/1 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про політику Співтовариства в галузі обробки даних
18 листопада 1991 91/С 325/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Стосовно електроніки, інформаційних та комунікаційних технологій
18 вересня 1995 95/C 258/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про імплементацію майбутньої структури регулювання у сфері телекомунікацій
19 січня 1999 1999/С 23/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про аспекти інформаційного суспільства стосовно споживачів
19 липня 1999 1999/С 221/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про участь Європи у новому поколінні послуг супутникової навігації — Галілео — Етап розробки техніко-економічного обґрунтування
19 листопада 1992 92/С 318/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про імплементацію у Співтоваристві рішень Європейського комітету з питань радіокомунікації
19 листопада 1992 92/ С 318/ 02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про сприяння загальноєвропейської співпраці з нумерації телекомунікаційних послуг
20 червня 1994 94/С 179/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про електронне розповсюдження законодавства Співтовариства та національних імплементаційних законів та про покращені умови доступу
21 листопада 1996 96/C 376/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про нові політичні пріоритети стосовно інформаційного суспільства
22 грудня 1994 94/C 379/03 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про принципи та графік лібералізації телекомунікаційних інфраструктур
22 липня 1993 93/С 209/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про розвиток технології та стандартів у сфері сучасних телевізійних послуг
22 липня 1993 93/C 213/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про перегляд ситуації у сфері телекомунікацій та потреб щодо подальшого розвитку цього ринку
25 червня 2002 2002/C 162/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про збереження пам’яті для майбутнього – збереження цифрової інформації для майбутніх поколінь
25 березня 2002 2002/С 82/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про план дій eEurope на 2002 рік: загальнодоступність громадських веб-сайтів та їх змісту
27 квітня 1989 89/С 117/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про стандартизацію у галузі інформаційних технологій і телекомунікацій
27 червня 1994 94/ С 181/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про структуру політики Співтовариства щодо цифрового відеомовлення
27 листопада 1995 95/C 341/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про промислові аспекти для Європейського Союзу в розвитку інформаційного суспільства
28 червня 1999 1999/С 200/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про заходи, що стосуються комп'ютерної проблеми 2000 року
29 червня 1995 95/С 188/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про подальший розвиток мобільного та персонального зв’язку в Європейському Союзі
30 червня 1988 88/С 257/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про розвиток загального ринку для телекомунікаційних послуг та обладнання до 1992 року
5 грудня 2003 2003/С 305/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про створення спрощеного та бездокументного середовища для митного контролю та торгівлі
5 червня 1992 92/С 158/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про впровадження цифрової мережі з інтеграцією послуг (ISDN) у Співтоваристві у якості все європейського телекомунікаційного забезпечення на 1993 рік та поза його межами
7 лютого 1994 94/C 48/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про принципи надання послуг у зоні загального охоплення у сфері телекомунікацій
9 червня 1986 86/С 160/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ Про використання технік відеоконференцій та відеотелефонного зв’язку в міжурядовій практиці
