Транспорт

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
19 листопада 2008 року 2008/96/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про управління безпекою дорожньої інфраструктури
22 вересня 2010 (ЄС) № 913/2010 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Стосовно європейської залізничної мережі для конкурентних вантажних перевезень
20 жовтня 2010 2010/65/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про формальності з надання відомостей про судна, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів, і яка припиняє дію Директиви 2002/6/ЄС
26 жовтня 2005 2005/64/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про сертифікацію типів автомобільних транспортних засобів щодо їхнього повторного використання, придатності для переробки та відновлюваності, що вносить зміни до Директиви Ради 70/156/ЄEC
20 жовтня 2010 (ЄС) № 996/2010 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про розслідування та попередження катастроф (аварій) та інцидентів у цивільній авіації, що скасовує Директиву 94/56/ЄС
29 липня 2010 (ЄС) № 691/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює схему ефективності аеронавігаційного обслуговування та мережевих функцій, а також вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2096/2005, що встановлює спільні вимоги до надання аеронавігаційного обслуговування
17 жовтня 2011 (ЄС) № 1034/2011 ВИКОНАВЧИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про контроль безпеки у сфері організації повітряного руху та аеронавігаційного обслуговування та який вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 691/2010
10 серпня 2011 (ЄС) № 805/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні правила щодо ліцензій диспетчерів управління повітряним рухом та певні типи сертифікатів згідно з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 216/2008
3 листопада 2011 (ЄС) № 1178/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів у цивільній авіації згідно з Регламентом (ЄС) № 216/2008 Європейського Парламенту та Ради
15.6.2005 COM (2005) 252 ПОВІДОМЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ РАДІ, ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТУ І ЄВРОПЕЙСЬКІЙ РАХУНКОВІЙ ПАЛАТІ Про "Дорожню карту" для інтегрованої системи внутрішнього контролю
13 липня 2009 2009/60/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про максимальну проектну швидкість та вантажні платформи для колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів
13 липня 2009 2009/57/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що стосується конструкцій для захисту від перекидання колісних сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів
13 липня 2009 2009/59/EC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про дзеркала заднього виду колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів
13 липня 2009 2009/68/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про компонентні затвердження типу пристроїв освітлення та світлової сигналізації на колісних сільськогосподарських або лісогосподарських тракторах
15 січня 2008 2008/2/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про поле видимості та двірники вітрового скла для колісних сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів
13 липня 2009 2009/58/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про зчіпний пристрій і реверс колісних сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів
13 липня 2009 2009/66/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про рульове обладнання колісних сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів
13 липня 2009 2009/75/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо конструкцій для захисту від перекидання колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів (статичні випробування)
25 листопада 2009 (ЄС) № 1222/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про маркування шин стосовно ефективності споживання пального та інших суттєвих параметрів
13 липня 2009 2009/61/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо встановлення приладів освітлення та світлових сигналів на колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторах
30 листопада 2009 2009/144/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ З приводу певних деталей та характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів
25 липня 1978 78/764/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо зближення законодавства держав-членів пов’язаного з водійським сидінням на колісних сільськогосподарських або лісогосподарських тракторах
22 лютого 2011 (ЄС) № 183/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що вносить зміни у Додатки IV та VI до Директиви 2007/46/ЄC Європейського Парламенту та Ради про створення основи для затвердження механічних транспортних засобів та їхніх причепів, а також систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива)
11 березня 2008 (ЄС) № 300/2008 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про спільні правила у сфері безпеки цивільної авіації та про припинення дії Регламенту (ЄС) № 2320/2002
21 жовтня 2009 (ЄС) № 1071/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС
8 червня 2009 С(2009) 4293 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про детальне тлумачення видів авіаційних перевезень, зазначених у Додатку 1 Директиви 2003/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради
16 лютого 2011 (ЄС) № 181/2011 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про права пасажирів автобусного транспорту та який вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 2006/2004
31 березня1992 92/23/ЄEC ДИРЕКТИВА РАДИ Про шини моторних транспортних засобів, їхні причепи та про їх встановлення
14.2.2007 SEC (2007) 169 Повідомлення Комісії Роз’яснююче повідомлення про порядок реєстрації механічних транспортних засобів, що походять з іншої держави-члена
6 березня 2007 С(2007) 675 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про внесення змін до Додатку А Рішення 206/679/ЄС щодо технічної специфікації функціональної сумісності відносно підсистеми командування та контролю та сигнальної підсистеми транс-європейської конвенційної залізничної системи та до Додатку А Рішення 2006/860/ЄС щодо технічної специфікації функціональної сумісності відносно підсистеми командування та контролю та сигнальної підсистеми транс-європейської високошвидкісної залізничної системи
30 листопада 2009 (ЄС) № 1194/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1702/2003 про встановлення правил виконання для льотної придатності та екологічної сертифікації повітряних суден та пов’язаної продукції, деталей і приладів, а також для сертифікації проектних та виробничих організацій
21 жовтня 2009 (ЄС) № 1073/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про спільні правила доступу до міжнародного ринку автобусних перевезень, та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 561/2006
14 січня 2011 2011/26/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Що дозволяє державам-членам ухвалення деяких відступів на підставі Директиви 2008/68/ЄC Європейського Парламенту та Ради про внутрішні перевезення небезпечних вантажів
5 липня 2010 2010/379/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про оцінку ризику недоліків виявлених в ході технічних придорожніх перевірок (комерційних транспортних засобів) відповідно до Директиви 2000/30/ЄC Європейського Парламенту та Ради
17 липня 2008 2008/54/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що вносить зміни до Директиви Ради 95/50/ЄС про уніфіковані процедури перевірки дорожнього транспорту, який перевозить небезпечні товари, відносно виконавчих повноважень, наданих Комісії
23 січня 2009 С (2009) 38 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про внесення змін до Рішень 2006/861/ЄC і 2006/920/ЄC, що стосуються технічних характеристик взаємосумісності, пов'язаних з підсистемами транс'європейських залізничних систем звичайного типу
11 серпня 2006 C(2006) 3593 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Стосовно технічної специфікації експлуатаційної сумісності, пов’язаної із підсистемою експлуатації та управління рухом транс'європейської стандартної залізничної системи
28 липня 2006 C(2006) 3345 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Стосовно технічної специфікації експлуатаційної сумісності, пов’язаної із підсистемою "рухомий склад – вантажні вагони" транс'європейської стандартної залізничної системи
29 квітня 2004 C(2004) 1559 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Додатка А до Рішення 2002/731/ЄС від 30 травня 2002 року, та встановлює основні характеристики систем Класу А (ERTMS) підсистеми контролю, управління та сигналізації транс’європейської стандартної залізничної системи, зазначеної у Директиві 2001/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради
23 грудня 2005 С(2005) 5666 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про технічну специфікацію інтероперабельності підсистеми «рухомий склад - шум» у загальних транс'європейських залізничних системах
23 квітня 2009 2009/21/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про відповідність до вимог держави прапора
23 квітня 2009 2009/20/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про морське страхування судновласників
26 лютого 2009 (ЄС) № 246/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про застосування частини 3 статті 81 Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених практик між компаніями лінійного судноплавства (консорціумів)
25 травня 2000 (ЄС) № 487/2009 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про застосування частини 3 статті 81 Договору до окремих категорій угод та узгоджених практик в галузі повітряного транспорту
21 жовтня 2009 (ЄС) №1072/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про спільні правила для доступу до міжнародного ринку вантажних автоперевезень
29 березня 2011 2011/217/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Про дозвіл на введення в експлуатацію структурних підсистем і транспортних засобів згідно з Директивою 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради
27 січня 2011 (ЄС) №109/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що забезпечує виконання Регламенту (ЄС) № 661/2009 Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог до затвердження типу деяких категорій механічних транспортних засобів і їх причепів відносно систем захисту від розбризкування
