Фінансові послуги

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
14.6.2006 2006/С 139/01 МІЖВІДОМЧА УГОДА Між Європейським Парламентом, Радою та Комісією з бюджетної дисципліни та ефективного фінансового управління
21.1.2003 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ 21.1.2003 Роз'яснення обов'язків ключових дійових осіб в області внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю в Комісії
11.1.2011 2011/C 6/05 Повідомлення Комісії Тимчасова система Союзу щодо заходів надання державної допомоги з метою підтримки доступу до фінансових ресурсів в умовах фінансової та економічної кризи, що триває
14.7.2004 COM (2004) 487 ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ Фінансові перспективи на 2007 – 2013 роки
30 листопада 2009 (ЄC) N 67/2010 Регламент Який встановлює загальні правила надання Співтовариством фінансової допомоги в сфері транс-Європейської мережі
16 вересня 2010 ЄЦБ/2010/13 НАСТАНОВА Що вносить зміни в Настанову ЄЦБ/2010/7 щодо Інструментів та Процедур Кредитно-Грошової Політики Євросистеми
19 грудня 1972 72/430ЄЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про внесення змін до Директиви Ради 72/166/ЄЕС від 24 квітня 1972 року про наближення законодавств держав-членів щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та щодо нагляду за виконанням обов’язкового страхування зазначеної відповідальності
24 липня 1973 73/239/ЄЕС ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності з прямого страхування, іншого, ніж страхування життя
24 липня 1973 73/240/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про скасування обмежень на свободу створення суб’єктів підприємництва для здійснення діяльності у сфері прямого страхування, крім страхування життя
20 грудня 1985 85/611/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів спільного інвестування у цінні папери, що знаходяться в обігу (ІСІ)
22 червня 1987 87/343/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про внесення змін, що стосується кредитного страхування та страхування поручительств, до Першої Директиви 73/239/ЄС про узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно заснування та ведення діяльності прямого страхування, окрім страхування життя
22 березня 1988 88/220/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про внесення змін, що стосується інвестиційної політики певних Організацій колективного інвестування у перевідні цінні папери (ОКІПЦП), до Директиви 85/611/ЄЕС про узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень щодо Організацій колективного інвестування у перевідні цінні папери
14 травня 1990 90/232/ЄЕС ТРЕТЯ ДИРЕКТИВА РАДИ Про наближення законодавств держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності щодо використання механічних транспортних засобів
29 червня 1995 95/26/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про внесення змін до Директив 77/780/ЄЕС та 89/646/ЄЕС у сфері кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС та 92/49/ЄЕС у сфері страхування, не пов’язаного з життям, Директив 79/267/ЄЕС та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС у сфері інвестиційних компаній та Директиви 85/611/ЄЕС у сфері інститутів спільного інвестування у цінні папери (ІСІ), з метою посилення пруденціального контролю
25 лютого 1964 64/225/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо скасування обмежень на свободу здійснення підприємницької діяльності і свободу надання послуг у сфері перестрахування і ретроцесії
24 квітня 1972 72/166/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо наближення законодавств держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та контроль за зобов’язанням забезпечувати таку відповідальність
29 червня 1976 76/580/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Що вносить зміни до Директиви 73/239/ЄЕС щодо узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно заснування та ведення діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя
30 травня 1978 78/473/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно співстрахування у Співтоваристві
30 грудня 1983 84/5/ЄЕС ДРУГА ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо наближення законодавств держав-членів стосовно страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
8 грудня 1986 86/635/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо щорічних звітів та консолідованих звітів банків та інших фінансових установ
22 червня 1987 87/344/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно страхування судових витрат
22 червня 1988 88/357/ЄЕС ДРУГА ДИРЕКТИВА РАДИ Щодо узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно прямого страхування, іншого ніж страхування життя і визначає положення для спрощення ефективного користування свободою надання послуг та про внесення змін до Директиви 73/239/ЄЕС
19 грудня 1991 91/674/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про річну звітність і консолідовану звітність страхових підприємств
30 травня 1994 94/19/ЄЕС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ Й РАДИ Щодо схем гарантування депозитів
16 травня 2000 2000/26/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про наближення законодавств держав-членів щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та про внесення змін і доповнень до Директив Ради 73/239/ЄЕС та 88/357/ЄЕС
2001/17/ЄС 19 березня 2001 ДИРЕКТИВА Європейського Парламенту та Ради Про реорганізацію та ліквідацію страхових компаній
21 січня 2002 2001/107/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про внесення змін до Директиви Ради 85/611/ЄЕС щодо узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень, які стосуються інститутів спільного інвестування у обігові цінні папери (ІСІ), з метою регламентації товариств з управління активами та спрощених проспектів
21 січня 2002 2001/108/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про внесення змін до Директиви Ради 85/611/ЄЕС щодо узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень, які стосуються інститутів спільного інвестування у обігові цінні папери (ІСІ), беручи до уваги інвестування ІСІ
5 березня 2002 2002/13/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про внесення змін і доповнень до Директиви Ради 73/239/ЄЕС щодо вимог до запасу платоспроможності для підприємств, що здійснюють страхування, інше ніж страхування життя
6 червня 2002 2002/47/EC Директива Європейського Парламенту і Ради Про фінансові заходи поручительства
5 листопада 2002 2002/83/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про страхування життя
16 грудня 2002 2002/87/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про здійснення додаткового нагляду за кредитними установами, страховими компаніями та інвестиційними фірмами, що входять до фінансового конгломерату, та яка вносить зміни до Директив Ради 73/239/ЄEC, 79/267/ЄEC, 92/49/ЄEC, 92/96/ЄEC, 93/6/ЄEC та 93/22/ЄEC, а також Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄC та 2000/12/ЄC
