Охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
28 січня 2002 178/2002 РЕГЛАМЕНТ Про встановлення загальних принципів і вимог законодавства про харчові продукти, створення Європейського органу з безпечності харчових продуктів і встановлення процедур у питаннях, пов’язаних із безпечністю харчових продуктів
28 червня 2010 2010/42/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни у Директиву Ради 91/414/ЄEC про включення FEN 560 (порошок насіння пажитника) як активної речовини
22 липня 2009 640/2009 РЕГЛАМЕНТ Про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог з екодизайну для електродвигунів
17 грудня 1992 92/119/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що запроваджує загальні заходи Співтовариства для контролю певних захворювань тварин і спеціальні заходи, пов’язані з везикулярним захворюванням свиней
5 квітня 2011 2011/36/ЄС ДИРЕКТИВА Про попередження та боротьбу з торгівлею людьми та захист її жертв, та що замінює Рамкове Рішення Ради 2002/629/ЮВС
9 березня 2011 2011/24/ЄС ДИРЕКТИВА Про застосування прав пацієнтів на транскордонні послуги в галузі охорони здоров’я
29 березня 2011 2011/207/ЄС РІШЕННЯ Що засновує спеціальну програму контролю та інспектування стосовно відновлення популяції синього тунця в східній Атлантиці та Середземномор'ї
22 лютого 2011 2011/С 69/01 РІШЕННЯ Стосовно затвердження рішення про фінансування на 2011 рік у рамках другої програми заходів Співтовариства у сфері охорони здоров’я (на 2008-2013 роки) та щодо відбору, надання та інших критеріїв фінансування заходів в рамках цієї програми
27 листопада 2009 2009/886/ЄС РІШЕННЯ Що вносить зміни до Рішення 2002/364/ЄС про спільні технічні характеристики медичних приладів, призначених для діагностики in vitro
20 червня 1990 90/385/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів про активні медичні прилади для імплантації
28 вересня 2010 1059/2010 РЕГЛАМЕНТ Що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових посудомийних машин
28 вересня 2010 1062/2010 РЕГЛАМЕНТ Що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування телевізорів
10 листопада 2010 1016/2010 РЕГЛАМЕНТ Що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для побутових пральних машин
10 листопада 2010 1016/2010 РЕГЛАМЕНТ Що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для побутових посудомийних машин
22 липня 2009 642/2009 РЕГЛАМЕНТ Що доповнює Директиву 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно вимог екодизайну для телевізорів
06 серпня 2010 COM(2010) 423 остаточний ПОВІДОМЛЕННЯ Про медичне застосування іонізуючої радіації та безпеку постачання радіоізотопів для радіологічної медицини
2 березня 2012 2012/7/ЄС ДИРЕКТИВА Що для цілей адаптації до технічного прогресу вносить зміни до частини ІІІ Додатку ІІ до Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про безпеку іграшок
13 грудня 2011 2011/91/ЄС ДИРЕКТИВА Про позначення або маркування для ідентифікації партії, до якої належить продукт харчування
29 вересня 2006 2006/668/ЄС РІШЕННЯ Щодо фінансового внеску з боку Співтовариства з метою здійснення в державах-членах базового дослідження поширеності сальмонели в забійних свинях
28 вересня 2010 1060/2010 РЕГЛАМЕНТ Що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних холодильників
21 жовтня 2009 2009/128/ЄС ДИРЕКТИВА Що засновує рамки діяльності Співтовариства для досягнення сталого використання пестицидів
19 квітня 1991 91/С 103/03 ПОВІДОМЛЕННЯ Повідомлення комісії щодо виконання Директиви Ради 89/618/Євратом від 27 листопада 1989 року про інформування громадськості про заходи захисту здоров’я, що мають бути вжиті, та кроки, що мають бути зроблені в разі радіологічної надзвичайної ситуації
5 вересня 2007 2007/47/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни у Директиву Ради 90/385/ЄЕС про наближення законодавств держав-членів про активні медичні пристрої, що імплантуються, Директиву Ради 93/42/ЄЕС про медичні пристрої і Директиву 98/8/ЄС про розміщення на ринку біоцидних засобів