11 січня 2011 (ЄС) № 19/2011 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що стосується вимог для затвердження типу таблички виробника й ідентифікаційного номера транспортних засобів та їх причепів і щодо застосування Регламенту (ЄС) № 661/2009 Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог для затвердження типу зі загальної безпеки транспортних засобів, їх причепів і систем, компонентів та окремих технічних вузлів, призначених для них
4 квітня 2011 C(2011) 658 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Стосовно технічних специфікацій експлуатаційної сумісності, що стосуються підсистеми "рухомий склад - шум" транс'європейської стандартної залізничної системи
9 листопада 2007 С (2007) 5357 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Що ухвалює спільну специфікацію національного реєстру транспортних засобів, передбаченого частинами 4 та 5 статті 14 Директив 96/48/ЄС та 2001/16/ЄС
7 липня 2010 № 661/2010/ЄС РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про Настанови Союзу для розвитку транс'європейської транспортної мережі
21 лютого 2008 C(2008) 648 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Стосовно технічної специфікації експлуатаційної сумісності, пов’язаної із підсистемою "рухомий склад" транс'європейської високошвидкісної залізничної системи
23 грудня 2005 (ЄС) № 62/2006 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Стосовно технічної специфікації експлуатаційної сумісності щодо підсистеми застосунків обробки та передачі інформації для вантажних перевезень транс’європейської стандартної залізничної системи
24 жовтня 2009 № 34 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй Уніфіковані положення щодо офіційного затвердження транспортних засобів стосовно запобігання ризику виникнення пожежі
19 серпня 2010 № 14 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй Уніфіковані положення щодо офіційного затвердження транспортних засобів стосовно кріплень ременів безпеки, систем кріплень Isofix і кріплень верхніх ременів Isofix
19 серпня 2010 № 66 Регламент № 66 Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй Уніфіковані положення щодо офіційного затвердження великих пасажирських транспортних засобів стосовно міцності їх надбудови
24 жовтня 2009 № 75 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй Уніфіковані положення щодо офіційного затвердження пневматичних шин для мотоциклів і мопедів
№ 100 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй Що стосуються офіційного затвердження транспортних засобів у відношенні особливих вимог до електричного приводу
23 квітня 2009 (ЄС) № 443/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що встановлює експлуатаційні показники викидів для нових пасажирських автомобілів, як частину комплексного підходу Співтовариства до зменшення викидів CO2 легковими транспортними засобами
№64 Регламент Європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй Уніфіковані положення щодо офіційного затвердження транспортних засобів з огляду на їх устаткування, що може включати: тимчасову запасну установку, самонесучі шини та/або систему, та/або систему контролю тиску у шинах
№37 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй Уніфіковані положення щодо затвердження ламп накалювання для використання в затверджених фарах механізованих транспортних засобів та причепів до них
№ 13 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй Загальні положення щодо офіційного затвердження транспортних засобів категорій M, N і O відносно гальмування
№ 107 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй Уніфіковані положення що стосуються офіційного затвердження транспортних засобів категорій M2 або M3 у відношенні їх загальної конструкції
№ 13-Н Регламент Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй Уніфіковані положення що стосуються офіційного затвердження легкових автомобілів у відношенні гальмування
№ 49 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй Загальні положення щодо заходів, спрямованих на обмеження викидів газоподібних і твердих забруднюючих речовин двигунами із запалюванням від стиснення, призначеними для використання на транспортних засобах, а також викидів газоподібних забруднюючих речовин двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на природному газі чи зрідженому нафтовому газі і призначені для використання на транспортних засобах
№ 55 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй Уніфіковані положення щодо офіційного затвердження механічних зчіпних пристроїв складу транспортних засобів
№ 69 Регламент Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй Регламент № 69 Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй
15.10.2009 COM(2009) 536 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОМІТЕТУ ТА КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ Розвиток міжнародного виміру Об'єднаної морської політики Європейського Союзу
21.1.2009 COM(2009) 10 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОМІТЕТУ ТА КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ Повідомлення та план дій з метою встановлення Європейського морського транспортного простору без перешкод
27 листопада 1997 97/836/ЄC РІШЕННЯ РАДИ З метою приєднання Європейського Співтовариства до Угоди ЄЕК ООН про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів (“Переглянута Угода 1958”)
