Рекомендації щодо змісту інформації, що оприлюднюється в рубриці «Консультації з громадськістю», відповідно Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук

Питання, які повинні бути винесені на громадське обговорення

В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які:

 • стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків громадян;

 • стосуються життєвих інтересів громадян, у тому числі впливають на стан навколишнього природного середовища;

 • передбачають провадження регуляторної діяльності у певній сфері;

 • визначають стратегічні цілі, пріоритети і завдання у відповідній сфері державного управління (у тому числі проекти державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);

 • стосуються інтересів територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;

 • визначають порядок надання адміністративних послуг;

 • стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності;

 • передбачають надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;

 • стосуються присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;

 • стосуються витрачання бюджетних коштів (звіти головних розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).

На обговорення виносяться не лише проекти нормативно-правових актів, а й проблемні питання державної політики для обговорення варіантів їх вирішення (політичні документи)

Планування консультацій з громадськістю

Річний орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю органу виконавчої влади:

 • складається з урахуванням Програми діяльності Уряду, Програми соціально-економічного розвитку, плану законопроектних робіт, регіональних програм, плану роботи органу виконавчої влади;

 • затверджується до початку року, оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб;

 • повинен бути обговорений з громадськістю, громадською радою. #

 • Річний орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю має містити:

 • назви проектів нормативно-правових актів, актуальні питання державної політики, які планується винести на обговорення;

 • пропоновані способи проведення консультацій щодо визначених питань;

 • орієнтовні строки проведення консультацій для кожного питання;

 • контактні дані підрозділу органу виконавчої влади, відповідального за проведення консультацій з громадськістю, та підрозділу який може надати фахові консультації.

У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій надійшла не менш ніж від З інститутів громадянського суспільства, такі консультації проводяться обов'язково.

консультації з громадськістю проводяться у формах:

Безпосередні форми
Публічне громадське обговорення
Електронні консультації з громадськістю

Опосередкована форма
Вивчення громадської думки


Консультації з громадськістю у всіх цих формах з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

Публічне громадське обговорення:

 1. конференції та форуми;

 2. громадські слухання;

 3. засідання за круглим столом;

 4. збори;

 5. зустрічі (наради) з громадськістю;

 6. інтернет-конференції, відеоконференції.

У рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при органах виконавчої влади. Консультації з громадськістю мають на меті отримання зворотного зв'язку.

Тому прес-конференції, брифінги, тренінги, семінари не є консультаціями з громадськістю.

Вибір способу та форми проведення консультацій з громадськістю залежить значною мірою від:

 • самого акта, його значущості, складності питання, щодо якого проводяться консультації;

 • цілей проведення консультацій (отримати пропозиції чи зауваження, отримати підтримку громадськості тощо);

 • періоду часу для підготовки та проведення консультацій

 • наявності людських і фінансових ресурсів для проведення обговорення.

Інформування про проведення консультацій з громадськістю

Інформація, пов'язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеній рубриці «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.

Для проведення електронних консультацій у рубриці «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту органу виконавчої влади створюється підрубрика «Електронні консультації з громадськістю»

Рекомендації щодо змісту рубрики «Консультації з громадськістю»

 • підрубрика «Річний орієнтовний план проведення консультацій» (розміщується актуальний орієнтовний план проведення консультацій та плани на минулі роки);

 • підрубрика «Публічні громадські обговорення» (розміщуються інформаційні повідомлення про публічні громадські обговорення, тексти проектів актів, винесених на обговорення, анонси публічних заходів та звіти за результатами обговорень);

 • підрубрика «Електронні консультації з громадськістю» (розміщуються інформаційні повідомлення про проведення електронних консультацій, тексти проектів нормативно-правових актів, винесених на обговорення, звіти за результатами обговорень).

  Обов'язковою є наявність дати оприлюднення усієї інформації у рубриці.

Можливі шляхи поширення інформації про проведення громадського обговорення:

 • основна стрічка новин на офіційному веб-сайті. При цьому доцільно періодично повторювати інформаційне повідомлення до кінця строку проведення обговорення;

 • спеціальні ресурси для громадських організацій, зокрема «Громадський простір», «Гурт», а також соціальні мережі, наприклад РасеЬоок;

 • співпраця з громадською радою;

 • адресна розсилка інформаційного повідомлення організаціям, які можуть поширити цю інформацію далі.

Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення.

В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

 1. найменування органу виконавчої влади, який проводить обговорення;

 2. питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення:

 3. варіанти вирішення питання:

 4. адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади тексту проекту акта:

 5. соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення, можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

 6. відомості про місце і час проведення публічних заходів, порядок обговорення, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників;

 7. порядок участі в обговоренні представників визначених соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

 8. поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень;

 9. адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення;

 10. прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;

 11. строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій зазначаються:

 1. найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю;

 2. назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення;

 3. соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;

 4. можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

 5. електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

 6. номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

 7. прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;

 8. строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

Не забувайте попереджати учасників консультацій заздалегідь, щоб вони мали змогу підготуватися до обговорення, а ви могли отримати конструктивні пропозиції.

Крім того з цією ж метою необхідно надавати учасникам проекти документів, що будуть обговорюватися.

Зворотній зв'язок

За результатами консультацій з громадськістю готується звіт, що має містити:

 1. найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;

 2. зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;

 3. інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

 4. інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції; .

 5. інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

 6. інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Звіт в обов'язковому порядку доводиться до відома громадськості шляхом оприлюднення у рубриці «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту органу виконавчої влади, на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» (у разі проведення електронних консультацій з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Організаційні питання

Консультації з громадськістю повинні проводити всі структурні підрозділи органу виконавчої влади.

Підрозділ з питань взаємодії з громадськістю повинен координувати цю діяльність.