14 вересня 2001 2001/C 332 E/14 ПРОПОЗИЦІЯ Про Рішення Європейського Парламенту та Ради, що вносить зміни до Рішення № 1720/1999/ЄС, що ухвалює низку дій та заходів для забезпечення сумісності та доступу до транс’європейських мереж для електронного обміну інформацією між адміністраціями (ЕОА)
16 червня 2003 року 1151/2003/ЄC РІШЕННЯ Що вносить зміни до Рішення № 276/1999/ЄC, що ухвалює багаторічний план дій Співтовариства щодо сприяння безпечному використанню Інтернету для боротьби з незаконним та шкідливим змістом глобальних мереж
17 червня 1997 1336/97/ЄС РІШЕННЯ Про серію настанов щодо транс’європейських телекомунікаційних мереж
12 ЛИПНЯ 2002 1376/2002/ЄС РІШЕННЯ Про внесення змін до Рішення № 1336/97/ЄС щодо серії основних напрямків розвитку транс’європейської телекомунікаційної мережі
21 лютого 2001 2001/148/ЄС РІШЕННЯ Про застосування пункту (e) частини (3) статті 3 Директиви 1999/5/ЄС до лавинних радіомаяків
19 січня 2001 163/2001/ЄС РІШЕННЯ Про запровадження програми підготовки професіоналів у галузі аудіовізуальних програм (MEDIA-Training) (2001-2005)
28 січня 1999 1999/128 ЄС РІШЕННЯ Що припиняє дію Рішення 98/339/ЄС по відношенню до окремих заходів захисту, пов’язаних з класичною свинячою лихоманкою в Іспанії
12 квітня 1999 1999/303/ЄС РІШЕННЯ Про єдиний технічний регламент щодо під'єднання до аналогових комутованих телефонних мереж загального користування (PSTN) прикінцевого обладнання, що підтримує послуги голосової телефонії з узгодженою швидкістю передачі, в якому мережева адресація, якщо надається, здійснюється шляхом двотонального багаточастотного (DTMF) набор
12 квітня 1999 1999/304/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент для цифрових мереж з інтегрованими послугами (ISDN), телефонії 3,1 КГц телесервісу, вимог приєднання для дистанційних терміналів (2 видання)
23 квітня 1999 1999/310/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент обладнання цифрового розширеного стільникового зв‘язку (DECT) з можливістю підключення до цифрової мережі з інтеграцією послуг (ISDN)
7 липня 1999 1999/497/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо удосконаленого стандартів цифрового стільникового зв’язку (DECT) DECT/GSM дворежимного термінального обладнання
7 липня 1999 1999/498/ЄC РІШЕННЯ Про спільний технічний регламент щодо удосконаленого стандартів цифрового стільникового зв’язку (DECT) з доступом до цифрової мережі з комплексними послугами (ISDN) (Версія 2)
7 липня 1999 1999/511/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент для підключення багатоканальних мобільних станцій високочастотної передачі даних по комутаційним каналам (HSCSD)
15 вересня 1999 1999/645/ЄС РІШЕННЯ Про спільний технічний регламент щодо вимог до підключення для TETRA доступу до аварійних служб
6 квітня 2000 2000/299/ЄС РІШЕННЯ Що встановлює початкову класифікацію радіотехнічного обладнання та телекомунікаційного термінального обладнання та пов’язаних з ними ідентифікаторів
26 травня 2000 2000/373/ЄС РІШЕННЯ Про прохання Франції затвердити відповідно до частини 3 статті 18 Директиви 1999/5/ЄС Європейського Парламенту і Ради (’Директива Р&ТТО’) вимоги до телекомунікаційного термінального обладнання, призначеного для зв’язку з аналоговою комутованою телефонною мережею ’Франс Телеком
22 грудня 1999 2000/54/ЄC РІШЕННЯ Щодо прохання Об’єднаного Королівства Великобританії про відстрочку зобов’язання введення попереднього вибору оператора, відповідно до частини 2 статті 20 Директиви 97/33/ЄС (’Директива про взаємозв’язок)
6 листопада 2000 2000/709/ЄС РІШЕННЯ Про мінімальні критерії, які мають бути враховані державами-членами підчас визначення органів, відповідно до частини 4 статті 3 Директиви 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради про правову систему Співтовариства щодо електронних підписів
20 грудня 2000 2000/821/ЄС РІШЕННЯ Про імплементацію програми заохочення розвитку, розповсюдження та реклами аудіовізуальних робіт (МЕДІА ПЛЮС - Розвиток, розповсюдження та реклами(2001-2005))
22 грудня 2000 2001/48/ЄC РІШЕННЯ Про ухвалення багаторічної програми Співтовариства щодо стимуляції розвитку та використання європейської електронної інформації у всесвітній мережі та сприяння мовній різноманітності в інформаційному суспільстві