28 серпня 2009 789/2009 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1266/2007 про захист від рознощиків інфекції та мінімальні вимоги до програм моніторингу і контролю над інфекційною катаральною лихоманкою (блутанг)
17 травня 1977 77/391/ЄEC ДИРЕКТИВА Що впроваджує заходи Співтовариства з ліквідації бруцельозу, туберкульозу та лейкозу великої рогатої худоби
13 грудня 1977 78/52/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що засновує критерії Співтовариства для національних планів з прискореного викорінення бруцельозу, туберкульозу та ензоотичного лейкозу у великої рогатої худоби
4 липня 2008 690/2008 РЕГЛАМЕНТ Про визнання захищених зон, що знаходяться під впливом певних ризиків щодо здоров'я рослин у Співтоваристві
19 грудня 2006 2006/965/ЄC РІШЕННЯ Про внесення змін до Рішення 90/424/ЄEC про витрати в галузі ветеринарії
24 вересня 2009 1099/2009 РЕГЛАМЕНТ Щодо захисту тварин під час вбивства
18 грудня 2008 2008/120/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює мінімальні стандарти захисту свиней
13 липня 2009 767/2009 РЕГЛАМЕНТ Про продаж та використання кормів, що вносить зміни в Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1831/2003 та припиняє дію Директиви Ради 79/373/ЄЕС, Директиви Комісії 80/511/ЄЕС, Директив Ради 82/471/ЄЕС, 83/228/ЄЕС, 93/74/ЄЕС, 93/113/ЄС та 96/25/ЄС, а також Рішення Комісії 2004/217/ЄС
23 жовтня 2000 2000/678/ЄC РІШЕННЯ Що встановлює детальні правила реєстрації господарств у національних базах даних свиней, як передбачено Директивою Ради 64/432/ЄЕС
22 грудня 1999 2000/68/ЄС РІШЕННЯ Щодо внесення змін до Рішення Комісії 93/623/ЄЕС та встановлення ідентифікації для розмноження та виведення конячих
20 серпня 2001 2001/672/ЄС РІШЕННЯ Про встановлення спеціальних правил, що застосовуються до переміщення великої рогатої худоби при вигоні на літній випас в гірській місцевості
4 червня 2002 2002/459/ЄС РІШЕННЯ Щодо визначення переліку об’єктів в комп’ютерної мережі animo та скасування Рішення Ради 2000/287/ЄС
18 липня 1989 89/503/ЄЕС РІШЕННЯ Що встановлює сертифікати для племінних свиней, їх сперми, яйцеклітин та ембріонів
10 травня 1990 90/258/ЄEC РІШЕННЯ Що встановлює зоотехнічні сертифікати для племінних овець та кіз, їх сперми, яйцеклітин та ембріонів
2 вересня 1992 92/471/ЄЕС РІШЕННЯ Стосовно режиму здоров’я тварин та ветеринарну сертифікацію коров’ячих ембріонів, що імпортуються з третіх країн
8 березня 1995 95/149/ЄС РІШЕННЯ Про визначення максимальних обсягів повного легкого лужного азоту (ПЛЛ – А) для певних категорій продукції рибальства і визначення методів аналізу, які використовуються
25 липня 1995 95/328/ЄС РІШЕННЯ Про заснування санітарної сертифікації для рибних продуктів з третіх країн, на які ще не поширюється спеціальне рішення
18 липня 1996 96/510/ЄС РІШЕННЯ Щодо сертифікатів походження та розведення для імпорту племінної худоби, їх сперми, яйцеклітин та ембріонів
27 жовтня 1997 97/747/ЄС РІШЕННЯ Визначення рівнів і частот здійснення відбору зразків, які здійснюються Директивою Ради 96/23/ЄC для контролю певних речовин і залишків певних продуктів тваринного походження
23 лютого 1998 98/179/ЄС РІШЕННЯ Що встановлює детальні правила щодо офіційного відбору зразків для моніторингу певних речовин та залишків цих речовин у живих тваринах та продуктах тваринного походження
12 грудня 1972 72/461/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про захворювання, що впливають на торгівлю свіжим м’ясом в межах Співтовариства
29 березня 1977 77/312/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо біологічної перевірки населення на наявність свинцю
12 грудня 1977 78/25/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення правових положень держав-членів про барвники, які можуть додаватися до лікарських препаратів
