Технічні норми та стандарти

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
10 листопада 2010 2010/685/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Розділу 3 Додатку І до Регламенту (ЄС) № 715/2009 Європейського Парламенту та Ради про умови доступу до мереж транспортування природного газу
16 червня 2010 2010/35/ЄВРОСОЮЗ ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС
17 січня 1994 94/23/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про спільні процедурні правила Європейського технічного сертифікату
10 березня 2011 (ЄС) № 234/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про виконання Регламенту (ЄС) № 1331/2008 Європейського Парламенту та Ради, що засновує спільний порядок надання дозволів на харчові добавки, харчові ферменти та харчові ароматизатори
9 листопада 2010 C(2010) 7582 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про модулі для процедур оцінювання відповідності, придатності до використання та перевірки ЄС, що мають використовуватись у технічних специфікаціях експлуатаційної сумісності, ухвалених Директивою 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради
13 липня 2009 2009/63/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо певних деталей та характеристик сільськогосподарських або лісогосподарських колісних тракторів
13 липня 2009 2009/76/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про наближення законодавств держав-членів, що стосуються рівня шуму, який сприймається водіями колісних сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів
16 вересня 2009 2009/105/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про прості посудини, що перебувають під тиском
30 листопада 2009 2009/142/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про апарати, які працюють на газоподібному паливі
18 червня 2009 (ЄС) № 595/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про схвалення типу автомобільних транспортних засобів та двигунів стосовно викидів від тяжких транспортних засобів (Євро VI) та про доступ до інформації про ремонт та технічне обслуговування автомобільних транспортних засобів та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 715/2007 та Директиви 2007/46/ЄС та заміну Директив 80/1269/ЄЕС, 2005/55/ЄС та 2005/78/ЄС
10.2.2004 COM(2004) 76 Пропозиція для ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Щодо підвищення безпеки портів
27 липня 1976 76/768/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законодавчих положень держав-членів про косметичні продукти
13 квітня 1981 81/334/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Щодо адаптації до технічного прогресу Директиви Ради 70/157/ЄЕС щодо наближення законів держав-членів, що стосуються допустимого рівня звуку і вихлопної системи транспортних засобів
22 лютого 1989 89/178/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про приведення у відповідність до технічного прогресу Директиви Ради 88/379/ЄЕС про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних положень держав-членів у галузі класифікації, пакування та маркування
29 червня 1990 90/396/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законів держав-членів щодо пристроїв, що працюють на газоподібному паливі
5 травня 1991 91/155/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Що визначає та встановлює детальні заходи для системи особливої інформації про небезпечні препарати на виконання статті 10 Директиви 88/379/ЄЕС
14 червня 1993 93/42/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про медичні прилади
22 липня 1993 93/68/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Яка змінює Директиви 87/404/ЄЕС (прості посудини, що працюють під тиском), 88/378/ЄЕС (безпека іграшок), 89/106/ЄЕС (продукція для будівництва), 89/336/ЄЕС (електромагнітна сумісність), 89/392/ЄЕС (машини та обладнання), 89/686/ЄЕС (засоби індивідуального захисту), 90/384/ЄЕС (неавтоматичні прилади для зважування), 90/385/ЄЕС (активні медичні імплантаційні пристрої), 90/396/ЄЕС (пальники на газоподібному паливі), 91/263/ЄЕС (телекомунікаційне термінальне обладнання), 92/42/ЄЕС (нові водогрійні котли на рідкому чи газоподібному паливі) і 73/23/ЄЕС (електричне обладнання, призначене для використання в певному діапазоні напруг)
10 грудня 1993 93/112/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Що вносить зміни до Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, яка визначає та встановлює детальні заходи для системи особливої інформації про небезпечні препарати на виконання статті 10 Директиви Ради 88/379/ЄЕС
27 жовтня 1998 98/79/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про медичні діагностичні засоби in vitro
19 грудня 2001 2001/105/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про внесення змін до Директиви 44/57/ЄС про загальні правила і стандарти для проведення інспекції суден для забезпечення наглядових організацій, а також для належної діяльності морських адміністрацій
19 грудня 2001 2001/106/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради Що вносить поправки до Директиви Ради 95/21/ЄС що до приведення в дію закону, що стосується суден, що використовують порти Співтовариства, та плавання у водах під юрисдикцією держав-членів, міжнародних стандартів безпечності суден, попередження забруднення та умов проживання та праці на судні (Державний портовий контроль)
5 березня 2002 2002/25/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про внесення змін до Директиви Ради 98/18/ЄС щодо правил безпеки та стандартів для пасажирських кораблів