28 січня 2003 2003/6/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про інсайдерську діяльність та маніпулювання ринком
3 червня 2003 2003/41/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними
4 листопада 2003 2003/71/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, та яка вносить зміни до Директиви 2001/34/ЄС
21 квітня 2004 2004/39/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради і скасовує Директиву Ради 93/22/ЄЕС
15 грудня 2004 2004/109/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про гармонізацію вимог щодо прозорості відносно інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку, та внесення змін до Директиви 2001/34/ЄС (72/166/ЄЕС)
11 травня 2005 2005/14/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради Що змінює Директиви Ради 72/166/ЄЕС, 84/5/ЄЕС, 88/357/ЄЕС та 90/232/ЄЕС та Директиву 2000/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради про страхування цивільної відповідальності при використанні механічних транспортних засобів
26 жовтня 2005 2005/60/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму
16 листопада 2005 2005/68/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про перестрахування і про внесення змін до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, а також Директив 98/78/ЄС і 2002/83/ЄС
14 червня 2006 2006/46/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС про річну звітність окремих типів компаній, 83/349/ЄЕС про консолідовану звітність, 86/635/ЄЕС про річну звітність та консолідовану звітність банків та інших фінансових установ та 91/674/ЄЕС про річну звітність та консолідовану звітність страхових підприємств
14 червня 2006 2006/49/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради Про достатність основного капіталу інвестиційних компаній та кредитних установ
1 серпня 2006 2006/70/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Що встановлює заходи з імплементації Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно визначення «політичний діяч» та технічні критерії для спрощених процедур належної перевірки клієнтів і виключення із цієї процедури на основі фінансової діяльності, що проводиться час від часу чи дуже обмежено
19 березня 2007 2007/16/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про імплементацію Директиви Ради 85/611/ЄЕС про координування законів, підзаконних актів та адміністративних положень щодо інститутів спільного інвестування у обігові цінні папери (ІСІ) стосовно роз’яснення певних визначень
27 березня 2007 2007/18/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ Про внесення змін до Директиви 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно виключення або включення певних установ зі сфери застосування й впливу на банки міждержавного розвитку
5 січня 2007 2007/44/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що вносить зміни в Директиву Ради 92/49/ЄЕС та Директиви 2002/83/ЄС, 2004/39/ЄС, 2005/68/ЄС та 2006/48/ЄС стосовно процедурних правил та критеріїв розсудливої оцінки придбань та збільшення часток участі у фінансовому секторі
13 листопада 2007 2007/64/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про платіжні послуги на внутрішньому ринку, що вносить зміни до Директив 97/7/ЄC, 2002/65/ЄC, 2005/60/ЄC та 2006/48/ЄC та припиняє дію Директиви 97/5/ЄC
22 грудня 2003 (ЄС) № 2273/2003 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про виконання Директиви 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно винятків щодо програм викупу та стабілізації фінансових інструментів
16 вересня 2009 (ЄС) № 1060/2009 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про кредитні рейтингові агентства
15 листопада 2006 (ЄС) № 1781/2006 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Щодо інформації про платника, якою супроводжуються перекази грошових коштів
19.7.2005 COM(2005) 327 ЗЕЛЕНА КНИГА Іпотечний кредит в ЄС
15 березня 1993 93/6/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ Про достатність капіталу інвестиційних компаній і кредитних установ
7 травня 1998 98/29/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ Про гармонізацію основних положень щодо страхування експортних кредитів за трансакціями з середньостроковим та довгостроковим покриттям
18 вересня 2000 2000/28/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про внесення змін до Директиви 2000/12/ЄС стосовно започаткування та ведення діяльності кредитних установ
7 листопада 2000 2000/64/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Що вносить зміни до Директив Ради 85/611/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС і 93/22/ЄЕС в частині, що стосується обміну інформацією з третіми країнами
26 квітня 2004 2004/66/ЄC ДИРЕКТИВА РАДИ Що вносить зміни до Директив 1999/45/ЄC, 2002/83/ЄC, 2003/37/ЄC та 2003/59/ЄC Європейського Парламенту та Ради і Директив Ради 77/388/ЄEC, 91/414/ЄEC, 96/26/ЄC, 2003/48/ЄC та 2003/49/ЄC у сферах вільного руху товарів, свободи надання послуг, сільського господарства, транспортної політики та оподаткування у зв’язку з приєднанням Чеської Республіки, Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Мальти, Польщі, Словенії та Словаччини
26 жовтня 2005 (ЄС) № 1889/2005 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про контроль за готівкою, що ввозиться чи вивозиться з Співтовариства
27 липня 2007 (ЄС) №958/2007 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ Про статистику активів та пасивів інвестиційних фондів
16 вересня 2009 2009/103/ЄС ДИРЕКТИВА щодо страхування цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування цієї відповідальності
7 лютого 2012 року (ЄС) №272/2012 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що доповнює Регламент (ЄС) №1060/2009 Європейського Парламенту та Ради про збори, нараховані Європейською Організацією з цінних паперів і ринків, кредитно-рейтинговим агентствам
1 жовтня 2011 року Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАСН) Основні принципи, стандарти, керівництва та методологія оцінки страхування
13 липня 2009 року 2009/65/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (ПКІПЦП)
16 вересня 2009 року 2009/111/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ що вносить зміни до Директив 2006/48/ЄC, 2006/49/ЄC та 2007/64/ЄC, стосовно банків, афілійованих до центральних установ, певних елементів у складі власних коштів, активних ризикованих банківських операцій, контролюючих розпоряджень та антикризового управління
18 грудня 2006 року (ЄС) №1905/2006 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про заснування фінансового інструменту для співпраці в цілях розвитку