Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1522/5 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 8 червня 2011 року     N 1522/5

Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Міністерстві юстиції

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 28 квітня 2015 року N 613/5,
від 25 лютого 2016 року N 550/5

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" наказую:

1. Установити, що Міністерство юстиції:

1.1 є розпорядником інформації, якою володіє Міністерство юстиції, зокрема інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Міністерством юстиції своїх повноважень та яка перебуває у володінні Міністерства юстиції;

1.2 не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Н. А. Железняк) спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство юстиції.

3. Структурним підрозділам Міністерства юстиції відповідно до компетенції забезпечувати:

опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію, що надходять від фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;

оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції, підготовку та надання Управлінню систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (О. Г. Пушенко) відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та їх оновлення.

4. Затвердити План заходів щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" (додається).

5. Покласти персональну відповідальність за виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", цього наказу, Плану заходів, а також за своєчасне надання інформації для офіційного оприлюднення та за запитами на керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції, Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції, державного підприємства "Національні інформаційні системи", державного підприємства "Українська правова інформація" Міністерства юстиції, Державної архівної служби України, Державної виконавчої служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної реєстраційної служби України, Державної служби України з питань захисту персональних даних.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.02.2016 р. N 550/5)

6. Начальникам Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, керівникам державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції, керівникам Державної архівної служби України, Державної виконавчої служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної реєстраційної служби України, Державної служби України з питань захисту персональних даних вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 28.04.2015 р. N 613/5)

7. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Н. А. Железняк) довести цей наказ до відома структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції, Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції, Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції, державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції, державного підприємства "Українська правова інформація" Міністерства юстиції, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, Державної архівної служби України, Державної виконавчої служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної реєстраційної служби України, Державної служби України з питань захисту персональних даних.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату А. Ю. Сєдова.

МіністрО. Лавринович

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
08.06.2011 N 1522/5


План заходів
щодо забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

N з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

I. Підготовка проектів наказів Міністерства юстиції, що регламентують доступ до публічної інформації Міністерства юстиції

1

Розробити форми для подання запиту на отримання публічної інформації та поінформувати Держкомтелерадіо

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

09.06.2011

2

Розробити порядок складання, подання запитів на публічну інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) та поінформувати Держкомтелерадіо

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

Департамент конституційного, адміністративного та соціального законодавства
(А. М. Панченко)

09.06.2011

3

Розробити інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та поінформувати Держкомтелерадіо

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи
(Т. М. Зарицька)

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

Департамент конституційного, адміністративного та соціального законодавства
(А. М. Панченко)

09.06.2011

4

Підготувати за поданням структурних підрозділів перелік відомостей Міністерства юстиції, що становлять службову інформацію, забезпечити розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та поінформувати Держкомтелерадіо

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи
(Т. М. Зарицька)

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

Прес-служба

Керівники інших структурних підрозділів

Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
(В. Б. Добжанський)

09.06.2011

II. Організаційні заходи

5

Передбачати у бюджетних запитах фінансування заходів, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації" та своєчасно здійснювати видатки на означені заходи

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

Управління бухгалтерського обліку та звітності
(О. А. Туровська)

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

постійно

6

Визначити у структурних підрозділах відповідальних осіб (за посадою не нижче начальника відділу) з питань забезпечення доступу до публічної інформації (П. І. Б., посада, номер телефону, адреса електронної пошти, номер кімнати) та поінформувати Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності. Оперативно повідомляти про зміну відповідальної особи

Керівники структурних підрозділів

невідкладно

7

Передбачити питання забезпечення доступу до публічної інформації в положеннях про управління, відділи у складі відповідних структурних підрозділів та посадових інструкціях

Департамент кадрової роботи та державної служби
(С .І. Набоченко)

Керівники інших структурних підрозділів

червень 2011 року

8

Визначити приміщення для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями. Обладнати ці приміщення відповідною комп'ютерною та оргтехнікою і надати можливість запитувачам робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо. Поінформувати Держкомтелерадіо

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

09.06.2011

9

Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями та поінформувати Держкомтелерадіо

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

09.06.2011

10

Визначити приміщення для працівників відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності для виконання робіт по забезпеченню доступу до публічної інформації. Обладнати ці приміщення відповідною комп'ютерною та оргтехнікою і надати можливість приймати запити на публічну інформацію факсом, телефоном, електронною поштою

