Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (хто має право, її розмір тощо)

Головний спеціаліст
Департаменту соціального, трудового
та гуманітарного законодавства
Білик Ірина Олександрівна

%d%Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (хто має право, її розмір тощо).%/d% Вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку різноманітних сфер діяльності держави є державні нагороди України. Державними нагородами України відповідно до Закону України „Про державні нагороди України" є, зокрема, звання Герой України, орден, медаль, почесне звання України. Так, громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту тощо, встановлюються пенсії за особливі заслуги перед Україною...

%d%Детальніше >> %/d%
%%%%

Вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку різноманітних сфер діяльності держави є державні нагороди України.

Державними нагородами України відповідно до Закону України „Про державні нагороди України" є, зокрема, звання Герой України, орден, медаль, почесне звання України.

Так, громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту тощо, встановлюються пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Це право громадян на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною регулюється Законом України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", який був прийнятий Верховною Радою України 1 червня 2000 року N 1767-III та набрав чинності з 1 січня 2001 року.

Пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам України:

1) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу", чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний";

2) ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій проти Японії у 1938, 1939 і 1945 роках (в тому числі на території Монголії), нагородженим за бойові дії орденом, медаллю "За відвагу" або медаллю Ушакова, партизанам Великої Вітчизняної війни, нагородженим медаллю "За відвагу", незалежно від часу нагородження;

3) видатним спортсменам - переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

4) космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

5) народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;

6) особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

7) депутатам - всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

8) матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Для призначення пенсій за особливі заслуги, створюються Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України, Положення про яку та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України та комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, положення про які та їх склад затверджуються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначаються органи, що здійснюють підготовку документів для встановлення пенсій за особливі заслуги, оформлення відповідних рішень комісій з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Скарги щодо відмови у встановленні пенсій за особливі заслуги комісіями при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях розглядає Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України та приймає стосовно цих скарг рішення, а також встановлює порядок подання і підготовки зазначеними комісіями звітності по призначених і виплачених пенсіях.

Слід відмітите, те, що клопотання про призначення пенсій за особливі заслуги порушується Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром України, міністрами та керівниками інших центральних органів виконавчої влади, Главою Адміністрації Президента України, Керівником Апарату Верховної Ради України, Міністром Кабінету Міністрів України, Головою Рахункової палати, Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Головою Конституційного Суду України, Головою Верховного Суду України, головами вищих спеціалізованих судів України, Генеральним прокурором України, Головою Національного банку України, Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, головами обласних, Київської і Севастопольської міських рад у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Клопотання про призначення пенсій за особливі заслуги особам, зазначеним у пунктах 2, 6 - 8 статті 1 Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", порушуються особами, зазначеними вище, або головами районних, районних у містах державних адміністрацій та міськими головами міст обласного значення.

Клопотання про призначення пенсії за особливі заслуги подається у відповідні комісії, які розглядають його в місячний строк з дня подання документів.

До клопотання про встановлення пенсії особі, яка має особливі заслуги, додаються:

  • копії документів, що підтверджують особливі заслуги особи;
  • копії документів, що підтверджують трудовий стаж;
  • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність – для осіб, визнаних інвалідами;
  • довідка про вид та розмір отримуваної пенсії, а якщо особа працює – довідка про заробітну плату за минулий календарний рік;
  • копія сторінки паспорта, де прізвище, ім’я, по батькові особи зазначено українською мовою.

Вищезазначені документи подаються:

  • до органів Пенсійного фонду України в АР Крим, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях, у м. Києві;
  • до органів праці та соціального захисту населення у Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Чернігівській областях та м. Севастополі.

Рішення про встановлення пенсії за особливі заслуги або про відмову в її встановленні, прийняте відповідними комісіями, повідомляється не пізніше 10 днів після його прийняття громадянам, які звернулися за встановленням пенсії за особливі заслуги, і посадовим особам, які порушили клопотання.

Також, необхідно зазначити, що відповідними комісіями розглядається питання про збільшення розміру пенсії за особливі заслуги у разі виявлення нових даних про заслуги особи.

У разі вчинення пенсіонером умисного злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на підставі яких було призначено пенсію за особливі заслуги, рішенням відповідних комісій, пенсіонер позбавляється призначеної пенсії. Сума пенсії, виплачена пенсіонерові надміру внаслідок зловживань з його боку, стягується у порядку, встановленому законом.

Пенсії за особливі заслуги встановлюються зазначеній вище категорії громадян, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років відповідно до закону.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у відсотках від прожиткового мінімуму визначеного для осіб, які втратили працездатність.