15 червня 2001 2001/497/ЄС РІШЕННЯ Стосовно стандартних пунктів договору про передачу персональних даних третім країнам відповідно до Директиви 95/46/ЄC
14 липня 2003 2003/511/ЄС РІШЕННЯ Про опублікування номерів посилань на загальновизнані стандарти для продуктів електронних підписів відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 1999/93/ЄС
24 липня 2003 2003/548/ЄС РІШЕННЯ Про мінімальний набір виділених каналів зв`язку з гармонізованими характеристиками і об`єднаними стандартами, визначеними у статті 18 Директиви про надання універсальних послуг
29 квітня 2004 2004/394/EC РЕКОМЕНДАЦІЯ Про результати оцінки ризику і стратегії скорочення ризику для речовин: Ацетонітріл; акріламід; акрилонітрил; акрилова кислота; бутадієн; фтороводород; перекис водню; метакріловая кислота; метілметакрілат; толуол; тріхлорбензол
14 травня 2004 2004/535/ЄС РІШЕННЯ Про адекватний захист персональних даних, які містяться у Реєстрі імен авіапасажирів, які передаються до Бюро митної та прикордонної служби США
14 травня 2004 2004/535/ЄС РІШЕННЯ Про адекватний захист персональних даних, які містяться у Реєстрі імен авіапасажирів, які передаються до Бюро митної та прикордонної служби США
22 грудня 2003 2004/55/ЄС РІШЕННЯ Що призначає незалежний наглядовий орган, згідно зі статтею 286 Договору про ЄС (Інспектор із захисту даних в Європі)
13 вересня 2004 2004/644/ЄС РІШЕННЯ Що ухвалює правила для імплементації (ЄС) № 45/2001 Європейського Парламенту та Ради про захист осіб щодо обробки особистих даних інституціями та органами Співтовариства та про вільну передачу такої інформації
27 грудня 2004 2004/915/ЄС РІШЕННЯ Що вносить зміни до Рішення 2001/497/ЄС стосовно запровадження альтернативного набору стандартних статей контракту для передачі персональних даних третім країнам
24 лютого 2005 2005/222/JHA РІШЕННЯ Про спроби порушення захисту інформаційних систем
17 січня 2005 2005/50/ЄС РІШЕННЯ Про ухвалення смуги радіочастоти 24 ГГц для тимчасового використання в автомобільному обладнанні РЛС близької дії на території Співтовариства
11 липня 2005 2005/513/ЄС РІШЕННЯ Про гармонізоване використання радіочастот в межах частотного діапазону 5 ГГц з метою розгортання систем бездротового доступу, в тому числі локальних радіомереж (WAS/RLANs)
25 січня 2005 2005/53/ЄС РІШЕННЯ Про застосування пункту (е) частини (3) статті 3 Директиви 1999/5/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо радіообладнання, призначеного для використання в Автоматичній ідентифікаційній системі (АІС)
29 серпня 2005 C(2005) 3059 РІШЕННЯ Стосовно суттєвих вимог, зазначених у Директиві 1999/5/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що забезпечує можливість застосування аварійних радіобуїв системи Коспас-Сарсат аварійними службами
23 грудня 2003 2256/2003 РІШЕННЯ Про затвердження багаторічної програми (2003-2005) щодо моніторингу плану дій еЄвропа 2005, розповсюдження хорошої практики і вдосконалення мережевої та інформаційної безпеки (MODINIS)
5 грудня 2003 2318/2003/ЄС РІШЕННЯ Про адаптацію багаторічної програми (на 2004-2006 роки) щодо ефективної інтеграції інформаційних і комунікаційних технологій ( ІСТ) в систему освіти та навчання в Європі (Програма е-Навчання)
31 березня 1992 92/242/ЄЕC РІШЕННЯ Про захист інформаційних систем
25 січня 1999 276/1999/ЄС РІШЕННЯ Що ухвалює Багаторічний План Дій Співтовариства про сприяння безпечнішому використанню Інтернет-технологій та нових технологій в режимі он-лайн шляхом боротьби з незаконною і шкідливою змістовою інформацією в першу чергу в сфері захисту дітей та підлітків
21 травня 2003 2003/375/ЄС РІШЕННЯ Про створення Реєстру домену найвищого рівня .eu
11 травня 2005 854/2005/ЄС РІШЕННЯ Про запровадження багаторічної програми Співтовариства, спрямованої на сприяння більш безпечному використанню Інтернету та нових он-лайн технологій
22 грудня 1986 87/95/ЄС РІШЕННЯ Про стандартизацію у сфері інформаційних технологій та телекомунікацій
