Охорона праці

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
19 березня 2007 2007/172/ЄС РІШЕННЯ Що створює координаційну групу щодо визнання професійних кваліфікацій
10 жовтня 2007 COM (2007) 591 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ Перегляд соціально-правової бази для підвищення кількості та якості робочих місць у галузі морського судноплавства у ЄС
15 червня 2006 COM (2006) 287 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ Відповідно до частини 2 статті 138 Договору про ЄС про зміцнення стандартів праці в морському судноплавстві
27 червня 2007 COM (2004) 359 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ До спільних принципів балансу соціальної захищеності та гнучкості ринку праці: Ріст зайнятості в кількісному та якісному плані завдяки гнучкості ринку праці та соціальної захищеності
16 грудня 2008 1338/2008 РЕГЛАМЕНТ Про статистику Співтовариства з суспільної охорони здоров’я, охорони здоров’я та безпеки на робочому місці
16 вересня 2009 2009/104/ЄС ДИРЕКТИВА Стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я при використанні робочого обладнання робітниками при здійсненні професійної діяльності (друга окрема Директива у розумінні пункту (1) статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
04 жовтня 2006 СОМ(2006) № 567 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ ЄДИНА ЄВРОПА: КОНКУРЕНЦІЯ У СВІТІ. Внесок до Стратегії росту та праці ЄС
14 жовтня 1991 91/533/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про обов’язок роботодавця інформувати своїх службовців про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин
21 квітня 1983 121 РІШЕННЯ Стосовно тлумачення статті 17 (7) Регламенту (ЄЕС) № 574/72, що стосується надання протезів, спеціальних пристроїв та іншої важливої допомоги схожого характеру
23 квітня 1987 132 РІШЕННЯ Щодо тлумачення підпункту (іі) пункту (а) частини 3 статті 40 Регламенту Ради (ЄЕС) № 1408/71 від 14 червня 1971 року
20 жовтня 1980 80/987/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про захист працівників в разі неплатоспроможності їх роботодавця
21 грудня 1988 89/105/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо прозорості заходів, що регулюють встановлення цін на медикаменти для використання людьми і їх включення в сферу дії національних систем медичного страхування
25 червня 1991 91/383/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про доповнення заходів зі сприяння покращенню безпеки та охорони праці працівників з фіксованим терміном працевлаштування або тимчасовим працевлаштуванням
28 червня 1999 1999/70/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо структурної угоди про роботу на визначений термін, укладений ETUC, UNICE та CEEP
27 листопада 2000 2000/79/ЄC ДИРЕКТИВА Щодо Європейської Угоди з організації робочого часу мобільних працівників цивільної Авіації укладеної Асоціацією європейських авіаліній (АЕА), Європейською федерацією працівників транспорту (ETF), Європейською асоціацією персоналу льотного складу (ECA), Асоціацією авіаліній європейських регіонів (ЕРА) та Міжнародною асоціацією авіаперевізників (IACA)
12 березня 2001 2001/23/ЄС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів, що стосуються охорони прав службовців у випадку передачі підприємств, бізнесових структур або частин підприємств або бізнесових структур
11 березня 2002 2002/15/ЄС ДИРЕКТИВА Про організацію робочого часу осіб, які здійснюють мобільну автотранспортну діяльність
25 червня 2002 2002/44/ЄС ДИРЕКТИВА Про мінімальні вимоги безпеки і захисту здоров‘я під час впливу на працівників небезпечних фізичних факторів (вібрація) (шістнадцята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)
5 листопада 2002 2002/84/ЄС ДИРЕКТИВА Яка вносить зміни до Директив про морську безпеку та попередження забруднення від кораблів
10 лютого 1975 75/117/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законів держав-членів щодо застосування принципу рівної оплати праці для чоловіків та жінок
19 вересня 1983 83/477/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі (друга окрема Директива на основі статті 8 Директиви 80/1107/ЄЕС)
24 липня 1986 86/378/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про впровадження принципу рівноправності до чоловіків та жінок у професійних програмах соціального забезпечення
29 травня 1991 91/322/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про встановлення індикативного обмеження гранично допустимих концентрацій (шкідливих речовин) шляхом виконання Директиви Ради 80/1107/ЄЕС про захист робітників від ризику впливу хімічних, фізичних та біологічних речовин на роботі
22 вересня 1994 94/45/ЄС ДИРЕКТИВА Про запровадження Європейської Ради робіт та процедури для підприємств в межах Співтовариства та груп підприємств в межах Співтовариства для потреб інформування та консультування працівників