21 грудня 2007 2008/164/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про технічну специфікацію функціональної сумісності (ТСФС) «осіб з обмеженою рухливістю» у загальних транс-європейських та високошвидкісних залізничних системах
12 грудня 2006 2006/87/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що встановлює технічні вимоги до суден внутрішніх водних шляхів та припиняє дію Директиви Ради 82/714/ЄЕС
89/459/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ ЄС Про наближення законодавств держав-членів щодо глибини протектора шин певних категорій автомобільних транспортних засобів та їхніх причепів
29 липня 1991 91/439/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про посвідчення водія
29 липня 1991 91/440/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про розвиток залізниць Співтовариства
31 березня 1992 92/29/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальні вимоги охорони праці для поліпшення медичного обслуговування на борту суден
7 грудня 1992 92/106/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про встановлення спільних правил для окремих типів транспортування товарів між державами-членами
19 червня 1995 95/18/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо ліцензування залізничних підприємств
29 квітня 1996 96/26/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про допуск до роботи операторів вантажних автомобільних перевезень та пасажирських автобусних перевезень і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують формальну кваліфікацію, з метою сприяння реалізації цими операторами права на свободу підприємництва в національних та міжнародних транспортних операціях
9 листопада 1987 87/540/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про доступ до здійснення перевезень товарів національними і міжнародними водними шляхами, а також про взаємне визнання дипломів, сертифікатів і інших документів про освітню кваліфікацію в цій сфері
19 червня 1995 95/21/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо портового державного контролю за судноплавством
29 квітня 1999 1999/35/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про систему обов’язкових оглядових заходів для безпечного функціонування регулярних перевезень поромами типу ро-ро та швидкісними пасажирськими суднами
17 червня 1999 1999/62/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про стягнення платні з вантажних транспортних засобів за використання певних інфраструктур
6 червня 2000 2000/30/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про перевірку на дорогах технічного стану щодо придатності до експлуатування транспортних засобів комерційного призначення, які пересуваються дорогами Співтовариства
27 листопада 2000 2000/59/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу
2001/14/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про розподілення пропускної спроможності залізничної інфраструктури та стягнення зборів за користування залізничною інфраструктурою
9 липня 2008 COM(2007) 616 Висновки Європейського Економічно-соціального комітету Щодо „Повідомлення Комісії – Повідомлення про європейську портову політику”
18 лютого 2002 (ЄС) №417/2002 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про прискорення запровадження вимог про подвійний корпус або еквівалентну конструкцію для нафтоналивних суден з одинарним корпусом та про припинення дії Регламенту Ради (ЄС) № 2978/94
16 січня 2009 (ЄС) № 29/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює вимоги щодо послуг з передачі даних у єдиному Європейському небі
16 січня 2009 (ЄС) № 30/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1032/2006 про вимоги до автоматичних систем обміну польотними даними, які підтримують служби передачі польотних даних
26 січня 2010 (ЄС) № 72/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює процедури проведення інспекцій Комісії у сфері авіаційної безпеки
26 січня 2010 (ЄС) № 73/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює вимоги до якості аеронавігаційних даних та аеронавігаційної інформації для Єдиного Європейського Неба
14 лютого 2009 (ЄС) №78/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про схвалення типу автомобільних транспортних засобів стосовно захисту пішоходів та інших уразливих учасників дорожнього руху, що вносить зміни до Директиви № 2007/46/ЄС та що замінює Директиви № 2003/102/ЄС та 2005/66/ЄС
14 січня 2009 (ЄС) № 79/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про схвалення типу автомобільних транспортних засобів із водневим двигуном та яка вносить зміни до Директиви 2007/46/ЄС
4 березня 2010 (ЄС) № 185/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює детальні заходи з імплементації спільних основних стандартів авіаційної безпеки
27 лютого 2007 (ЄС) № 219/2007 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про заснування Спільного підприємства для розвитку Європейської системи управління повітряним рухом нового покоління (SESAR)
25 березня 2010 (ЄС) № 255/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про встановлення спільних правил управління потоком повітряного руху
30 березня 2009 (ЄС) № 262/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що встановлює вимоги щодо координованого розподілу та використання кодів запитувачів режиму S для єдиного європейського повітряного простору
