ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

Заступник директора Департаменту –
начальник управління легалізації
об’єднань громадян та інших
громадських формувань
Департаменту легалізації об’єднань громадян
Міністерства юстиції України
Кравченко Н.М.

%d%ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.%/d% Стаття 36 Конституції України гарантує право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Сьогодні ми обговоримо порядок легалізації громадських організацій в Україні, що регулюється Законом України „Про об’єднання громадян"...

%d%Детальніше >> %/d%
%%%%

Стаття 36 Конституції України гарантує право громадян на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Сьогодні ми обговоримо порядок легалізації громадських організацій в Україні, що регулюється Законом України „Про об’єднання громадян".

На 1 лютого 2005 року на території України діють більше 22 тисяч громадських організацій місцевого статусу, 1524 громадські організації всеукраїнського статусу та 444 міжнародні громадські організації.

Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Об’єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямів своєї діяльності.

Обмеження діяльності об’єднань громадян може встановлюватись тільки Конституцією та законами України. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян. Належність чи неналежність до об’єднання громадян не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.

Всі основні питання діяльності об’єднань громадян повинні вирішуватись на зборах всіх членів або представників членів об’єднання. Назва об’єднання громадян визначається рішенням установчого з’їзду (конференції) або загальними зборами об’єднання громадян.

Назва об’єднання громадян повинна складатися з двох частин - загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес, союз, спілка, об’єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство тощо) може бути однаковою у різних об’єднань громадян. Індивідуальна назва об’єднання громадян є обов’язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в установленому порядку об’єднань громадян з такою ж загальною назвою.

Об’єднання громадян поряд з повною назвою може мати скорочену назву, яка фіксується в установчих та статутних документах об’єднання громадян (рішенні установчого органу, статуті, положенні). Використання назви об’єднання громадян фізичними та юридичними особами, які не належать до об’єднання громадян, для цілей, не пов’язаних з діяльністю цього об’єднання, забороняється.

Об’єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.

До всеукраїнських об’єднань громадян належать об’єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.

До місцевих об’єднань належать об’єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається об’єднанням громадян.

Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.

Легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об’єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною.

Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.

Місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчим комітетом сільської, селищної, міської Ради народних депутатів реєструються в обов’язковому порядку місцеві осередки зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, якщо така реєстрація передбачена статутними документами цих об’єднань.

Для реєстрації об’єднань громадян його засновники подають заяву.

До заяви додаються статут (положення), протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, дані про місцеві осередки, документи про сплату реєстраційного збору, крім випадків, коли громадська організація звільняється від сплати реєстраційного збору відповідно до законів України.

Заява про реєстрацію розглядається в двомісячний строк з дня надходження документів. У необхідних випадках орган, який здійснює реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих документах. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявнику повідомляється письмово в 10-денний строк.

При розгляді питання про реєстрацію можуть бути присутніми представники об’єднання громадян.

Про зміни, що сталися в статутних документах, об’єднання громадян повідомляє в 5-денний строк в реєструючий орган.

Перереєстрація об’єднання громадян здійснюється відповідно до цього Закону.

Органи, що здійснюють реєстрацію об’єднань громадян, ведуть реєстр цих об’єднань.

Що стосується розміру реєстраційного збору, то він встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 143 „Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян".

Зокрема, за реєстрацію всеукраїнських громадських організацій встановлений збір в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; міжнародних – п"яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 500 доларів США (за наявності ліцензії Національного банку) або еквівалент цієї суми у валюті України за курсом Національного банку на час сплати; місцевих об’єднань громадян, а також місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян:

міжобласних, обласних, Київських і Севастопольських міських

- десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

міжрайонних, районних, міських, сільських, селищних

- п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За реєстрацію громадських організацій інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, розмір збору знижується на 50 відсотків.

Молодіжні та дитячі громадські організації від сплати реєстраційного збору звільняються.

Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, зараховуються до державного бюджету.

Кошти, одержані від сплати зборів за реєстрацію місцевих об’єднань громадян, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських і міжнародних об’єднань громадян, зараховуються до відповідних місцевих бюджетів .

У реєстрації об’єднанню громадян може бути відмовлено, якщо його назва, статутний або інші документи, подані для реєстрації об’єднання, суперечать вимогам законодавства України.

Рішення про відмову у реєстрації повинно містити підстави такої відмови. Це рішення може бути оскаржено у судовому порядку.

Слід також зазначити, що Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" встановлені особливості державної реєстрації об’єднань громадян (у тому числі професійних спілок), благодійних організацій, партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій. Об’єднання громадян (у тому числі професійні спілки), благодійні організації, партії, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку , встановленому цим Законом.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління легалізації
об’єднань громадян та інших
громадських формувань
Департаменту легалізації об’єднань громадян
Міністерства юстиції України Кравченко Н.М.