Повідомлення про намір укласти договір

 1. Найменування замовника Міністерство юстиції України

 2. Код згідно з ЄДРПОУ 00015622

 3. Місцезнаходження замовника 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

 4. Конкретна назва предмета закупівлі Справа № ARB/14/9, що розглядається Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів

 5 Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі Послуги юридичні код ДК 016-2010:69.10.1 (Юридичні послуги код ДК 021:2015:79100000-5)

 6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг юридичні послуги

 7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг м. Париж, Французька Республіка

 8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 2016 рік

 9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори

Міжнародна юридична фірма «Foley Hoag AARPI»

10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори 53381302800024

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон 153 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris, France, 75008; тел. + 33 (0) 1 70 36 61 30, факс + 33 (0) 1 70 36 61 31

12. Ціна пропозиції

1 500 000,00 доларів США (один мільйон п’ятсот тисяч доларів США)

 13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року
№ 155-р «Про застосування переговорної процедури закупівлі» з метою належного захисту прав та інтересів України і запобігання завданню державі збитків на підставі відповідних рішень міжвідомчих робочих груп Міністерству юстиції було дозволено здійснити закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», у тому числі, у вищезазначеній справі.

Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів 24.04.2014 зареєстрував запит про арбітраж за позовом  компанії «City State N.V.» (Нідерланди), товариств з обмеженою відповідальністю «КУА «Практика», «Кристалл-Інвест», «Продіз» проти держави Україна. Справі присвоєно номер № ARB/14/9.

Правова підстава для подання позову – заявлене Позивачами твердження про порушення з боку держави Україна Угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Україною та Королівством Нідерландів від 14 липня 1994 року (далі – Угода). Посилаючись на положення щодо режиму найбільшого сприяння статті 3(1) Угоди Позивачі також стверджують про порушення Відповідачем положень про повний захист і безпеку статті 3(1) Угоди між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про сприяння та взаємний захист інвестицій та про забезпечення ефективних засобів для пред'явлення претензій статті ІІ (7) Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій. Порушення пов’язані з невиконанням ПАТ «Кредитпромбанк» договору банківського вкладу, укладеного з ТОВ «КУА «Практика».

У 2014 році міжнародну юридичну фірму «Foley Hoag AARPI» було визнано переможцем переговорної процедури закупівлі юридичних послуг для представництва і захисту прав та інтересів держави Україна у зазначеній справі.

Зазначена юридична фірма володіє повною інформацією щодо обставин справи, не має конфлікту інтересів та відома трибуналу як офіційний представник держави Україна. Зміна юридичного радника України може значно послабити позицію держави в цьому провадженні, а також вимагатиме значного часу для вивчення новим юридичним радником матеріалів справи та вступу до арбітражного провадження, що в свою чергу спричинить суттєві фінансові витрати.

Враховуючи викладене, наразі існує необхідність у залученні міжнародної юридичної фірми «Foley Hoag AARPI» для забезпечення належного представництва та захисту інтересів держави у зазначеному провадженні.

За результатами проведення засідання відповідної міжвідомчої робочої групи у 2016 році було вирішено, що доцільним є залучення у 2016 році юридичної фірми «Foley Hoag AARPI» з метою забезпечення належного представництва та захисту прав та інтересів держави Україна у справі № ARB/14/9, що розглядається Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів, із застосуванням переговорної процедури закупівлі у межах наявного фінансування на 2016 рік.

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIIІ - Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затверджений Указом Президента України від 25.06.2002 № 581 - Порядок фінансування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2003 № 1198 - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 155-р «Про застосування переговорної процедури закупівлі» - Протокол від 26.02.2016 засідання Міжвідомчої робочої групи з питань, пов’язаних із представництвом інтересів держави у справі за запитом про арбітраж компаній "City-State N.V.", "Praktyka Asset Management Company LLC" та "Prodiz LLC" до держави Україна - Протокол засідання Тендерного комітету Міністерства юстиції України № 162 від 14.11.2016

 

Заступник Міністра-
керівник апарату, голова
Тендерного комітету                                                                        Ганна ОНИЩЕНКО