14 червня 1988 80/215/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про захворювання тварин, що впливають на торгівлю виробами з м'яса в межах Співтовариства
14 червня 1982 82/400/ЄС ДИРЕКТИВА Про внесення змін до Директиви 77/391/ЄЕС та введення додаткових заходів Співтовариства щодо ліквідації випадків бруцельозу, туберкульозу та лейкозу серед худоби
29 січня 1985 85/73/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про фінансування ветеринарного інспектування та контролів, що охоплюється Директивами 89/662/ ЄЕС, 90/425/ЄЕС, 91/675/ЄЕС 91/496/ЄЄС
21 листопада 1989 89/608/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про взаємодопомогу між адміністративними органами держав-членів і співробітництво між останніми і Комісією з метою забезпечення правильного застосування ветеринарного і зоотехнічного законодавства
23 квітня 1990 90/219/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про обмежене використання генетично модифікованих мікроорганізмів
30 липня 1992 92/70/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про запровадження порядку проведення досліджень в рамках визнання зон, що перебувають під охороною у Співтоваристві
2 вересня 1992 92/71/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про визначення процентного співвідношення відправлень, які під час ввезення з однієї держави-члена до іншої можуть підлягати фітосанітарній перевірці, а також перевірці документів та контролю ідентичності
3 листопада 1992 92/90/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про запровадження деяких зобов’язань, яким підлягають виробники та імпортери рослин, продуктів та інших предметів рослинного походження і про порядок їх реєстрації
14 грудня 1992 92/109/ЄЕС ДИРЕКТИВА Стосовно виробництва та продажу на ринку певних речовин, які використовуються для незаконного виробництва наркотиків та психотропних речовин
3 грудня 1992 92/105/ЄЕС ДИРЕКТИВА Якою встановлюється певна стандартизація фітосанітарних паспортів, призначених для переміщення визначених рослин, рослинних продуктів та інших об’єктів в межах Співтовариства, і якою встановлюються процедури для видачі таких паспортів та умови і процедури їх заміни
26 липня 1995 95/44/ЄC ДИРЕКТИВА Про запровадження умов, за якими певні шкідливі організми, рослини, рослинна продукція та інші об‘єкти, перелічені у Додатках I - V до Директиви Ради 77/93/ЄЕС, можуть бути ввезені на територію або переміщуватись в межах Співтовариства або його певних охоронюваних територій, для випробувань або наукових цілей та для проведення роботи з сортового відбору
22 грудня 1995 95/70/ЄС ДИРЕКТИВА Що запроваджує мінімальні заходи Співтовариства для контролю за певними хворобами, що впливають на двостулкових молюсків
14 грудня 1998 98/99/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни у Директиву 97/12/ЄС, що вносить зміни і оновлює Директиву 64/432/ЄЕС про медичні проблеми, що впливають на торгівлю великою рогатою худобою та свинями у Співтоваристві
19 липня 1999 1999/74/ЕС ДИРЕКТИВА Про встановлення мінімальних стандартів із захисту курок-несучок
22 лютого 1999 1999/2/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо наближення законів держав-членів стосовно продуктів харчування та продуктових інгредієнтів, оброблених іонізуючою радіацію
28 червня 1999 1999/66/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює вимоги до ярлику та іншого документу, який складає постачальник, згідно з Директивою Ради 98/56/ЄС
28 червня 1999 1999/68/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює додаткові положення до списків різних видів декоративних рослин, якими користуються постачальники відповідно до Директиви Ради 98/56/ЄС
8 травня 2001 2001/32/ЄС ДИРЕКТИВА Про визнання зон, що охороняються та зазнають ризику для життєздатності рослин у Співтоваристві, та скасування Директиви 92/76/ЄЕС
