Сільське господарство

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
7 липня 2009 (ЄС) № 612/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про встановлення спільних деталізованих правил застосування системи експортних відшкодувань стосовно сільськогосподарської продукції
26 жовтня 2007 (ЄС) № 1266/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про імплементаційні правила для Директиви Ради 2000/75/ЄC щодо контролю, спостереження, нагляду та обмеження переміщення визначених видів тварин, чутливих до інфекційної катаральної лихоманки (синій язик)
25 червня 2010 C(2010) 4190 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про виконання державами-членами програм нагляду за пташиним грипом у свійської птиці та диких птахів
5 березня 2010 (ЄС) № 215/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про внесення змін до Додатку І Регламенту (ЄС) № 798/2008, що встановлює перелік третіх країн, територій, зон або ділянок, з яких птиця та продукція з птиці може імпортуватися до Співтовариства та перевозитися його територію, та про вимоги до ветеринарних сертифікатів
20/01/2010 НАСТАНОВИ НАСТАНОВИ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ МЕТОДІВ СКРИНІНГУ ЗАЛИШКІВ ВЕТЕРИНАРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
2004/585/ЄС РІШЕННЯ РАДИ Про встановлення Регіональних консультативних рад згідно зі Спільною рибопромисловою політикою
22 березня 2004 (ЄС) № 601/2004 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що встановлює контролюючі заходи щодо риболовної діяльності в зоні, охопленій Конвенцією зі збереження морських живих ресурсів Антарктики, та припиняє дію Регламентів (ЄЕС) № 3943/90 (ЄС) № 66/98 та (ЄС) № 1721/1999
11 грудня 2009 (ЄС) № 1272/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює правила застосування Регламенту Ради (ЄК) № 1234/2007 щодо закупівлі та продажу сільськогосподарської продукції в межах державного втручання
21 червня 2006 (ЄС) № 884/2006 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює докладні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1290/2005 щодо фінансування з боку Європейського сільськогосподарського гарантійного фонду (EAGF) інтервенційних заходів у формі операцій державного зберігання та обліку операцій державного зберігання платіжними агенціями держав-членів
2 лютого 2011 (ЄС) № 87/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про призначення контрольної лабораторії ЄС зі здоров’я бджіл, що встановлює додаткові обов’язки та завдання для цієї лабораторії і вносить зміни до Додатку VII до Регламенту (ЄС) № 882/2004 Європейського Парламенту та Ради
12 березня 2010 (ЄС) № 212/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Регламенту (ЄC) № 669/2009 про виконання Регламенту (ЄC) № 882/2004 Європейського Парламенту та Ради стосовно підвищеного рівня офіційного контролю імпорту певних кормів та харчових продуктів нетваринного походження
28 березня 2011 (ЄС) № 87/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Додатків ІІ та ІІІ до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради щодо максимально допустимих рівнів залишків альдикарбу, бромопропілату, хлорфенвинфосу, ендосульфану, ЕРТС, етіону, фентіону, фомесафену, метабензтіазурону, метидатіону, симазину, тетрадіфону та трифорину у певних продуктах або на їх поверхні
23 травня 2005 2005/393/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про охоронні зони та зони нагляду щодо блутангу та умови, що застосовуються до переміщень до таких зон та з них
26 червня 1996 96/43/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про внесення змін та консолідацію Директиви 85/73/ЄЕС з метою забезпечення фінансування ветеринарних інспекцій та заходів контролю за живими тваринами та певними продуктами тваринного походження та внесення змін до Директив 90/675/ЄEC і 91/496/ЄEC
27 жовтня 1997 97/747/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Визначення рівнів і частот здійснення відбору зразків, які здійснюються Директивою Ради 96/23/ЄC для контролю певних речовин і залишків певних продуктів тваринного походження
30 листопада 2011 2011/807/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯ Що ухвалює річну та багаторічну програми і фінансову допомогу від Європейського Союзу для ліквідації, контролю та моніторингу деяких хвороб тварин і зоонозів, представлені державами-членами на 2012 і наступні роки
25 травня 2009 2009/470/ЄС РІШЕННЯ РАДИ Про витрати у ветеринарній сфері
17 червня 2008 2008/61/ЄC ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про створення умов, за яких певні шкідливі організми, рослини, рослинні продукти та інші об'єкти, перераховані у Додатках I до V Директиви Ради 2000/29/ЄС можуть бути ввезені або переміщені в рамках Співтовариства або його окремих охоронних зон, в дослідницьких або наукових цілях і для роботи над сортовим відбором
15 грудня 2009 C(2009) 9971 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про заходи з підтримки сільськогосподарського сектору, запроваджені в Іспанії після зростання цін на пальне