9 квітня 2010 (ЄС) № 297/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 272/2009, який доповнює загальні базові норми про безпеку цивільної авіації
16 квітня 2010 (ЄС) № 371/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що замінює Додатки V, X, XV та XVI до Директиви 2007/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яка встановлює рамки схвалення автомобільних транспортних засобів та причепів до них, а також систем, складових та окремих технічних вузлів, призначених для таких транспортних засобів (Рамкова Директива)
23 квітня 2009 (ЄС) № 391/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про спільні правила та стандарти для організацій корабельних інспекцій та оглядів
23 квітня 2009 (ЄС) № 392/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про відповідальність перевізників при перевезенні пасажирів морем у випадку аварії
30 травня 2008 (ЄС) № 482/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що засновує систему гарантування безпеки програмного забезпечення, яка має бути впроваджена постачальниками послуг з повітряної навігації, та що вносить зміни до Додатку ІІ Регламенту (ЄС) № 2096/2005
15 березня 2006 (ЄC) № 561/2006 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо гармонізації відповідного соціального законодавства, що регулює відносини в галузі автомобільного транспорту та вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) № 3821/85 та (ЄC) № 2135/98, і скасовує Регламент Ради (ЄЕС) № 3820/85
13 липня 2009 (ЄС) № 661/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Стосовно вимог щодо схвалення типу для загальної безпеки автомобільних транспортних засобів, причепів до них та систем, складових та окремих технічних вузлів, призначених для них
15 липня 2008 (ЄС) № 668/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що вносить зміни до Додатків II-V Регламенту (ЄС) № 2096/2005, що встановлює загальні вимоги до надання аеронавігаційних послуг стосовно методів роботи і оперативних процедур
21 жовтня 2009 (ЄС) № 1070/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що вносить зміни до Регламентів (ЄС) № 549/2004, (ЄС) № 550/2004, (ЄС) № 551/2004 та (ЄС) № 552/2004 з метою покращення роботи і стійкості Європейської системи авіації
21 жовтня 2009 (ЄС) № 1108/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що вносить змін до Регламенту (ЄС) № 216/2008 у сфері аеродромів, управління повітряним рухом та повітряних навігаційних послуг і який скасовує Директиву 2006/23/ЄС
26 червня 1969 (ЄЕС) № 1192/69 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про спільні правила стандартизації рахунків залізничних підприємств
16 грудня 2009 (ЄС) № 1266/2009 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Що в десяте пристосовує до технічного прогресу Регламент Ради (ЄЕС) № 3821/85 про записуюче обладнання на дорожньому транспорті
20 грудня 1985 (ЄEC) № 3821/85 РЕГЛАМЕНТ РАДИ Про реєструвальне обладнання на автотранспорті
23 липня 1962 ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ Про створення спільних правил щодо певних типів перевезень вантажів автомобільним транспортом
Митна конвенція Про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП
22 січня 1996 96/127/ЄC РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про застосування, на прохання Німеччини, статті 5(4) Директиви Ради 93/75/ЄEC про мінімальні вимоги щодо суден, що прямують до портів Співтовариства, або залишають їх та перевозять небезпечні, або забруднюючі товари
13 грудня 2001 С(2001) 4218 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про визнання „Грецького морського реєстру” відповідно до частини 3 статті 4 Директиви Ради 94/57/ЄС
26 червня 2003 № 1229/2003/ЄС РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що засновує низку правил для транс’європейських енергетичних мереж та скасовує Рішення № 1254/96/ЄС
13 червня 2003 2003/42/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про звітність стосовно пригод у цивільній авіації
19 липня 1968 68/297/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про гармонізацію положень щодо безмитного допуску палива, яке міститься у бензобаках вантажних автомобілів
2 серпня 1972 72/306/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо наближення законів держав-членів щодо заходів, які вживаються проти викидів забруднювачів довкілля з дизельних двигунів, які використовуються в транспортних засобах
20 січня 1976 93∕93∕ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо взаємного визнання ліцензій на судноплавство для суден внутрішніх водних шляхів
19 грудня 1984 84/647/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо використання орендованих транспортних засобів без водіїв для перевезення товарів дорогою
14 червня 1993 93/34/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо маркування дво- чи триколісних транспортних засобів
29 жовтня 1993 93∕93∕ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про маси та габарити дво - та триколісних моторизованих транспортних засобів
29 жовтня 1993 93∕94∕ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо місця розташування заднього номерного знаку для дво- та триколісних транспортних засобів