5 червня 2001 2001/37/ЄС ДИРЕКТИВА Про узгодження офіційних, загальноприйнятих та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, презентації та продажу тютюнових виробів
30 січня 2002 2002/4/ЄС ДИРЕКТИВА Про реєстрацію закладів утримання курок-несучок, на які поширюється Директива Ради 1999/74/ЄС
6 вересня 2002 2002/76/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Додатків Директив Ради 86/362/ЄЕС та 90/642/ЄЕС стосовно встановлення гранично допустимої концентрації пестицидів (метсульфурон-метил) в та на злакових та певних продуктах рослинного походження, включаючи фрукти та овочі
27 січня 2003 2002/98/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює стандарти якості та безпеки збору, тестування, обробки, зберігання та розподілу людської крові та її складових, а також вносить зміни до Директиви 2001/83/ЄС
3 лютого 2003 2003/12/ЄС ДИРЕКТИВА Про зміну класифікації імплантатів грудей у рамках Директиви 93/42/ЄЕС про медичні пристрої
26 травня 2003 2003/33/ЄС ДИРЕКТИВА Про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу та спонсорство тютюнових виробів
3 лютого 2003 2003/94/ЄС ДИРЕКТИВА З викладом принципів і норм належної виробничої практики щодо лікарських засобів для вживання людьми та дослідних лікарських засобів для вживання людьми
11 квітня 2003 2003/31/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви Ради 91/414/ЄЕС для включення (2,4-дихлорофенокси) масляної кислоти, бетацифлутрину, цифлутрину, іпродіону, лінурону, гідразиду малеїнової кислоти та пендиметаліну до списку активних речовин
23 квітня 2003 2003/32/ЄС ДИРЕКТИВА Що запроваджує детальні технічні умови стосовно вимог, встановлених в Директиві Ради 93/42/ЄEC, щодо медичних пристроїв, вироблених з використанням тканин тваринного походження
22 вересня 2003 2003/74/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директиви Ради 96/22/ЄС про заборону використання у тваринницькому господарстві певних речовин, що мають гормональну або тиреостатичну дію, та бета-агоністів
<7 жовтня 2004/td> 2004/103/ЄС ДИРЕКТИВА Про перевірки ідентичності та життєздатності рослин у рослинах, продуктах рослинного походження та інших об’єктів, що перераховані у Частині В Додатку V до Директиви 2000/29/EC, які проводяться у іншому місяці, ніж у пункті ввезення до Співтовариства або у місці, розташованому близько до нього, та про визначення умов, що стосуються цих перевірок
15 жовтня 2004 2004/105/ЄС ДИРЕКТИВА Що визначає зразки офіційних фітосанітарних сертифікатів або фітосанітарних сертифікатів для реекспорту, що супроводжують рослини, продукти рослинного походження або інші об’єкти із третіх країн, і перелічені у Директиві Ради 2000/29/ЄС
28 лютого 2005 2005/15/ЄС ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Додатку IV до Директиви 2000/29/ЄС про захисні заходи проти запровадження у Співтоваристві шкідливих для рослин або товарів рослинного походження організмів та проти їхнього розповсюдження у межах Співтовариства
8 квітня 2005 2005/28/ЄС ДИРЕКТИВА Що встановлює засади та детальні настанови належної клінічної практики, що стосується дослідницьких лікарських засобів для використання людьми, а також вимоги до надання дозволу на виготовлення або імпорт таких продуктів
8 лютого 2006 2006/17/ЄС ДИРЕКТИВА Про виконання Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо певних технічних вимог до надання, отримання і тестування тканин і клітин людини
14 червня 1966 66/401/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про торгівлю насінням кормових культур
21 грудня 1978 79/117/ЄЕС ДИРЕКТИВА Якою забороняється розміщення на ринку і використання засобів захисту рослин, що містять певні активні речовини
21 грудня 1982 82/894/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо нотифікації випадків хвороб серед тварин у межах Співтовариства
18 листопада 1985 85/511/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про запровадження Співтовариством заходів щодо контролю за хворобою ящуру
