Зарахування до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах періоду служби в армії

Головний спеціаліст
Департаменту соціального,
трудового та гуманітарного законодавства
Білик Ірина Олександрівна

%d%Зарахування до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах періоду служби в армії.%/d% В Україні певним категоріям осіб порівняно з іншими особами надаються встановлені законодавством переваги (пільги), які можуть полягати у наділенні цих осіб додатковими гарантіями. Пільги встановлюються з метою соціального захисту окремих категорій громадян та надаються на рівних підставах усім громадянам, які мають на них право...

%d%Детальніше >> %/d%
%%%%

В Україні певним категоріям осіб порівняно з іншими особами надаються встановлені законодавством переваги (пільги), які можуть полягати у наділенні цих осіб додатковими гарантіями.

Пільги встановлюються з метою соціального захисту окремих категорій громадян та надаються на рівних підставах усім громадянам, які мають на них право.

В залежності від категорії осіб, яким встановлені пільги, останні поділяються на види, наприклад, трудові, податкові, житлові, фінансово-кредитні та інші. Серед переліку видів пільг можна виділити пенсійні пільги.

Зазначений вид пільг надається особам, робота яких пов’язана з важкими та шкідливими умовами праці.

У зв’язку з цим, законодавством передбачено призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Особливість цього виду пенсій, полягає у зменшенні пенсійного віку, тобто, чим більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, тим нижчий вік виходу на пенсію, менші вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії, вищі розміри пенсій (оскільки вища заробітна плата, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду).

З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом.

Вказаним Законом передбачені періоди, з яких складається страховий стаж.

Так, періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для призначення пенсії до набрання чинності цим Законом, зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

При цьому, за кожний повний рік стажу роботи, до набрання чинності цим Законом, на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, пенсії призначаються за нормами цього Закону в разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення".

Законом України „Про пенсійне забезпечення" передбачено призначення пенсій за віком на пільгових умовах при додержанні певних вимог, зокрема, особам, зайнятим на роботах із шкідливими i важкими умовами праці, призначаються пільгові пенсії за списками № 1 та № 2, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 36.

Цим же Законом визначено види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію.

Зокрема, до стажу роботи зараховується військова служба та перебування в партизанських загонах і з’єднаннях, служба в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ, незалежно від місця проходження служби.

При цьому, статтею 2 Закону України «Про загальний військовий обов’язок i військову службу» та статтею 8 Закону України «Про соціальний i правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, що час проходження військової служби зараховується громадянам до загального трудового стажу, до стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Статтею 100 Закону України „Про пенсійне забезпечення" визначено право на пільгове пенсійне забезпечення особам, які мають на день введення в дію цього Закону (на 1 січня 1992 року) стаж на роботах, що давали право на пенсію на пільгових умовах.

Згідно з пунктом 109 Положення про порядок призначення та виплати державних пенсій, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 03.08.1972 року, при призначенні пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах служба в складі Збройних Сил СРСР і перебування в партизанських загонах, служба в військах і органах ВЧК, ОГПУ, НКВС, НКДБ, МДБ, Комітету державної безпеки СРСР, Міністерства охорони громадського порядку СРСР, міністерств охорони громадського порядку союзних республік, Міністерства внутрішніх справ СРСР, міністерств внутрішніх справ союзних республік, служба в органах міліції прирівнюється за вибором особи, яка звертається за пенсією, до роботи, яка передувала службі чи безпосередньо слідувала за нею. При цьому зазначені періоди враховуються в розмірі, який не перевищує наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах чи пільгових розмірах.

При цьому, необхідно відмітити те, що 2 червня 2005 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби", який набере чинності з 1 січня 2006 року.

Головний спеціаліст
Департаменту соціального,
трудового та гуманітарного законодавства
Білик Ірина Олександрівна