Повідомлення про намір укласти договір

 1. Найменування замовника Міністерство юстиції України

 2. Код згідно з ЄДРПОУ 00015622

 3. Місцезнаходження замовника 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13

 4. Конкретна назва предмета закупівлі Справа № ICC 16629/FM/GZ/ARP/MD/TO, що розглядається Міжнародним арбітражним судом Міжнародної торгової палати (м. Париж, Французька Республіка)

 5 Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі Послуги юридичні код ДК 016-2010:69.10.1 (Юридичні послуги код ДК 021:2015:79100000-5)

 6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг юридичні послуги

 7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг м. Париж (Французька Республіка)

 8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 2016 рік

 9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори

Міжнародна юридична фірма “White & Case LLP”

10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори 440315539

11. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон 19 Place Vendôme, Paris, France, 75001, тел.+ 33 1 55 04 15 15, факс +33 1 55 04 15 16

12. Ціна пропозиції

910 000,00 доларів США (дев’ятсот десять тисяч доларів США)

 13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі»

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року
№ 155-р «Про застосування переговорної процедури закупівлі» з метою належного захисту прав та інтересів України і запобігання завданню державі збитків на підставі відповідних рішень міжвідомчих робочих груп Міністерству юстиції було дозволено здійснити закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, із застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», у тому числі, у вищезазначеній справі.

Компанії «Torno Global Contracting S.p.a» та «Beta Funding S.r.I.» 22.09.2009 подали запит про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду Міжнародної торгової палати стосовно невиконання  українською стороною – Міністерством транспорту та зв’язку та Державною службою автомобільних доріг Генеральної Угоди про співробітництво у реконструкції та експлуатації автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса.

Тривале арбітражне провадження у справі зумовлено виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлювали його подальше проведення, у тому числі досудовим розслідування обставин, які можуть мати вплив на результат розгляду справи, проведенням слідчих дій на території Італії та обов’язком позивача внести додаткову банківську гарантію.

Наприкінці 2015 року активізувалися переговори сторін щодо можливого мирного врегулювання спору, які тривали протягом 2016 року. Однак у серпні позивачі внесли забезпечення позову, який був визнаний належним, у зв’язку з чим арбітражне провадження було відновлено, а у червні 2017 році будуть проведені усні слухання.

Враховуючи викладене, наразі існує нагальна необхідність у закупівлі юридичних послуг для забезпечення належного представництва та захисту інтересів держави у зазначеному провадженні.

Міжнародна юридична фірма «White & Case LLP» є юридичним радником держави Україна, яка безперервно представляє інтереси держави Україна у вказаній справі з 2009 року, володіє повною інформацією щодо матеріалів та фактичних обставин справи, не має конфлікту інтересів та відома арбітражному трибуналу як офіційний представник держави Україна.

Зміна юридичного радника України може значно послабити позицію держави в цьому арбітражному провадженні, а також вимагатиме значного часу для вивчення новим юридичним радником матеріалів справи та вступу до арбітражного провадження, що в свою чергу спричинить суттєві фінансові витрати.

За результатами проведення засідання відповідної міжвідомчої робочої групи у 2016 році було вирішено, що доцільним є залучення у 2016 році юридичної фірми «White & Case LLP» з метою забезпечення належного представництва та захисту прав та інтересів держави Україна у цій справі із застосуванням переговорної процедури закупівлі у межах наявного фінансування на 2016 рік.

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIIІ - Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затверджений Указом Президента України від 25.06.2002 № 581 - Порядок фінансування витрат, пов’язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2003 № 1198 - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2016 № 155-р «Про застосування переговорної процедури закупівлі» - Протокол від 26.02.2016 засідання Міжвідомчої робочої групи з питань, пов’язаних із захистом прав та інтересів держави Україна у справі за позовом компаній "Torno Global Contracting S.p.a." та "Beta Funding S.r.I." до Міністерства транспорту та звʼязку України та Державної служби автомобільних доріг України - Протокол засідання Тендерного комітету Міністерства юстиції України № 161 від 14.11.2016

 

Заступник Міністра –
керівник апарату, голова
Тендерного комітету                                                                        Ганна ОНИЩЕНКО