16 травня 1988 88/301/ЄEC ДИРЕКТИВА Про конкуренцію на ринку устаткування телекомунікаційних терміналів
21 листопада 1996 96/664/ЄC РІШЕННЯ Про ухвалення багаторічної програми сприяння лінгвістичній різноманітності Співтовариства в інформаційному суспільстві
27 листопада 1996 97/114/ЄС РІШЕННЯ Про додаткові терміни імплементації, на запит Ірландії для імплементації Директив Комісії 90/338 ЄЕС та 96/2/ЄС стосовно повної конкуренції на ринках телекомунікацій
12 лютого 1997 97/310/ЄС РІШЕННЯ Про надання додаткового періоду реалізації Португалії для виконання Директив Комісії 90/388/ЄЕС та 96/2/ЄС щодо повної конкуренції на ринку телекомунікацій
9 липня 1997 97/486/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо загальних вимог приєднання термінального обладнання до стику дводротових аналогових виділених ліній пристрою відкритої мережі (ONP)
9 липня 1997 97/487/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо загальних додаткових вимог до термінального обладнання для взаємодії з відкритим наданням мережі (ONP) чотирьохдротовими аналоговими виділеними лініями
9 липня 1997 97/520/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо вимог для інтерфейсу термінального обладнання для з’єднання до 2 048 Кбіт/с цифровими виділеними лініями (Зміна 1)
9 липня 1997 97/521/ЄC РІШЕННЯ Про загальні технічні умови для вимог оснащення інтерфейсу термінального обладнання для з’єднання з виділеними цифровими структурованими лініями ONP 2 048 кбіт/с
9 липня 1997 97/522/ЄC РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо застосування вимог до обладнання термінального інтерфейсу для підключення швидкістю 64 кбіт/с цифрової необмеженої лінії зв’язку ONP (забезпечення відкритої мережі) (Зміна 1)
9 липня 1997 97/523/ЄC РІШЕННЯ Про загальні технічні положення щодо термінальних вимог до вдосконаленого цифрового стільникового зв’язку (DECT) (доповнення 2)
09 липня 1997 97/524/ЄC РІШЕННЯ Щодо вимог застосування телефонії для цифрових стільникових телекомунікаційних мереж (DECT) (Видання 2)
9 липня 1997 97/525/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо додаткових вимог до термінального обладнання для термінального обладнання (DECT) загального профілю доступу цифрових бездротових комунікацій (GAP)
9 липня 1997 97/544/ЄС РІШЕННЯ Про спільну технічну регламентацію стосовно термінального обладнання, призначеного для підключення до загальнодоступних мереж даних, комутації систем та до орендованих систем ONP, з використанням типу інтерфейсу, що відповідає рекомендації Х.21 ССІТТ
9 липня 1997 97/545/ЄС РІШЕННЯ Про спільну технічну регламентацію стосовно загальних вимог до приєднання, що застосовуються до термінального обладнання обробки даних (DTE) для підключення до мережі передачі даних загального користування з комутацією пакетів (PSPDNS), які надають типи інтерфейсів відповідно до рекомендації Х.25 ССІТТ
10 червня 1997 97/603/ЄC РІШЕННЯ Щодо надання Іспанії додаткового періоду для імплементації Директиви Комісії 90/388/ЄЕС щодо забезпечення повної конкурентоспроможності на ринку телекомунікацій
18 червня 1997 97/607/ЄC РІШЕННЯ Щодо надання Греції додаткових періодів для імплементації Директиви 90/388/ЄЕС, що вимагає повної конкуренції на ринку телекомунікацій
19 вересня 1997 97/639/ЄС РІШЕННЯ Про спільну технічну регламентацію стосовно вимог щодо приєднання для інтерфейсу термінального обладнання для підключення до структурованих та неструктурованих цифрових орендованих ліній зі швидкістю передачі 34 мегабіт/с
19 вересня 1997 97/751/ЄС РІШЕННЯ Про спільну технічну регламентацію стосовно вимог щодо приєднання для інтерфейсу термінального обладнання для підключення до структурованих та неструктурованих цифрових орендованих ліній зі швидкістю передачі 140 мегабіт/с
20 липня 1998 98/428/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо вимог до підключення до аналогових громадських абонентських телефонних мереж (PSTN) термінального обладнання (за винятком термінального обладнання, яке підтримує послугу голосової телефонії), в якому мережева адресація, якщо передбачена, відбувається за допомогою бітональної багаточастотної (DTMF) передачі сигналу
