Програма співробітництва між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Республіки Польща на 2014 – 2016 роки

Міністерство юстиції України та Міністерство юстиції Республіки Польща з метою реалізації Меморандуму про правове співробітництво між Міністерством юстиції України і Міністерством юстиції Республіки Польща, Міністерством юстиції Естонської Республіки, Міністерством юстиції Литовської Республіки, Міністерством юстиції Латвійської Республіки укладеного в м. Києві 1 вересня 1999 року,

висловлюють намір організувати у 2014-2016 роках такі заходи:

1. зустрічі експертів з питань обміну досвідом і виконання судових рішень у цивільних справах,
(Варшава, Київ)

2. консультації експертів у сфері співробітництва у кримінальних справах, зокрема щодо передачі засуджених осіб,
(Київ, Варшава)

3. обмін досвідом у сфері надання безоплатної правової допомоги,
(Варшава, Київ)

4. зустріч експертів з метою обміну досвідом у сфері допомоги жертвам злочинів, зокрема щодо компенсації жертвам злочинів,
(Київ, Варшава)

5. зустрічі експертів з метою обміну досвідом у сфері альтернативних методів вирішення спорів, а саме у сфері посередництва,
(Варшава, Київ)

6. візит експертів з метою вивчення досвіду Міністерства юстиції Республіки Польща у сфері доступу до публічної інформації,
(Київ, Варшава)

7. обмін досвідом у сфері імплементації європейського права у національне законодавство, з питань, що належать до компетенції Міністерства юстиції України і Міністерства юстиції Республіки Польща,
(Варшава, Київ)

8. обмін досвідом щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини,
(Київ, Варшава)

9. обмін досвідом з метою вивчення пенітенціарної системи, системи виконання покарань, не пов’язаної з позбавленням волі, а також з системою виправлення і ресоціалізації засуджених осіб, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі,
(Варшава, Київ)

10. консультації експертів у галузі юридичних регулювань, що стосуються банкрутства, зокрема банкрутства фізичних осіб,
(Київ, Варшава)

11. консультації експертів з метою обміну досвідом у сфері законодавчої діяльності щодо ведення судами державних реєстрів.
(Варшава, Київ)

Усі питання, що стосуються організації та проведення вищезгаданих заходів, зокрема їх фінансування, будуть узгоджуватись під час взаємних консультацій, які повинні бути проведені принаймні за місяць до планового терміну заходу. Під час цих консультацій представники обох міністерств можуть узгодити іншу, ніж вказана в цій Програмі,форму реалізації заходу, а також інше місце та час проведення даного заходу.

Міністерства юстиції обох держав можуть погодити інші питання співпраці, які не охоплені цією Програмою.

Координацією передбачених цією Програмою заходів займатимуться:

- від імені Міністерства юстиції України - Департамент міжнародного права та співробітництва,

- від імені Міністерства юстиції Республіки Польща - Департамент міжнародного співробітництва та прав людини,

Укладено в м. Варшава ____ травня 2014 р. в двох оригінальних примірниках, кожний українською та польською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

Від імені

Міністерства юстиції
України
Від імені

Міністерства юстиції
Республіки Польща