20 грудня 1985 85/591/ЄЕС ДИРЕКТИВА Стосовно введення Співтовариством методів вибору і аналізу для здійснення поточного контролю за харчовими продуктами, призначеними для людського споживання
19 грудня 1988 88/661/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо зоотехнічних стандартів застосовних до розведення порід свиней
14 червня 1989 89/397/ЄEC ДИРЕКТИВА Про офіційний контроль продуктів харчування
23 квітня 1990 90/220/ЄEC ДИРЕКТИВА Про навмисне розповсюдження у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів
26 червня 1990 90/427/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо зоотехнічних та генеалогічних умов, що визначають умови торгівлі конячими в межах ЄС
26 червня 1990 90/428/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про торгівлю конячими, які передбачаються для змагань та встановлює умови для участі в них
27 листопада 1990 90/667/ЄEC ДИРЕКТИВА Щодо встановлення ветеринарних норм для знищення та переробки відходів тваринництва, їх розташування на ринку та попередження наявності у продуктах харчування патогенів тваринного або рибного походження, та про внесення змін до Директиви 90/425/ЄЕС
25 березня 1991 91/174/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо зоотехнічних та генеалогічних вимог до торгівлі чистокровними тваринами та про внесення змін Директив 77/504/ЄЕС та 90/425/ЄЕС
16 червня 1992 92/48/ЄEC ДИРЕКТИВА якою встановлюються мінімальні норми гігієни, що застосовуються до продуктів рибальства,виловлених на деяких суднах відповідно до підпункту (і) пункту (а) частини 1 статті 3 Директиви 91/493/ЄEC
29 червня 1992 92/59/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо загальної безпеки товару
5 квітня 1993 93/15/EЄC ДИРЕКТИВА Про гармонізацію положень щодо розміщення на ринку та нагляду за вибухівкою, призначеною для цивільного використання
30 березня 1993 93/17/ЄЕС ДИРЕКТИВА Що визначає розряди основної насіннєвої картоплі на рівні Співтовариства разом з умовами та позначеннями, що застосовуються до цих розрядів
14 червня 1993 93/43/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про гігієну продуктів харчування
24 червня 1993 93/51/ЄEC ДИРЕКТИВА Щодо встановлення правил переміщення певних рослин, рослинних продуктів, або інших об’єктів через територію зони, що охороняється, а також переміщення таких рослин, рослинних продуктів, або інших об’єктів, місцем походження яких є територія зони, що охороняється, і які переміщують в межах цієї зони
29 жовтня 1993 93/99/ЄEC ДИРЕКТИВА Про додаткові заходи, які стосуються офіційного контролю продуктів харчування
16 червня 1994 94/25/ЄC ДИРЕКТИВА Про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів, що стосуються рекреаційних транспортних засобів
23 червня 1994 94/28/ЄС ДИРЕКТИВА Про встановлення принципи, стосовно зоотехнічних та генеалогічних умов, що застосовуються до імпорту з третіх країн тварин, їх сперми, яєць та ембріонів. та виправлення Директиви 77/504/ЄЕС щодо чистокровного розведення великої рогатої худоби
21 січня 1994 1994/3/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо встановлення процедури повідомлення про перехоплення партії товарів або шкідливого організму з третіх країн, які являють безпосередню фітосанітарну небезпеку
29 квітня 1996 96/22/ЄС ДИРЕКТИВА Про заборону використання в тваринному господарстві певних речовин, що мають гормональну чи тиростатичну дію, та ß-речовин і про припинення дії Директив 81/602/ЄЕС, 88/146/ЄЕС і 88/299/ЄЕС
17 грудня 1996 96/93/ЄС ДИРЕКТИВА Про сертифікацію тварин і тваринних продуктів
15 квітня 1998 98/22/ЄC ДИРЕКТИВА Якою встановлюються мінімальні умови проведення в Співтоваристві фіто-санітарних перевірок рослин, рослинних продуктів та інших предметів, що походять з третіх країн, на контрольних пунктах, за винятком тих, що розташовані у місці призначення
20 липня 1998 98/56/ЄC ДИРЕКТИВА Про реалізацію матеріалу для розмноження декоративних рослин
