ПОВІДОМЛЕННЯ про намір укласти договір

 1. Найменування замовника Міністерство юстиції України

 2. Код згідно з ЄДРПОУ 00015622

 3. Місцезнаходження замовника 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

 4. Конкретна назва предмета закупівлі Справа № SCC V 2015/092, що розглядається Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольма (Швеція)

 5 Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі Послуги юридичні код ДК 016-2010:69.10.1 (Юридичні послуги код ДК 021:2015:79100000-5)

 6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг юридичні послуги

 7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм, Швеція та м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та м. Гамбург, Німеччина

 8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 2016 рік

 9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори

Міжнародна юридична фірма “Latham & Watkins (London) LLP”

10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори SRA Number 203820

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон 99 Bishopsgate, London EC2M 3XF, United Kingdom, тел. +44(0)20.7710.1000, факс +44(0)20.7374.4460

12. Ціна пропозиції

600 228,00 доларів США (шістсот тисяч двісті двадцять вісім доларів США)

 13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»

Для забезпечення належного представництва та захисту прав та інтересів держави Україна у справі № SCC V 2015/092 за позовом компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і «Bordo Management Limited» (Республіка Кіпр) до держави Україна, що розглядається Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольма (Швеція), наразі існує нагальна необхідність закупівлі юридичних послуг.

Підставою для звернення до суду є заявлене кіпрськими компаніями, які є міноритарними акціонерами ПАТ «Укрнафта», твердження про порушення державою Україна Договору до Енергетичної хартії від 17.12.1994.

Крім того, запит про арбітраж містить у собі претензії стосовно:

  1. різкого підвищення ставки плати за користування надрами для видобування газу;
  2.  прийняття Верховною Радою України Закону України від 19 березня 2015 року № 272-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства», яким внесено зміни до Закону України «Про акціонерні товариства» 17 вересня 2008 року № 514-VI, що підриває ефективну дію Акціонерної угоди між НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укрнафта» та позивачами від 25 січня 2010 року та Угоди про взаєморозуміння та співпрацю, яку було укладено між Компаніями та НАК «Нафтогаз», ПАТ «Укрнафта» та Міністерством енергетики та вугільної промисловості 23 грудня 2010 року, та на які позивачі покладалися протягом інвестування в ПАТ «Укрнафта»;
  3. втручання в операційну діяльність підприємства з боку України. Так, за твердженням позивача, щодо ПАТ «Укрнафта» неодноразово вчинялися незаконні й невиправдані спроби примусити до продажу природного газу за істотно заниженою ціною, а також обмеження прав ПАТ «Укрнафта» здійснювати продаж природного газу на відкритому ринку.

Сума позовних вимог, заявлена у повідомленні про спір, становить більш ніж 5 мільярдів доларів США.

Наразі здійснюється підготовка заперечень Відповідача на позовну заяву, які мають бути подані до 10 січня 2017 року, крім того, триває процес збору релевантної інформації та визначення можливих експертів та свідків, які б змогли підсилити позицію захисту держави України. Крім того, наразі здійснюється погодження плану санації ПАТ «Укрнафта», а отже є вірогідність формування нових претензій позивача з урахуванням ситуації, яка склалась на підприємстві, і негативних аспектів у діяльності боржника.

Станом на сьогодні існує нагальна необхідність у залученні юридичного радника для захисту інтересів держави у спорі за позовом компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і «Bordo Management Limited» до держави Україна. Затягування необхідності застосування переговірної процедури закупівлі може спричинити негативні наслідки для держави Україна з огляду на наступне.

Міністерством юстиції України для належного представництва інтересів України у цій справі у 2015 році був залучений юридичний радник – юридична фірма «Latham Watkins (London) LLP» (99 Bishopsgate, London EC2M 3XF, United Kingdom), юристи якої є обізнаними в зазначеній справі та здійснювали її супроводження під час підготовки до арбітражного розгляду та призначення арбітрів.

Зазначена юридична фірма володіє повною інформацією щодо матеріалів та фактичних обставин справи, не має конфлікту інтересів та відома суду як офіційний представник держави Україна.

За результатами засідання відповідної міжвідомчої робочої групи 26.02.2016 було вирішено, що доцільним є залучення міжнародної юридичної фірми «Latham Watkins (London) LLP» для здійснення представництва інтересів України у справі № SCC V 2015/092 за позовом компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і «Bordo Management Limited» до держави Україна, що розглядається Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольма, в порядку застосування переговорної процедури в межах наявного бюджетного фінансування.

На підставі викладеного за доцільне було визнано запросити для участі у закупівлі у справі № SCC V 2015/092 за позовом компаній «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» і «Bordo Management Limited» до держави Україна, що розглядається Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольма (Швеція), юридичну фірму «Latham Watkins (London) LLP» (99 Bishopsgate, London EC2M 3XF, United Kingdom).

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIIІ - Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затверджений Указом Президента України від 25.06.2002 № 581 - Порядок фінансування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2003 № 1198 - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 155-р «Про застосування переговорної процедури закупівлі»

- Протокол від 26.02.2016 засідання Міжвідомчої робочої групи з питань, пов’язаних із досудовим врегулюванням спору за претензією компаній “Littop Enterprises Limited”, “Bridgemont Ventures LimitediBordo Management Limited” до держави Україна - Протокол засідання Тендерного комітету Міністерства юстиції України № 132 від 29.09.2016

 

Заступник Міністра –
керівник апарату, голова
Тендерного комітету                                                                        Ганна ОНИЩЕНКО