23 березня 1994 94/9/ЄС ДИРЕКТИВА Про наближення законодавства держав-членів щодо обладнання та захисних систем, передбачених для застосування у потенційно вибухонебезпечному середовищі
13 травня 1996 96/29/ЄВРАТОМ ДИРЕКТИВА Що встановлює основні стандарти безпеки для захисту здоров’я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації
30 червня 1997 97/43/ЄВРАТОМ ДИРЕКТИВА Про захист здоров’я осіб від небезпеки іонізуючого радіаційного випромінювання у зв’язку з медичним опроміненням та про скасування Директиви 84/466/Євратом
12 травня 1981 1390/81 РЕГЛАМЕНТ Щодо поширення дії Регламенту Ради (ЄЕС) № 1408/71 про застосування програм соціального захисту до працюючих осіб та членів їх сімей, які пересуваються в межах Співтовариства на приватних підприємців та членів їх сімей
12 липня 2001 1566/2001 РЕГЛАМЕНТ Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 577/98 98 про організацію вибіркового дослідження трудових ресурсів у Співтоваристві стосовно характеристик ad hoc модулю 2002 року щодо зайнятості осіб із фізичними вадами
19 липня 2000 1578/2000 РЕГЛАМЕНТ Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 577/98 про організацію вибіркового дослідження трудових ресурсів у Співтоваристві стосовно характеристик ad hoc модулю 2001 року щодо обсягу та моделей робочого часу
24 липня 2000 1626/2000 РЕГЛАМЕНТ Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 577/98 про організацію вибіркового дослідження трудових ресурсів у Співтоваристві в рамках програми ad hoc модулів дослідження трудових ресурсів на 2000 – 2004 роки
27 липня 1999 1726/1999 РЕГЛАМЕНТ Що забезпечує виконання Регламенту Ради (ЄС) № 530/1999 року щодо структурної статистики доходів та витрат на оплату праці стосовно визначення та передачі інформації про витрати на оплату праці
26 червня 1984 1888/84 РЕГЛАМЕНТ Про запровадження спеціальних заходів у сфері зайнятості, які становлять інтерес для Співтовариства
8 вересня 2000 1916/2000 РЕГЛАМЕНТ Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 530/1999 щодо структурної статистики прибутків та витрат на оплату праці для визначення та передачі інформації про структуру прибутків
8 вересня 1999 1924/1999 РЕГЛАМЕНТ Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 577/98 про організацію вибіркового дослідження трудових ресурсів у Співтоваристві в рамках програми ad hoc модулів дослідження трудових ресурсів на 2000 – 2002 роки
8 вересня 1999 1925/1999 РЕГЛАМЕНТ Про імплементацію Регламенту Ради (ЄС) № 577/98 про організацію вибіркового дослідження трудових ресурсів у Співтоваристві стосовно характеристик ad hoc модулю 2000 року щодо переходу від навчання до трудової діяльності
21 грудня 1988 4064/88 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює умови для того, щоб застосовувати статтю 46a “Умов зайнятості персоналу Європейського фонду вдосконалення умов проживання й праці”
21 березня 1972 574/72 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює процедуру для імплементації Регламенту (ЄЕС) № 1408/71 про застосування схем соціального забезпечення до осіб, які працюють за наймом, осіб, які працюють не за наймом, та членів їх сімей, що переміщуються в межах Співтовариства
16 січня 2002 72/2002 РЕГЛАМЕНТ Щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) №530/1999 стосовно якості оцінки структурної статистики доходів
30 листопада 2009 2009/148 ДИРЕКТИВА Про захист працівників від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі
1 липня 1987 88/С 64/04 РІШЕННЯ Щодо тлумачення частини 2 статті 45 Регламенту (ЄЕС) № 1408/71 стосовно об’єднання періодів страхування, охоплених однією професією, що є об’єктом спеціальної програми в одній або більше державах-членах
7 липня 1982 117 РІШЕННЯ Стосовно умов виконання статті 50 (1) (а) Регламенту Ради № 574/72 від 21 березня 1972 року
23 березня 2004 197 РІШЕННЯ Про перехідні періоди для введення європейської картки медичного страхування відповідно до статті 5 рішення № 191
12 липня 1973 91 РІШЕННЯ Стосовно тлумачення статті 46 (3) Регламенту Ради (ЄЕС) № 1408/71 щодо надання пільг відповідно до пункту 1 даної статті
24 червня 1992 92/57/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або таких, що змінюють своє місце, будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС)
22 жовтня 2008 2008/94/ЄС ДИРЕКТИВА Про захист найманих працівників у разі неплатоспроможності їх роботодавця
7 липня 2010 2010/41/ЄС ДИРЕКТИВА Про застосування принципу рівного підходу до чоловіків та жінок, які займаються індивідуальною трудовою та підприємницькою діяльністю, та що скасовує Директиву Ради 86/613/ЄС
18 липня 1994 2026/94 РЕГЛАМЕНТ Що засновує Європейську агенцію з питань безпеки та здоров’я на роботі