Щодо з’ясування відомостей про власників істотної участі

Відповідно до статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі поданих офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій здійснювати ідентифікацію клієнтів, які проводять фінансові операції. З метою ідентифікації юридичних осіб суб’єктам первинного фінансового моніторингу необхідно з’ясувати, зокрема відомості про власників істотної участі в юридичній особі та відомості про контролерів юридичної особи.

Згідно із пунктом 23 статті 1 Закону, істотна участь – пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.

Таким чином, при здійсненні ідентифікації юридичної особи (клієнта) суб’єкт первинного фінансового моніторингу з’ясовує відомості про фізичних осіб, які:

володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу клієнта;

мають прямий вплив на діяльність клієнта;

мають опосередкований вплив на юридичну особу.

Враховуючи викладене, суб’єкту первинного фінансового моніторингу рекомендується діяти наступним чином:

у випадку, якщо засновниками клієнта є виключно фізичні особи, суб’єкт первинного фінансового моніторингу з’ясовує відомості про фізичних осіб, що володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу;

у випадку, якщо серед засновників клієнта є одна або кілька юридичних осіб, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу, суб’єкт первинного фінансового моніторингу з’ясовує відомості про фізичних осіб, що є контролерами юридичних осіб засновників клієнта, тобто прямо або опосередковано самостійно чи спільно з близькими родичами володіють часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи;

у випадку, якщо засновником клієнта є юридична особа (особи), яка володіє 10 та більше відсотками статутного капіталу (засновник 1-го рівня), і засновником цієї юридичної особи (осіб) є юридична особа, що володіє 50 та більше відсотками статутного капіталу засновників 1-го рівня (засновники 2-го рівня), то слід з’ясовувати відомості про фізичних осіб, що є контролерами засновників 2-го рівня, і т.д.