1 квітня 2011 C(2011) 2068 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Додатків ІІ – IV Директиви Ради 2009/158 про ветеринарні умови для торгівлі свійською птицею та інкубаційними яйцями у межах Співтовариства та їх імпортування з третіх країн
27 січня 2011 (ЄС) № 65/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила виконання Регламенту Ради (ЄС) № 1698/2005 щодо впровадження процедур контролю, а також вимог до господарювання, які стосуються заходів підтримки розвитку сільської місцевості
8.12.2005 COM (2005) 647 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ДЛЯ РАДИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ПЛАН ДІЙ НА 2006-2008 РР. ПО СПРОЩЕННЮ І ВДОСКОНАЛЕННЮ СПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБЛАСТІ РИБАЛЬСТВА
21.12.2006 COM(2006) 857 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Зайнятість у сільській місцевості: вирішення проблеми браку робочих місць
25 липня 1996 96/411/ЄС РІШЕННЯ РАДИ Щодо покращення сільськогосподарської статистики Співтовариства
14 липня 1999 С(1999) 2042 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Що відновлює Консультативний Комітет з питань риболовлі та аквакультури
2005/629/ЄС 26 серпня 2005 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про заснування Науково-технічного та економічного комітету з питань рибальства
14 червня 1966 66/401/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про торгівлю насінням кормових культур
14 червня 1966 66/402/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про торгівлю насінням злакових культур
20 липня 1976 76/621/ЄEC ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно фіксування максимального рівня ерукової кислоти в оліях та жирах, призначених для людського споживання, та в продуктах харчування, які містять додані олії та жири
28 квітня 1992 92/33/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про збут матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння
28 квітня 1992 92/34/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про збут матеріалу для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів
20 липня 1998 98/56/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Про реалізацію матеріалу для розмноження декоративних рослин
68/193/ЄЕС 9 квітня 1968 ДИРЕКТИВА РАДИ Про збут матеріалу для вегетативного розмноження винограду
22 грудня 1999 1999/105/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про торгівлю лісним репродуктивним матеріалом
20 грудня 2001 2001/110/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Стосовно меду
20 грудня 2001 2001/111/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо певних видів цукру, що призначені для споживання людьми
13 червня 2002 2002/53/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур
13 червня 2002 2002/54/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про торгівлю насінням буряка
13 червня 2002 2002/55/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про торгівлю насінням овочів
13 червня 2002 2002/56/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про торгівлю насіннєвою картоплею
13 червня 2002 2002/57/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про торгівлю насінням олійних та волокнистих культур
29 вересня 2008 2008/90/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо розміщення на ринку матеріалу для розмноження фруктових рослин та тих фруктових рослин, що призначені для виробництва фруктів
22.4.2009 COM(2009)163 ЗЕЛЕНА КНИГА Реформа Спільної політики у рибальському секторі
23 липня 2003 С(2003) 2624 РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про керівні принципи розробки національних стратегій і передових методик з метою забезпечення співіснування генетично модифікованих культур з традиційним та органічним землеробством
15 лютого 2007 (ЄC) № 147/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що ухвалює певні квоти на вилов риби з 2007 по 2012 рр. відповідно до частини 4 статті 23 Регламенту Ради (ЄС) №2371/2002 про збереження та стале використання риболовних ресурсів згідно спільної політики у галузі рибальства
10 березня 2010 (ЄС) №201/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) №1006/2008 стосовно дозволу на риболовецьку діяльність риболовецьких суден Співтовариства за межами вод Співтовариства і доступу суден третіх країн до вод Співтовариства
7 березня 2005 (ЄС) № 382/2005 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила застосування Регламенту Комісії (ЄC) № 1786/2003 про спільну організацію ринку сухих кормів
6 червня 2008 (ЄС) № 507/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1673/2000 про спільну організацію ринків льону та коноплі, що вирощуються для виробництва волокна
20 березня 2006 (ЄС) № 509/2006 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Щодо сільськогосподарської продукції та харчових продуктів як традиційних визнаних специфічних видів продукції
20 березня 2006 (ЄС) № 510/2006 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про захист географічних зазначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
7 травня 2007 (ЄС) № 520/2007 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що встановлює технічні заходи для збереження певних популяцій видів, що мігрують на далекі відстані та, що змінює Регламент (ЄС) № 973/2001