3 липня 2003 2003/66/ЄC ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Що вносить зміни до Директиви 94/2/ЄC про імплементацію Директиви Ради 92/75/ЄEC відносно маркування споживання електричної енергії побутових електричних холодильників, морозильних камер та їхніх комбінацій
12 грудня 1985 (ЄEC) № 3531/85 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Якою встановлюються певні технічні та контрольні заходи, пов’язані із здійсненням рибного промислу суднами, які плавають під прапором Іспанії у водах інших держав-членів, за винятком Португалії
27 грудня 1985 (ЄEC) 3716/85 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Щодо встановлення певних технічних та контрольних заходів, пов’язаних із здійсненням рибного промислу в іспанських водах суднами, які плавають під прапором іншої держави-члена, за винятком Португалії
13 жовтня 2003 (ЄС) № 2003/2003 Регламент Європейського Парламенту та Ради Щодо добрив
21 травня 1992 92/42/ЄEC ДИРЕКТИВА РАДИ Про вимоги до ефективності нових котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі
9 липня 2008 (ЄC) № 764/2008 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що встановлює процедури, пов’язані із застосуванням певних національних технічних норм до продуктів, що законно продаються в іншій державі-члені, та що припиняє дію Рішення № 3052/95/ЄC
5 вересня 2008 (ЄC) № 889/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів, беручи до уваги органічне виробництво, маркування та контроль
16 грудня 2008 (ЕС) № 1331/2008 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про запровадження спільного порядку надання дозволу на використання харчових добавок, харчових ферментів і харчових ароматизаторів
16 грудня 2008 (ЄС) № 1332/2008 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про харчові ферменти та внесення змін і доповнень до Директиви 83/417/ЄЕС, Регламенту Ради (ЄС) № 1493/1999, Директиви 2000/13/ЄС, Директиви Ради 2001/112/ЄС та Регламенту (ЄС) № 258/97
19 грудня 2007 (ЄС) № 1516/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює, відповідно до Регламенту (ЄС) № 842/2006 Європейського Парламенту та Ради, стандартні вимоги перевірки на витік для стаціонарного холодильного, теплонасосного обладнання та установок кондиціонування повітря, що містять певні фторовані парникові гази
14 грудня 2006 (ЄС) № 1850/2006 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про встановлення детальних правил для сертифікації хмелю й продуктів, які містять хміль
29 травня 1997 року 97/23/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про наближення законодавства держав-членів щодо устаткування, яке працює під тиском
12 грудня 2006 року 2006/95/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про гармонізацію законів держав-членів стосовно електричного обладнання, яке застосовується в електричних мережах з відповідною зміною напруги
16 червня 2010 року 2010/35/ЄВРОСОЮЗ ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС
1 жовтня 2013 року (ЄС) №65/2014 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок
18 лютого 2014 року (ЄС) №568/2014 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни у Додаток V Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо оцінки і перевірки стабільності експлуатаційних характеристик будівельних виробів
21 лютого 2014 року (ЄС) №574/2014 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що вносить зміни в Додаток ІІІ до Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради про зразок складання декларації про відповідність будівельних виробів
18 лютого 2013 року (ЄС) №811/2013 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ який доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо розгляду маркування енергоефективності опалювальних приладів, комбінованих опалювальних приладів, комплектів, що складаються з опалювального приладу, терморегулятора та сонячного пристрою, і комплектів, що складаються з комбінованого опалювального приладу, терморегулятора та сонячного пристрою
30 жовтня 2013 року (ЄС) №1062/2013 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ щодо форми Європейської технічної атестації будівельних виробів
18 липня 2003 року 2003/525/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про перенесення дати імплементації Директиви Ради 1999/36/ЄС про певні види пересувного обладнання, що працює під тиском
20 листопада 1998 року 98/84/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про правовий захист послуг, що базуються чи включають умовний доступ
26 лютого 2014 року 2014/32/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно забезпечення наявності на ринку вимірювальних приладів (Нова редакція)
26 лютого 2014 року 2014/31/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно забезпечення наявності на ринку неавтоматичних зважувальних приладів (оновлена версія)
13 червня 2007 року (ЄС) №653/2007 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про використання єдиного європейського формату сертифікатів безпеки та заявочних документів, відповідно до статті 10 Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради, та про чинність сертифікатів безпеки, виданих відповідно до Директиви 2001/14/ЄС
3 лютого 2006 року (ЄС) №196/2006 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про внесення змін у Додаток I до Регламенту (ЄС) № 761/2001 Європейського Парламенту та Ради з метою урахування Європейського стандарту EN ISO 14001:2004 та про припинення дії Рішення 97/265/ЄC