«Наказ Міністерства юстиції України від 28 травня 2014 року № 846/5 «Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.05.2014    м. Київ     № 846/5

Про систему обліку публічної
інформації в Міністерстві юстиції
України та його територіальних органах

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України 
від 24 червня 2014 року N 1018/5,
 від 9 грудня 2014 року N 2081/5,
 від 27 березня 2015 року N 443/5

Відповідно до статті 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року N 1277 "Питання системи обліку публічної інформації" та з метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Міністерства юстиції України та його територіальних органів, наказую:

1. Запровадити ведення автоматизованої інформаційно-пошукової системи "Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України та його територіальних органів" (далі - Система обліку), програмний комплекс якої розроблено державним підприємством "Українська правова інформація", в Міністерстві юстиції України та головних управліннях юстиції.

2. Покласти персональну відповідальність за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, головні управління юстиції, на керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції України (директорів департаментів, начальників управлінь, начальників відділів, завідувачів секторів), начальників головних управлінь юстиції.

3. Визначити відповідальними за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04 жовтня 2011 року N 3116/5 (далі - Перелік видів публічної інформації), структурні підрозділи Міністерства юстиції України згідно з додатком.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства юстиції України:

 • у кожному відділі/секторі визначити посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, та в тижневий строк надати ці відомості, а також відомості про місцезнаходження (адресу, номер кімнати) та телефони цих посадових осіб до Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (далі - Управління систематизації законодавства);

 • забезпечити оперативну (не пізніше двох днів із дня створення) реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Примірного переліку видів публічної інформації;

 • (абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
   Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

  • до 30 червня 2014 року забезпечити реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, за період з 10 травня 2011 року;

  • Управління систематизації законодавства на паперових та електронних носіях (public_info@minjust.gov.ua, тел.: (044) 279-68-58);

  • при необхідності своєчасно надавати пропозиції до Управління систематизації законодавства про внесення змін до Примірного переліку видів публічної інформації та переліку документів, які містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, що створюються в структурному підрозділі.

  (абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
   Міністерства юстиції України від 27.03.2015 р. N 443/5)

  5. Директору Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення Мудрому С. І.:

  • забезпечити налаштування комп'ютерів посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, згідно з відомостями, наданими Управлінням систематизації законодавства.

  6. Пункт 6 виключено

  (згідно з наказом Міністерства юстиції
  України від 09.12.2014 р. N 2081/5,
  у зв'язку з цим пункти 7 - 9
  вважати відповідно пунктами 6 - 8)

  6. Начальникам головних управлінь юстиції:

  • визначити посадових осіб, відповідальних за організацію робіт із запровадження та ведення Системи обліку, і посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне управління юстиції;

  • забезпечити налаштування комп'ютерів посадових осіб, відповідальних за реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне управління юстиції, згідно з Інструкцією з використання програмного забезпечення АІПС "Доступ до публічної інформації Міністерства юстиції України та його територіальних органів", розробленою державним підприємством "Українська правова інформація";

  • забезпечити оперативну (не пізніше двох днів із дня створення) реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне управління юстиції;

  • до 30 червня 2014 року забезпечити реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є головне управління юстиції, за період з 10 травня 2011 року, а також наказів головних управлінь юстиції, що є нормативно-правовими актами та не втратили чинність станом на 10 травня 2011 року;

  • розмістити посилання на Систему обліку на власному веб-сайті в рубриці доступу до публічної інформації;

  • до 14 липня 2014 року надати інформацію до Управління систематизації законодавства на паперових та електронних носіях (public_info@minjust.gov.ua, тел.: (044) 279-68-58) про виконання зазначених заходів.

  7. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України вжити заходів щодо:

  • супроводження та технічного обслуговування програмного комплексу Системи обліку, автоматичного оновлення інформації в Системі обліку;

  • надійного та якісного функціонування Системи обліку, забезпечення цілісності документів у Системі обліку, якості зв'язку Системи обліку з сервером, можливості розміщення Системи обліку на веб-сайті та доступу користувачів до Системи обліку через веб-інтерфейс, надійності пошуку документів у Системі обліку за заданими параметрами;

  • захисту інформації в Системі обліку шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю;

  • консультування з питань реєстрації в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, головні управління юстиції, та доступу користувачів до Системи обліку;

  • погодження питань щодо організації зазначених робіт із Департаментом реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності та Департаментом організаційного та ресурсного забезпечення.

  (пункт 7 у редакції наказу Міністерства
   юстиції України від 09.12.2014 р. N 2081/5)

  8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

  МіністрПавло ПЕТРЕНКО

   

  Додаток
  до наказу Міністерства юстиції України
  28.05.2014 N 846/5

  Перелік
  структурних підрозділів Міністерства юстиції України, відповідальних за своєчасну реєстрацію в Системі обліку документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, відповідно до Переліку видів публічної інформації

  Назва структурного підрозділу Підпункти та пункти
  Переліку видів публічної інформації
  Усі структурні підрозділи підпункт 1.2 пункту 1 (щодо службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти)
  підпункт 1.3 пункту 1
  підпункти 2.4, 2.5 пункту 2
  пункт 4 (крім наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, та наказів із кадрових питань)
  підпункт 8.1 пункту 8
  підпункт 8.2 пункту 8 (щодо інформації про висновки за результатами гендерно-правової експертизи актів законодавства)
  Департамент кадрової роботи та державної служби підпункт 1.1 пункту 1
  підпункт 1.2 пункту 1 (крім службових номерів засобів зв'язку та адрес електронної пошти)
  пункти 4 (накази з кадрових питань), 21
  Департамент взаємодії з органами влади підпункти 2.2, 2.3 пункту 2
  пункт 3
  підпункти 5.2, 5.4 пункту 5
  пункт 7
  Управління експертного забезпечення правосуддя підпункти 5.5 - 5.7 пункту 5
  пункт 22
  Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності пункт 4 (щодо наказів, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України)
  підпункти 5.1, 5.3 пункту 5
  пункти 6, 10 - 16
  Департамент міжнародного права та співробітництва підпункти 18.1, 18.4 - 18.7 пункту 18
  пункт 28
  Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини підпункти 18.2, 18.3 пункту 18
  Департамент конституційного, адміністративного та соціального законодавства підпункт 8.2 пункту 8 (крім інформації про висновки за результатами гендерно-правової експертизи актів законодавства)
  Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя пункт 17
  Департамент нотаріату та банкрутства пункти 19, 27
  Департамент організаційного та ресурсного забезпечення пункти 23, 24
  Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності пункт 26
  Управління внутрішнього аудиту пункт 25
  Департамент судової роботи пункти 9, 29
  Управління функціонування центрального засвідчувального органу пункт 20

  (додаток із змінами, внесеними згідно з наказами
  Міністерства юстиції України від 24.06.2014 р. N 1018/5,
   від 27.03.2015 р. N 443/5)

  ____________