29 липня 1998 98/511/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ Про внесення змін до Рекомендації 98/195/ЄC стосовно відносин на лібералізованому ринку телекомунікацій (Частина 1 — ціни взаємозв’язку)
17 червня 1998 98/515/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент загальноєвропейської цифрової мережі з інтеграцією послуг (ISDN) та базового способу доступу (Зміна 1)
17 червня 1998 98/516/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо наземних мобільних станцій супутникового зв’язку з низькою швидкістю передачі даних (LMES), що функціонують в діапазонах частот 11/12/14 ГГц
17 червня 1998 98/517/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо наземних перевізних станцій збору даних з використанням супутникових систем (SNG TES), що функціонують у діапазонах частот 11-12/13-14 ГГц.
17 червня 1998 98/519/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент на дуже малі апертурні термінали (ДМАТ) що працюють в частотних межах 11/12/14 Ггц
17 червня 1998 98/520/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент для загальноєвропейської цифрової мережі з інтегрованими послугами (ISDN) з доступом основної швидкості (Зміна 1)
17 червня 1998 98/521/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент для групового режиму ISDN з використанням основного доступу ISDN
17 червня 1998 98/522/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент про вимоги до приймача державної наземної посиленої радіосистеми зв’язку (ERMES) (друге видання)
3 вересня 1998 98/533/ЕС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент для Супутникових Мереж Персонального Зв`язку (S-PCN) Мобільних Земних Станцій (MESs) включаючи портативні земні станції для S-PCN, які працюють у смузі частот 1,6/2,4 ГГц Мобільної Супутникової Служби (MSS)
3 вересня 1998 98/534/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент для Супутникових Мереж Персонального Зв’язку (S-PCN) Мобільних Земних Станцій (MESs) включаючи портативні земні станції для S-PCN, які працюють в частоті 2,0 ГГц Мобільної Супутникової Служби (MSS)
3 вересня 1998 98/535/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент для наземних пересувних телекомунікаційних систем (TFTS)
4 вересня 1998 98/542/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент щодо вимог до використання телефонії загальноєвропейській громадській мережі стільникових цифрових наземних мобільних телекомунікацій, фаза II (видання 2)
4 вересня 1998 98/543/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний регламент та додаткові загальні вимоги щодо мобільних станцій, призначених для використання в II-фазових цифрових стільникових телекомунікаційних мережах загального користування, які діють в діапазоні GSM 1800 (Видання 2)
16 вересня 1998 98/574/ЄC РІШЕННЯ Про загальні технічні положення та додаткові загальні вимоги щодо мобільних станцій, призначених для використання в II-фазових цифрових стільникових телекомунікаційних мережах загального користування (Видання 2)
16 вересня 1998 98/575/ЄC РІШЕННЯ Про загальні технічні положення та додаткові загальні вимоги щодо мобільних станцій, призначених для використання в II-фазових цифрових стільникових телекомунікаційних мережах загального користування, які діють в діапазоні GSM 1800 (Видання 2)
16 вересня 1998 98/576/ЄC РІШЕННЯ Про загальні технічні положення та додаткові загальні вимоги для термінального обладнання щодо підключення до громадської комутативної телефонної мережі (PSTNs) та об’єднання з телефонним апаратом аналогічного функціонування
16 вересня 1998 98/577/ЄC РІШЕННЯ Про загальні технічні положення та додаткові загальні вимоги щодо малих наземних станцій стільникового зв’язку (VSATs) що діють в частотному діапазоні 4ГГц та 6 ГГц
16 вересня 1998 98/578/ЄC РІШЕННЯ Про загальні технічні інструкції щодо роботи станцій супутникового мобільного зв’язку для передачі даних на низькій швидкості (LMES), що працюють в діапазоні частоти 1,5/1,6 гГц
