Інформація щодо закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України

   
Інформація щодо закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України Information regarding the purchasing of legal services related to the protection of rights and interests of Ukraine

Міністерство юстиції України повідомляє, що 03 липня 2015 року на засіданні комітету з конкурсних торгів апарату Міністерства юстиції України було затверджено перелік кваліфікаційних критеріїв (вимог) до учасників переговорної процедури закупівлі юридичних послуг з представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах за участю іноземного суб’єкта та України, та перелік документів щодо підтвердження відповідності учасників зазначеним кваліфікаційним критеріям (вимогам).

З метою забезпечення прозорості проведення процедур закупівлі юридичних послуг для захисту прав та інтересів держави Україна Міністерство юстиції України планує провести попередні переговори з 06 по 15 липня 2015 року включно з юридичними компаніями, зацікавленими в участі у переговорній процедурі.

Пропонуємо компаніям, які мають бажання брати участь у попередніх переговорах, надати на ім’я голови Комітету з конкурсних торгів апарату Міністерства юстиції комерційну пропозицію та сканкопії документів згідно з кваліфікаційними вимогами в термін до 18 години 00 хвилин 15 липня 2015 року на електронну адресу tender@minjust.gov.ua.

Підкреслюємо, що закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів держави України, відбуватиметься із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Це оголошення носить попередній та інформативний характер, а також не може вважатися офіційним запрошенням до участі у процедурі закупівлі.

The Ministry of justice of Ukraine informing that on 03 July 2015 the Committee on competitive bidding of the Ministry of Justice of Ukraine at its meeting approved the list of qualifying criteria (requirements) to be met by participants of the negotiation procedures for procurement of legal services for the representation of the interests of Ukraine in foreign jurisdictions in cases involving a foreign entity and Ukraine, and the list of documents on conformity of participants specified eligibility criteria (requirements).

To ensure transparency of procedures for the procurement of legal services to protect the rights and interests of the state of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine plans to hold preliminary negotiations since 06 to July 15, 2015 with law firms interested in participating in the negotiation process.

We offer companies, who have the desire to take part in the preliminary negotiations, to send to the Chairman of the Committee on competitive bidding of the Ministry of Justice a commercial offer and scancopied documents in accordance with the qualification requirements up to 18 hours 00 minutes July 15, 2015 to the email address tender@minjust.gov.ua.

We emphasize that the purchase of legal services related to the protection of the rights and interests of the state of Ukraine, will be performed with the application of the negotiated procurement procedure in accordance with paragraph 7 of part two of article 39 of the Law of Ukraine "On Public Procurements".

This announcement is of a preliminary and informative nature and cannot be considered as an official invitation to participate in the public procurement procedure.