16 червня 1994 94/25/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень держав-членів, що стосуються рекреаційних транспортних засобів
19 червня 1995 95/18/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо медичних пристроїв
24 жовтня 1995 95/28/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо характеристик горіння матеріалів, що використовуються при виготовленні салонів певних категорій транспортних засобів
8 грудня 1995 95/64/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про статистичну звітність щодо перевезення вантажів та пасажирів морським транспортом
29 квітня 1996 96/26/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про допуск до роботи операторів вантажних автомобільних перевезень та пасажирських автобусних перевезень і взаємне визнання дипломів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують формальну кваліфікацію, з метою сприяння реалізації цими операторами права на свободу підприємництва в національних та міжнародних транспортних операціях
25 червня 1996 96/40/ЄС Директива Комісії Про заснування загального зразка для ідентифікаційної картки інспекторів портів, які здійснюють державний контроль портів
19 листопада 1996 96/75/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо систем фрахтування та встановлення цін на транспорт у національних та міжнародних внутрішніх водних шляхах у Співтоваристві
20 грудня 1996 96/96/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законодавств держав-членів щодо перевірок з придатності до експлуатації автомобілів та автопричепів
20 грудня 1996 96/98/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про корабельне обладнання
17 червня 1997 97/24/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо певних компонентів і характеристик двохколісних та трьохколісних транспортних засобів
22 липня 1997 97/27/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ Про маси і габаритні розміри певних категорій автотранспортних засобів та причепів до них, та про внесення змін до Директиви 70/156/ЄEC
11 грудня 1997 97/70/EC ДИРЕКТИВА РАДИ Що встановлює гармонізований режим безпеки для риболовецьких суден довжиною 24 метри і більше
18 червня 1998 98/41/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про реєстрацію осіб, що подорожують пасажирськими суднами, які заходять у порти держав-членів Співтовариства або відправляються з них
13 жовтня 1998 98/70/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС
9 квітня 1999 99/23/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про внесення змін до Директиви Ради 93/33/ЄЕС про захисні пристрої, призначені для запобігання несанкціонованого використання дво- або триколісних механічних транспортних засобів
9 квітня 1999 99/24/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про адаптацію до технічного прогресу Директиви Ради 93/92/ЄЕС про пасажирські поручні у двохколісних моторизованих транспортних засобах
20 квітня 1999 99/26/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про адаптацію до технічного прогресу Директиви Ради 93/94/ЄЕС, що стосується місця встановлення задніх номерних знаків на двох- або трьохколісні моторизовані транспортні засоби
14 червня 1993 93/33/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо захисних пристроїв для запобігання незаконного використання дво або триколісних механічних транспортних засобів
14 квітня 1999 1999/37/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо реєстрації документів на транспортні засоби
14 травня 1990 90/232/ЄЕС ТРЕТЯ ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законів держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
16 грудня 1976 76/914/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про мінімальний рівень підготовки для деяких водіїв дорожнього транспорту
79/115/ЄЕС 21 грудня 1978 ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо керування лоцманами дальнього плавання суднами у Північному морі та протоці Ла-Манш
17 листопада 1980 80/1119/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про статистичні дані щодо перевезення товарів внутрішнім водним транспортом
4 жовтня 1982 82/714/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Що встановлює технічні вимоги до суден внутрішніх водних шляхів
25 лютого 1992 92/12/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо загального режиму для підакцизних товарів та щодо зберігання, переміщення та моніторингу за такими товарами
31 березня 1992 92/22/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про зміцнення скла та матеріали для зміцнення скла на транспортних засобах та їх причепів
14 червня 1993 93∕29∕ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про ідентифікацію органів керування, індикаторів та сигнальних пристроїв для дво- та триколісних механічних транспортних засобів
29 жовтня 1993 93/92/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про встановлення приладів освітлення і світлової сигналізації на моторні дво- чи триколісні транспортні засоби
21 листопада 1994 94/55/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законів держав-членів відносно транспортування небезпечних товарів дорогою
21 листопада 1994 94/56/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Установлює основні принципи керування розслідуванням нещасних випадків та інцидентів