30 листопада 1998 98/734/ЄС РІШЕННЯ Про загальний технічний Регламент для наземних мобільних супутникових станцій (LMES), які працюють у смузі частот 1,5/1,6 ГГц
7 березня 2002 2002/21/ЄC ДИРЕКТИВА Про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива)
7 вересня 2005 2005/44/ЄС ДИРЕКТИВА Стосовно гармонізованих річкових інформаційних послуг (РІП) на внутрішніх водних шляхах Співтовариства
7 травня 2002 2002/38/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни на тимчасовій основі до Директиви 77/388/ЄЕС про порядок застосування податку на додану вартість щодо послуг радіозв’язку та телебачення і деяких послуг, що надаються електронним шляхом
25 червня 1987 87/372/ЄEC ДИРЕКТИВА Про смуги частот, які зарезервовано для узгодженого введення суспільного пан-європейського мобільного цифрового наземного зв’язку у Співтоваристві
9 жовтня 1990 90/544/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про смуги частот, розроблені для координованого введення в дію наземної передачі радіосигналу персонального виклику на пан-Європейському рівні у Співтоваристві
3 червня 1991 91/287/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про смугу частот, яка має бути визначена для узгодженого представлення у Співтоваристві цифрових європейських бездротових телекомунікацій (DECT)
13 жовтня 1994 94/46/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви 90/388/ЄЕС, зокрема, про супутниковий зв’язок
26 лютого 1998 98/10/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо застосування положення про відкриту мережу (ПВМ) голосової телефонії та про універсальні телекомунікаційні послуги в конкурентному середовищі
17 листопада 2003 2003/98/ЄС ДИРЕКТИВА Про повторне використання інформації державного сектора
9 жовтня 1990 90/543/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо скоординованого запровадження у Співтоваристві Пан’європейської державної наземної радіопейджингової послуги
20 березня 2000 2000/263/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Що вносить зміни у Рекомендацію 98/51 I/ЄС про підключення на лібералізованому ринку телекомунікацій (Частина 1 — ціни за підключення)
25 липня 2003 2003/558/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про обробку інформації щодо місця знаходження абонента в електронних комунікаційних мережах з метою покращення послуги екстреного телефонного виклику з визначенням місця знаходження абонента
29 березня 2005 2005/268/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про забезпечення виділених ліній в Європейському Союзі — Частина 2 — аспекти ціноутворення оптових частин мереж виділених ліній
25 січня 2005 2005/57/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Стосовно надання виділених ліній в Європейському Союзі ( частина 1 – Основні умови оптового забезпечення виділеними лініями)
12 листопада 1984 84/549/ЄEC РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо запровадження гармонізації у сфері телекомунікацій
22 грудня 1986 86/659/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про узгоджене впровадження цифрової мережі зв’язку з комплексними послугами в Європейському Співтоваристві
6 травня 1991 91/337/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про гармонізацію у межах Співтовариства баз даних дослідження та технологічного розвитку
5 червня 1992 92/383/ЄEC РЕКОМЕНДАЦІЯ Про положення щодо регулювання доступу до надання гармонізованих інтегрованих послуг цифрового зв’язку (ISDN) та мінімальної кількості пропозицій ISDN відповідно до принципів відкритої мережі постачання (ONP)
24 вересня 1998 98/560/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про розвиток конкуренції у галузі європейських аудіовізуальних та інформаційних послуг, шляхом сприяння національним структурам, призначеним для досягнення відповідного та ефективного рівня захисту неповнолітніх та людської гідності
25 червня 2001 2001/C 187/02 РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо пунктів з цілодобової підтримки служби боротьби зі злочинами у сфері високих технологій
