Інформація щодо умов виплати заробітної плати

Умови виплати заробітної плати працівників переміщених установ системи юстиції з населених пунктів, на території яких тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, в населені пункти, на території яких територіальні органи системи юстиції здійснюють повноваження в повному обсязі Донецької та луганської областей буде здійснюватись відповідно до Тимчасового порядку фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей, затвердженого Постановою КМУ від 7 листопада2014 року №595 «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» та згідно чинного законодавства.