18 червня 2008 (ЄС) № 566/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Яким встановлюються докладні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 щодо збуту м’яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців
27 березня 2000 (ЄС) № 657/2000 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про більш тісний діалог з сектором рибальства та групами, що охоплені спільною політикою у сфері рибальства
15 липня 2009 (ЄС) № 734/2008 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про захист вразливих морських екосистем у відкритому морі від шкідливого впливу донних рибальських знарядь
24 липня 2008 (ЄC) № 744/2008 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що запроваджує тимчасову конкретну діяльність, націлену на сприяння реструктуризації рибопромислових флотів Європейського Співтовариства, що постраждали від економічної кризи
28 червня 2007 (ЄС) № 834/2007 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про органічне виробництво та маркування органічних продуктів та про скасування Регламенту (ЄЕС) № 2092/91
22 травня 2006 /td> (ЄС) № 861/2006 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що встановлює фінансові заходи Співтовариства для імплементації загальної політики в галузі рибного господарства та морського права
10 липня 2007 (ЄС) № 865/2007 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2371/2002 про збереження і стале використання рибних ресурсів згідно Спільної політики у галузі рибальства
26 квітня 2004 (ЄС) 870/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює програму Співтовариства щодо збереження, опису, збору та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві та що скасовує Регламент (ЄС) № 1467/94
29 вересня 2008 (ЄС) № 1005/2008 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про заснування системи запобігання, стримування та заборони незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства, що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС) №2847/93, (ЄС) №1936/2001 і (ЄС) № 601/2004 та скасовує Регламент (ЄС) №1093/94 та (ЄС) №1447/1999
29 вересня 2008 (ЄС) № 1006/2008 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Щодо дозволу рибогосподарської діяльності рибальським суднам Співтовариства за межами вод Співтовариства та доступу суден третьої країни у води Співтовариства, що вносить зміни до Регламентів (ЄЕС) № 2847/93 та (ЄС) № 1627/94 та припиняє дію Регламенту (ЄС) № 3317/94
13 червня 2002 (ЄC) N 1019/2002 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про ринкові стандарти для оливкової олії
18 жовтня 2007 (ЄС) № 1216/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 509/2006 щодо сільськогосподарської та харчової продукції як такі, що мають гарантовані традиційні характерні особливості
20 листопада 2009 (ЄС) № 1224/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Яким створюється Система контролю Співтовариства на забезпечення відповідності правилам спільної політики у рибальському секторі та вносяться зміни у Регламенти (ЄС) № 847/96, (ЄС) № 2371/2002, (ЄС) № 811/2004, (ЄС) № 768/2005, (ЄС) № 2115/2005, (ЄС) № 2166/2005, (ЄС) № 388/2006, (ЄС) № 509/2007, (ЄС) № 676/2007, (ЄС) № 1098/2007, (ЄС) № 1300/2008, (ЄС) № 1342/2008 та скасовуються Регламенти (ЄЕС) № 2847/93, (ЄС) № 1627/94 та (ЄС) № 1966/2006
22 жовтня 2007 (ЄС) № 1243/2007 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що засновує спільну організацію сільськогосподарських ринків та про спеціальні положення для деяких сільськогосподарських продуктів (Єдиний Регламент СМО)
21 червня 1999 (ЄС) № 1263/1999 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про керівний фінансовий інструмент для рибальства
29 жовтня 2007 (ЄС) № 1277/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1438/2003, що встановлює імплементаційні правила Політики щодо флоту Співтовариства, визначеної у Главі ІІІ Регламенту Ради (ЄС) № 2371/2002
27 листопада 2009 (ЄС) № 1288/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про запровадження перехідних технічних заходів з 1 січня 2010 року до 30 червня 2011 року
18 грудня 2008 (ЄС) № 1295/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про імпорт хмелю з третіх країн
16 серпня 2005 (ЄС) № 1345/2005 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила застосування системи ліцензій на імпорт оливкової олії
12 квітня 2003 (ЄС) № 1438/2003 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює імплементуючі правила Політики щодо флоту Співтовариства, визначеної у Главі ІІІ Регламенту Ради (ЄС) № 2371/2002
29 вересня 2003 (ЄС) № 1782/2003 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що встановлює спільні правила для програм прямої підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики, започатковує програми підтримки фермерів і вносить зміни в Регламенти (ЄЕС) № 2019/93, (ЄС) № 1452/2001, (ЄС) № 1453/2001, (ЄС) № 1454/2001, (ЄС) 1868/94, (ЄС) № 1251/1999, (ЄС) № 1254/1999, (ЄС) № 1673/2000, (ЄЕС) № 2358/71 і (ЄС) № 2529/2001