20 липня 1998 98/58/ЄС ДИРЕКТИВА Стосовно захисту тварин, що утримуються для сільськогосподарський потреб
5 червня 2001 2001/458/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Щодо вживання алкогольних напоїв молоддю, особливо дітьми та підлітками
18 червня 2003 2003/488/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про запобігання та зменшення шкоди здоров’ю, пов’язаної із наркотичною залежністю
2 грудня 2003 2003/878/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про обстеження на виявлення ракових захворювань
14 червня 2002 1040/2002 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює детальні правила для впровадження положень, що стосуються розміщення фінансових вкладів, які надходять від співтовариства для контролю життєздатності рослин, та скасовує Регламент (ЄС) № 2051/97
15 липня 2005 1148/2005 РЕГЛАМЕНТ Про внесення Додатку I до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90, що встановлює процедуру Співтовариства щодо встановлення максимально допустимих норм залишкового вмісту лікарських засобів для тварин у продуктах харчування тваринного походження щодо пенетамату
8 серпня 2005 1299/2005 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни до Додатків I та III до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90, що встановлює процедуру Співтовариства щодо заснування максимально допустимих норм залишкового вмісту ветеринарних лікарських засобів в продуктах харчування тваринного походження стосовно феноксиметилпеніциліну, фоксиму, норгестомету та тіамфеніколу
27 січня 1993 140/93 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту (ЄЕС) № 2921/90 з приводу підтримки виготовлення казеїну та казеїнатів зі знятого молока
27 січня 1995 149/95 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює стандартну вартість імпорту для визначення ввізної ціни окремих фруктів та овочів
19 вересня 2005 1518/2005 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни у Додатки I та III до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90, що встановлює процедуру Співтовариства для встановлення максимальних граничних величин залишків ветеринарних лікарських засобів у продуктах харчування тваринного походження щодо ацетилізовалерилтилозину та флуазурону
9 вересня 2002 1602/2002 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює докладні правила для застосування Директиви Ради 1999/105/ЄС стосовно дозволу державам-членам забороняти торгівлю певним лісним репродуктивним матеріалом кінцевому користувачеві
27 липня 1999 1661/1999 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) № 737/90 про вимоги, що регулюють імпорт сільськогосподарських товарів, що походять з третіх країн після аварії на Чорнобильській атомній станції
25 вересня 2002 1687/2002 РЕГЛАМЕНТ Про додатковий період для повідомлення про певні активні речовини, що вже є на ринку, для біоцидного використання, як передбачено у частині 1 статті 4 Регламенту (ЄС) № 1896/2000
11 жовтня 2004 1756/2004 РЕГЛАМЕНТ Що визначає детальні умови необхідних доказів та критерії типу і рівня зменшення перевірок здоров’я деяких рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів, перелічених в частині В Додатку V до Директиви Ради 2000/29/ЄС
25 серпня 2000 1825/2000 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює деталізовані правила застосування Регламенту (ЄC) № 1760/2000 року Європейського Парламенту і Ради про маркування яловичини та яловичих продуктів
22 вересня 2003 1830/2003 РЕГЛАМЕНТ Відносно обігу та маркування генетично модифікованих організмів та переміщення продовольчих та харчових продуктів, виготовлених з генетично модифікованих організмів та внесення змін до Директиви 2001/18/ЄС
31 січня 1997 194/97 РЕГЛАМЕНТ Про встановлення максимальних рівнів вмісту певних хімічних речовин у продуктах харчування
20 січня 1981 348/81 РЕГЛАМЕНТ Про спільні правила імпорту китів та інших китових продуктів