8 січня 1998 98/195/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ Про міжмережевий зв’язок на лібералізованому ринку телекомунікаційних послуг (Частина 1 — Формування цін на міжмережевий зв’язок)
25 травня 2000 2000/417/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про необмежений доступ до місцевої лінії зв’язку, що забезпечує конкурентоспроможне надання повного комплексу електрокомунікаційних послуг, в тому числі широкомасштабних мультимедійних послуг та високошвидкісної мережі Інтернет
19 вересня 2005 2005/698/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про системи роздільного обліку та управління витратами згідно регулятивної бази у сфері електронного зв’язку
3 червня 1991 91/288/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про координоване запровадження європейського цифрового безпровідного зв‘язку (DECT) у Співтоваристві
5 червня 1992 92/382/ЄЕС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про гармонізоване надання мінімального набору послуг мережі з пакетною комутацією даних (PSDS) у відповідності до принципів положення про мережу загального користування (ONP)
8 квітня 1998 98/322/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про взаємозв’язок на лібералізованому ринку телекомунікацій (Частина 2 — Розподіл обліку та вирахування собівартості)
13 липня 2005 1099/2005 РЕГЛАМЕНТ Про виконання Регламенту (ЄС) № 808/2004 Європейського Парламенту та Ради стосовно статистики Співтовариства щодо інформаційного суспільства
12 липня 2004 1321/2004 РЕГЛАМЕНТ Про заснування структур управління супутниковими радіонавігаційними програмами в Європі
9 березня 2005 456/2005/ЄС РІШЕННЯ Щодо запровадження багаторічної програми Співтовариства, спрямованої на досягнення більшої доступності, зручності і застосовності цифрового інформаційного наповнення в Європі
18 грудня 2000 45/2001 РЕГЛАМЕНТ Про захист фізичних осіб, що стосується обробки персональних даних установами і органами Співтовариства і щодо вільного переміщення таких даних
10 березня 2004 460/2004 РЕГЛАМЕНТ Щодо заснування Європейської Агенції з Безпеки Мережі та Інформації
22 квітня 2002 733/2002 РЕГЛАМЕНТ Про впровадження домену найвищого рівня „.eu”
21 квітня 2004 808/2004 РЕГЛАМЕНТ Про статистику Співтовариства щодо інформаційного суспільства
28 квітня 2004 874/2004 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює правила публічної політики щодо імплементації та функцій Домену Найвищого Рівня .eu і керівні принципи реєстрації
3 жовтня 2000 2000/С 293/02 РЕЗОЛЮЦІЯ Про організацію і керування Інтернетом
21 січня 2002 2002/C 32/04 РЕЗОЛЮЦІЯ Про розвиток аудіовізуального сектору
22.01.2004 COM(2004) 28 остаточний ПОВІДОМЛЕННЯ Про комерційні повідомлення, що надсилаються без запиту або „спам”
12.12.2006 COM(2006) 769 остаточний./2 ЗЕЛЕНА КНИГА Про пристрої супутникової навігації
25 листопада 2009 1211/2009 РЕГЛАМЕНТ Яким засновується Бюро європейських регуляторів електронних комунікацій (БЄРЕК) та офіс
9 липня 2008 683/2008 РЕГЛАМЕНТ Про подальше виконання Європейських програм супутникової навігації (EGNOS і Galileo)
13 грудня 1999 1999/93/ЄС ДИРЕКТИВА Про нормативно-правову базу Співтовариства щодо електронних підписів
10 червня 2002 2002/39/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни у Директиву 97/67/ЄС стосовно подальшого відкриття поштових послуг Співтовариства для конкуренції
7 березня 2002 року 676/2002/ЄС РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про правові рамки для радіо-спектральної політики в Європейському Співтоваристві (Радіо-спектральне Рішення )
20 лютого 2008 року 2008/6/ЄС ДИРЕКТИВИ ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ яка доповнює Директиву 97/67/ЄС про повне завершення створення внутрішнього ринку поштових послуг Співтовариства
13 червня 2012 року (ЄС) №531/2012 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ щодо роумінгу мереж мобільного зв’язку загального користування в межах Союзу (оновлена версія)