25 серпня 2000 (ЄC) № 1825/2000 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює деталізовані правила застосування Регламенту (ЄC) № 1760/2000 року Європейського Парламенту і Ради про маркування яловичини та яловичих продуктів
26 жовтня 2004 (ЄС) № 1862/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про встановлення стандарту для продажу кавунів
14 грудня 2006 (ЄС) № 1898/2006 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює докладні правила виконання Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних позначень та позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
21 червня 1989 (ЄЕС) № 2136/89 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює загальні стандарти розміщення на ринку консервованих сардин та торгові назви консервованих сардин і продуктів з виду сардин
17 липня 2000 № 1760/2000/ЄС РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ Й РАДИ Про встановлення системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, та маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Регламенту Ради № 820/97/ЄС
28 липня 1983 (ЄЕС) № 2213/83 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює стандарти якості для цикорію звичайного
18 грудня 1997 (ЄC) № 2597/97 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що встановлює додаткові правила щодо загальної організації ринку молока та молочних продуктів для питного молока
23 грудня 1985 (ЄЕС) № 3703/85 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила застосування загальних ринкових стандартів для окремої свіжої та охолодженої риби
20 грудня 2001 2001/111/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо певних видів цукру, що призначені для споживання людьми
18 грудня 1997 (ЄC) № 2597/97 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що встановлює додаткові правила щодо загальної організації ринку молока та молочних продуктів для питного молока
19 січня 2009 (ЄС) № 73/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що встановлює загальний порядок для систем прямої допомоги для фермерів в рамках загальної сільськогосподарської політики, і що встановлює певні системи допомоги для фермерів, змінюючи Регламенти (ЄС) № 1290/2005 (ЄС), № 247/2006 (ЄС), № 378/2007 і відміняючи Регламент (ЄС) № 1782/2003.
25 травня 2009 (ЄС) № 491/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1234/2007 про заснування спільної організації ринків сільськогосподарської продукції та встановлення спеціальних положень, що стосуються деяких видів сільськогосподарської продукції (Єдиний Регламент про спільну організацію ринку)
16 червня 2008 (ЄС) № 543/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 стосовно ринкових стандартів для м’яса свійської птиці
7 червня 2011 (ЄС) № 543/2011 ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄC) № 1234/2007 щодо секторів фруктів і овочів та перероблених фруктів і овочів
27 червня 2008 (ЄС) № 555/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про встановлення докладних положень для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 479/2008 про загальну організацію ринку вина щодо програм підтримки, торгівлі з третіми країнами, виробничого потенціалу та про заходи контролю в секторі вина
23 червня 2008 (ЄС) № 589/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює докладні правила щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 про стандарти продажу для яєць
27 червня 2008 (ЄС) № 617/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила імплементації Регламенту (ЄС) № 1234/2007 про ринкові стандарти інкубаційних яєць та курчат свійської птиці
11 червня 2007 (ЄС) № 708/2007 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Стосовно використання чужорідних та немісцевих видів у рибництві
31 липня 2008 (ЄС) № 839/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради стосовно Додатків II, III і IV щодо максимально дозволених рівнів (MRLs) залишку пестицидів у певних продуктах
29 жовтня 2009 (ЄС) № 1120/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Що встановлює детальні правила для реалізації системи єдиних виплат, передбаченої в Розділі ІІІ Регламенту (ЄС) №73/2009, що встановлює загальний порядок для систем прямої допомоги для фермерів в рамках загальної сільськогосподарської політики і що встановлює певні системи допомоги для фермерів
10 грудня 2008 (ЄС) № 1249/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила імплементації шкал Співтовариства для класифікації яловичих, свинячих та овечих туш та подання звітності про ціни на них
16 червня 2008 (ЄС) № 543/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила для застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 стосовно ринкових стандартів для м’яса свійської птиці
11 липня 1991 (ЄЕС) № 2568/91 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Щодо характеристик оливкової олії та оливкової олії із залишків та відповідних методів дослідження
25 травня 2009 року (ЄС) №491/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1234/2007 про заснування спільної організації ринків сільськогосподарської продукції та встановлення спеціальних положень, що стосуються деяких видів сільськогосподарської продукції (Єдиний Регламент про СОР)