12 квітня 1989 944/89 РЕГЛАМЕНТ Яким встановлюються максимально допустимі рівні радіоактивного зараження другорядних продуктів харчування після ядерної аварії чи будь-якого іншого випадку радіологічного надзвичайного стану
29 березня 770/90 РЕГЛАМЕНТ Про затвердження максимально допустимого рівня вмісту радіоактивного забруднення кормів після ядерної аварії або будь-якої іншої аварійної ситуації радіологічного
13 грудня 1990 3677/90 РЕГЛАМЕНТ Про заходи, спрямовані проти надання окремих речовин для незаконного виробництва наркотичних лікарських засобів та психотропних речовин
4 листопада 1991 3254/91 РЕГЛАМЕНТ Про заборону використання в межах Співтовариства пасток та ввезення до Співтовариства шкурок та продукції, яку виготовлено з певних видів диких тварин, з тих країн, де лов таких тварин здійснюється із застосуванням пасток або методів вилову, які не відповідають стандартам гуманних методів вилову тварин
8 лютого 1993 302/93 РЕГЛАМЕНТ Про заснування Європейського центру з моніторингу наркотиків та наркоманії
19 липня 1994 1771/94 РЕГЛАМЕНТ З викладом положень, що регулюють ввезення до Співтовариства шкур певних видів диких тварин та готових виробів з них
10 березня 1995 540/95 РЕГЛАМЕНТ З викладом заходів з повідомлення про випадки підозри на неочікувану несприятливу реакцію, яка не є важкою, що мають місце або в Співтоваристві, або в третій країні, на лікарські засоби призначені для людей або ветеринарного використання, дозволені у відповідності з положеннями Регламенту Ради (ЄЕС) № 2309/93
7 липня 1995 1662/95 РЕГЛАМЕНТ З викладом певних деталізованих механізмів застосування процедур прийняття рішень Співтовариством щодо надання допуску на ринок продукції для потреб людини або для ветеринарних потреб
26 липня 1996 1485/96 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює детальні правила застосування Директиви Ради 92/109/ЄЕС щодо декларації покупця про використання обумовленим способом визначених речовини, які застосовуються в незаконному виробництві наркотичних та психотропних речовин
7 листопада 1996 2141/96 РЕГЛАМЕНТ Про розгляд заяви щодо передачі дозволу на збут лікарського препарату, на котрий поширюється дія Регламенту Ради (ЄС) № 2309/93
10 січня 1997 35/97 РЕГЛАМЕНТ З викладом положень про сертифікацію шкур та інших виробів, на які поширюється дія Регламенту Ради (ЄЕС) № 3254/91
13 жовтня 1997 2046/97 РЕГЛАМЕНТ З питань співпраці півночі та півдня у кампанії проти наркотиків та наркотичної залежності
27 лютого 1998 494/98 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює детальні правила з імплементації Регламенту Ради (ЄC) № 820/97 про застосування мінімальних адміністративних санкцій у рамках системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби
27 квітня 2000 847/2000 РЕГЛАМЕНТ З викладом умов застосування критеріїв для визнання лікарського засобу одиничним лікарським засобом та визначення понять „схожий лікарський засіб” та „клінічна перевага
16 грудня 1999 141/2000 РЕГЛАМЕНТ Про одиничні лікарські засоби
17 липня 2000 1760/2000/ЄС РЕГЛАМЕНТ Про встановлення системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, та маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Регламенту Ради № 820/97/ЄС
5 лютого 2003 223/2003 РЕГЛАМЕНТ Про вимоги до маркування, пов’язані з методом органічного виробництва щодо кормів, комбікормів та кормових речовин, та внесення змін до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2092/91
15 липня 2003 1568/2003 РЕГЛАМЕНТ Про допомогу в боротьбі з хворобами бідності (ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією) в країнах, що розвиваються
11 лютого 2004 273/2004 РЕГЛАМЕНТ Про прекурсори наркотичних препаратів
18 серпня 2005 1356/2005 РЕГЛАМЕНТ Що вносить зміни до Додатку I до Регламенту Ради (ЄЕС) №2377/90, що встановлює у Співтоваристві процедуру для встановлення максимальної граничної концентрації ветеринарних медичних речовин у продуктах харчування тваринного походження, стосовно речовин оксолінова кислота і морантел