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

невідкладно

11

Визначити можливість створення власних швидкісних каналів зв'язку за результатами опрацювання пропозицій, наданих ДП "Інформаційний центр"

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
(В. Б. Добжанський)

31.12.2011

12

12.1. Забезпечити Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності для виконання функцій по прийманню, обліку, реєстрації та систематизації запитів на публічну інформацію в усній чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), аналізу та контролю щодо задоволення запитів:
12.1.1 відповідними програмними засобами (єдиною автоматизованою системою документообігу у всіх адміністративних будівлях (до її створення - копією автоматизованої системи документообігу));
12.1.2 реєстраційними штампами для проставлення дати надходження запитів на публічну інформацію та реєстраційних індексів (номерів).
12.2. Організувати ознайомлення працівників відділу забезпечення доступу до публічної інформації Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності з роботою автоматизованої системи документообігу

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

невідкладно

13

Внести пропозиції щодо створення автоматизованої інформаційно-пошукової системи обліку документів Міністерства юстиції, що містять публічну інформацію (у всіх адміністративних будинках) відповідно до статті 18 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (понад 12 реквізитів для кожного документа) з можливістю:
13.1 систематичної реєстрації в цій системі документів, що містять публічну інформацію (на етапі впровадження - Управлінням систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності, надалі - кожним структурним підрозділом власних документів);
13.2 пошуку документів за будь-яким реквізитом або переліком реквізитів;
13.3 розміщення системи обліку документів, що містять публічну інформацію, на веб-сайті

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

Департамент організаційного та ресурсного забезпечення
(С. І. Мудрий)

Державне підприємство "Українська правова інформація"
(С. О. Кравченко)

Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
(В. Б. Добжанський)

Прес-служба

протягом року

14

Забезпечити облік, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію

Керівники структурних підрозділів

постійно

15

Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про особу

Керівники структурних підрозділів

постійно

16

Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації

Керівники структурних підрозділів

постійно

17

Запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

постійно

18

Запровадити моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

Департамент судової роботи
(Г. В. Галущенко)

Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя
(І. М. Фесенко)

постійно

19

19.1. Визначити розмір фактичних витрат на копіювання та друк у межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
19.2. Організувати процес отримання плати за надання такої інформації

Управління бухгалтерського обліку та звітності
(О. А. Туровська)

Департамент реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(Н. А. Железняк)

з дати набрання чинності граничними нормами витрат на копіювання та друк

III. Забезпечення доступу до публічної інформації Міністерства юстиції

20

Забезпечити за поданням структурних підрозділів своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, оперативний контроль за актуальністю інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції, підготовку та надання Управлінню систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності відповідних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції та їх оновлення із зазначенням дати оприлюднення, поінформувати Держкомтелерадіо

Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(О. Г. Пушенко)

постійно

Прес-служба

Керівники інших структурних підрозділів

Державне підприємство "Національні інформаційні системи"
(Лур’є С.С.)

щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом

21

Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях Міністерства юстиції, на веб-сайті Міністерства юстиції, на інформаційних стендах в усіх адміністративних будівлях Міністерства юстиції, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації", форм для подання запитів на отримання публічної інформації та поінформувати Держкомтелерадіо

Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(О. Г. Пушенко)

Адміністративно-господарське управління Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення
(А. Л. Майстренко)

Прес-служба

Керівники інших структурних підрозділів

Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
(В. Б. Добжанський)

Державне підприємство "Українська правова інформація" Міністерства юстиції
(С. О. Кравченко)

09.06.2011

22

Створити на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції рубрики:
22.1. "Доступ до публічної інформації", у якій розмістити:
22.1.1 нормативно-правові акти, що регламентують доступ до публічної інформації;
22.1.2 форми запитів на отримання публічної інформації, у т. ч. форми запитів із можливістю їх заповнення на веб-сайті;
22.1.3 порядок складання, подання запитів на публічну інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);
22.1.4 перелік видів публічної інформації Міністерства юстиції;
22.1.5 систему обліку документів Міністерства юстиції, що містять публічну інформацію;
22.1.6 перелік відомостей Міністерства юстиції, що становлять службову інформацію;
22.1.7 звіти щодо задоволення запитів на інформацію тощо.
22.2. "Накази Міністерства юстиції", у якій невідкладно, але не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів із дня підписання, розміщувати всі накази Міністерства юстиції, крім внутрішньоорганізаційних

Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(О. Г. Пушенко)

Прес-служба
Державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
(В. Б. Добжанський)

невідкладно

23

23.1. Забезпечити відповідно до повноважень:
23.1.1 систематичне ведення обліку документів, що містять публічну інформацію, та їх зберігання в структурних підрозділах;
23.1.2 оперативне надання інформації про ці документи (у день підписання чи затвердження) за встановленою формою Управлінню систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності для реєстрації цих документів у системі обліку в журнальній формі на паперових чи електронних носіях (до створення та впровадження автоматизованої інформаційно-пошукової системи обліку документів, що містять публічну інформацію);
23.1.3 оперативну реєстрацію цих документів в автоматизованій інформаційно-пошуковій системі обліку документів, що містять публічну інформацію (після її створення та впровадження);
23.1.4 надання доступу до системи обліку на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції.

Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(О. Г. Пушенко)

Прес-служба

Керівники інших структурних підрозділів

Державне підприємство "Національні інформаційні системи"
(Лур’є С.С.)

постійно

23.2. Поінформувати Держкомтелерадіо

09.06.2011

24

Забезпечити:
24.1 приймання, реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію фізичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);
24.2 надання консультацій щодо оформлення запитів на публічну інформацію;
24.3 встановлення термінів задоволення запитів на публічну інформацію;
24.4 передачу запитів на публічну інформацію структурним підрозділам;
24.5 передачу копій реєстраційно-контрольних карток запитів на публічну інформацію Управлінню систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності у день реєстрації запитів на публічну інформацію (до встановлення єдиної автоматизованої системи документообігу у всіх адміністративних будівлях)

Управління розгляду звернень та прийому громадян Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення
(О. В. Буханець)

постійно

25

Забезпечити:
25.1 приймання, реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію юридичних осіб у письмовій формі (поштою);
25.2 встановлення термінів задоволення запитів на публічну інформацію;
25.3 передачу запитів на публічну інформацію структурним підрозділам;
25.4 передачу копій реєстраційно-контрольних карток запитів на публічну інформацію відповідальній особі Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності у день реєстрації запитів на публічну інформацію під розпис у реєстрі передачі кореспонденції (до встановлення єдиної автоматизованої системи документообігу у всіх адміністративних будівлях)

Управління документального забезпечення Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення
(Л. В. Руденко)

постійно

26

26.1. Забезпечити:
26.1.1 приймання та облік запитів на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи в усній чи іншій формі (факсом, телефоном, електронною поштою), у т. ч. у спеціальних місцях, визначених для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію;
26.1.2 надання консультацій під час оформлення запитів на публічну інформацію;
26.1.3 реєстрацію та систематизацію запитів на публічну інформацію в автоматизованій системі документообігу;
26.1.4 встановлення термінів задоволення запитів на публічну інформацію;
26.1.5 передачу запитів на публічну інформацію структурним підрозділам;
26.1.6 методичне керівництво організацією роботи з надання публічної інформації структурними підрозділами за запитами фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи;
26.1.7 аналіз та контроль щодо задоволення запитів на публічну інформацію структурними підрозділами;
26.1.8 формування узагальнюючих звітів щодо задоволення запитів на публічну інформацію структурними підрозділами та передачу цих звітів для офіційного оприлюднення.

Управління систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності
(О. Г. Пушенко)

постійно

26.2. Поінформувати Держкомтелерадіо

09.06.2011

27

Забезпечити за запитами на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою):
27.1 опрацювання, облік та оперативне надання у визначені терміни та у зазначеній запитувачем формі (поштою, факсом, електронною поштою) достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію (для запитів ЗМІ - обов'язкове погодження відповідей із Прес-службою) або обґрунтованої відмови чи відстрочки;
27.2 перевірку у разі потреби правильності та об'єктивності наданої інформації;
27.3 невідкладну (у день надання інформації) підготовку звітів за встановленою формою щодо задоволення запитів на публічну інформацію (або обґрунтованої відмови чи відстрочки) та передачу їх Управлінню систематизації законодавства Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності для зняття запитів із контролю або зміни термінів надання інформації

Керівники структурних підрозділів

постійно

 

(пункти 20, 23 із змінами внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 25.02.2016 р. N 550/5)

Директор Департаменту реєстрації
та систематизації нормативних актів,
правоосвітньої діяльності
Н. А. Железняк