Повідомлення спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу про припинення діяльності

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон) та Порядку взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державній службі фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747 (далі – Порядок), у разі припинення своєї діяльності суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен повідомити про це Держфінмоніторинг України із зазначенням причин (пункт 1 частини другої статті 6 Закону, пункт 11 Порядку).

Така інформація направляється до Держфінмоніторингу України протягом трьох робочих днів з дати припинення діяльності особи відповідно до законодавства України.

Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2013 № 496 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» затверджено форму № 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)».

Звертаємо увагу, що нотаріусам, адвокатам, особам, які надають юридичні послуги, необхідно заповнювати форму, передбачену для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово.

У разі припинення діяльності зазначеним суб’єктам необхідно обов’язково заповнити поля 010, 030 - 070, 10А форми 1-ФМ, у тому числі у полі 050 «Обліковий ідентифікатор СПФМ або номер свідоцтва про постановку на облік» вказати свій обліковий ідентифікатор. У полі 109 указуються підстави припинення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу (номер та дата наказу, рішення, найменування органу (установи), що їх видав, тощо). Поле 040 «Вид повідомлення (код)» у цьому разі кодується значенням «коригуюче» – «2».

Заповнену форму необхідно надсилати за адресою: 04655, МСП 655, м. Київ, вул. Білоруська, 24.

Форма обліку та Інструкція щодо її заповнення розміщені на веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у рубриці «Форми подання інформації».

Крім того, повідомляємо, що будь-яка інформація, яку суб'єкт подає Держфінмоніторингу на паперових носіях надсилається поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або нарочним (пункт 4 Порядку).