11 травня 2005 712/2005 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Додатків I і II до Регламенту Ради (ЄЕС) №2377/90, що встановлює у Співтоваристві процедуру для встановлення максимальної граничної концентрації ветеринарних медичних речовин у продуктах харчування тваринного походження, стосовно речовин ласалоцид і амоній і солей натрію бітуміносульфонатів
8 червня 2005 869/2005 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Додатків I і II до Регламенту Ради (ЄЕС) №2377/90, що встановлює у Співтоваристві процедуру для встановлення гранично допустимої концентрації ветеринарних медичних речовин у продуктах харчування тваринного походження, стосовно речовин інвермектин і карпрофен
29 листопада 2001 2375/2001 РЕГЛАМЕНТ Про внесення змін до Регламенту Комісії (ЄC) № 466/2001, який встановлює максимальні рівні для певних забруднюючих речовин у продуктах харчування
18 лютого 2004 282/2004 РЕГЛАМЕНТ Про введення документу про декларування та ветеринарні перевірки тварин з третіх країн, що ввозяться до Співтовариства
8 лютого 1993 315/93 РЕГЛАМЕНТ Про визначення процедур Співтовариства щодо забруднень у їжі
11 грудня 1992 3600/92 РЕГЛАМЕНТ Про встановлення детальних правил виконання першого рівня програми роботи, що відноситься до частини 2 статті 8 Директиви Ради 91/414/ЄЕС щодо ринкового розміщення продуктів для захисту обладнання
8 березня 2001 466/2001 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює максимальні рівні певних шкідливих речовин у харчових продуктах
1 квітня 2005 521/2005 РЕГЛАМЕНТ Про постійний дозвіл на певну добавку і про тимчасовий дозвіл на нове використання визначених добавок, що вже дозволені для кормів тварин
28 березня 2000 645/2000 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює необхідні для застосування детальні правила стосовно забезпечення належного функціонування деяких положень статті 7 Директиви Ради 86/362/ЄЕС та статті 4 Директиви Ради 90/642/ЄЕС щодо організації моніторингу за максимально дозволеним рівнем залишків пестицидів у зернових культурах і товарах рослинного походження, включаючи фрукти та овочі
18 січня 2005 75/2005 Регламент Про внесення поправок до Додатків I, II і III до Регламенту Ради (ЄЕС) № 2377/90, що встановлюють процедуру у Співтоваристві для встановлення граничної концентрації ветеринарних медичних речовин у продуктах харчування тваринного походження стосовно речовин моксідектин, лінійні алкілбензолсульфокислоти з довжиною алкільних ланцюгів від C9 до C13, що містять менше, ніж 2,5% ланцюгів, довших за C13, і ацетилізовалерилтилозин
23 квітня 2004 771/2004 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює перехідні критерії стосовно продовженого використання фабричних продуктів захисту, які містять певні активні речовини, яке наступає з приєднанням нових держав-членів до Європейського Союзу
29 квітня 2004 853/2004 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів
29 квітня 2004 882/2004 РЕГЛАМЕНТ Про офіційні заходи контролю, які застосовуються для забезпечити підтвердження відповідності з кормовим та харчовим законодавством, правилами здоров’я та захисту тварин
29 квітня 2004 911/2004 РЕГЛАМЕНТ Щодо імплементації Регламенту (ЄС) № 1760/2000 Європейського Парламенту та Ради стосовно вушних бирок, паспортів та реєстрів тимчасового зберігання інформації
18 червня 1992 1768/92 РЕГЛАМЕНТ Про запровадження свідоцтва додаткового захисту для лікарських засобів
10 лютого 1995 297/95 РЕГЛАМЕНТ Про збір, який сплачується до Європейського агентства з оцінки лікарських засобів
11 червня 2002 997/2002 РЕГЛАМЕНТ Що засновує детальні правила для виконання положень, пов’язаних з виділенням фінансових внесків Співтовариства державам-членам з метою закріпити інфраструктури огляду для перевірки медичного обслу