При цьому, слід зазначити, що відповідно до Закону України „Про затвердження прожиткового мінімуму на 2005 рік" та Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік" прожитковий мінімум на 2005 рік для осіб, які втратили працездатність в розрахунку на місяць затверджений у розмірі 332 гривні.

Розмір надбавки визначається відповідними комісіями, залежно від заслуг особи. У разі, коли особа одночасно має право на декілька надбавок, призначається та надбавка, яка є більшою у максимальному розмірі.

Пенсія за особливі заслуги призначається з дня звернення за встановленням пенсії, але не раніше дати набрання чинності положеннями Закону, що встановлює право на таку пенсію. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про порушення клопотання про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і при цьому подаються всі необхідні документи, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, вказана на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі, коли до заяви додані не всі необхідні документи, орган, що здійснює підготовку документів для встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявнику, які документи повинні бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше 3 місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

Пенсія виплачується, якщо пенсіонер не працює, крім випадків, коли за місцем його роботи середньомісячний дохід за минулий календарний рік не перевищував прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність.

Разом з тим, слід зазначити, що вищевказана норма стосовно виплати пенсії непрацюючим пенсіонерам втратить чинність, оскільки з 1 січня 2006 року набере чинності Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" щодо працюючих пенсіонерів", яким передбачається виключити зазначену вище норму.

Також, слід зазначити, що у випадку збільшення прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, органи, що виплачують пенсії, здійснюють перерахунок надбавки, виходячи із цього прожиткового мінімуму, з урахуванням встановленого відповідними комісіями, відсотку надбавки. Перерахунок здійснюється з дати, з якої встановлений новий розмір прожиткового мінімуму.

У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги відповідно до цього Закону, непрацездатні члени сім’ї померлого, а саме:

а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри й онуки - за умови, якщо вони не мають працездатних батьків;

б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;

в) один з батьків, або чоловік (дружина), або дід, бабуся, брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює;

г) дід і бабуся - в разі відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати, мають право на встановлення надбавки до пенсії у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.

У разі смерті військовослужбовця, особи начальницького або рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків (померли внаслідок поранення, одержаного під час виконання службових обов’язків) і були посмертно нагороджені державними нагородами України, непрацездатні члени сім’ї померлого, а саме:

а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри й онуки - за умови, якщо вони не мають працездатних батьків;

б) батько, мати, дружина, чоловік, якщо вони є інвалідами або досягли: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;

в) один з батьків, або чоловік (дружина), або дід, бабуся, брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8 років, і не працює;

г) дід і бабуся - в разі відсутності осіб, які за законом зобов’язані їх утримувати, мають право на встановлення до пенсії надбавки у таких розмірах: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї - 70 відсотків, двох і більше - 90 відсотків від розміру надбавки, передбаченого для Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, осіб, нагороджених орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу", чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повних кавалерів ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР", осіб, відзначених почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний".

Надбавка встановлюється до пенсії, на яку член сім’ї померлого годувальника має право згідно із законом. При цьому застосовується порядок встановлення і збільшення надбавки, визначений статтею 5 зазначеного вище Закону.

Виділення частки пенсії, що належить кожному члену сім’ї, здійснюється відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Особам, які одержують пенсію за особливі заслуги і проживають у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, виплачується різниця між призначеною їм пенсією та вартістю утримання в будинку-інтернаті, але не менш як 25 відсотків пенсії.

Якщо у зазначених осіб є непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, то пенсія виплачується у такому порядку: за наявності одного непрацездатного - 25 відсотків; двох і більше - 50 відсотків призначеної пенсії, які діляться між утриманцями порівну; решта пенсії, яка залишається після вирахування вартості утримання в будинку-інтернаті та коштів на утримання непрацездатних членів сім’ї, але не менш як 25 відсотків призначеної пенсії, виплачується пенсіонерові.

Необхідно відмітити також, що у разі, коли внаслідок перерахунку надбавки її розмір зменшується, надбавка виплачується у раніше встановленому розмірі. Розмір надбавки переглядається згідно з законом про індексацію грошових доходів населення.

У випадку коли за нормами цього Закону для відповідної категорії осіб передбачено більш високі розміри надбавок, ніж були встановлені раніше, проводиться перерахунок у порядку, визначеному Комісією, з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України.

Також, Законом передбачено, що нараховані суми пенсії за особливі заслуги, які з тих чи інших причин своєчасно не були одержані пенсіонером, виплачуються за минулий час, але не більш як за 3 роки, що передували зверненню за їх одержанням.

Суми пенсії, не одержані пенсіонером своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.

Пенсії за особливі заслуги виплачуються за місцем проживання пенсіонера в порядку, визначеному законодавством України.

Одночасно зазначаємо, що дія Закону України „Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" поширюється на осіб, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.

Разом з тим, слід відмітити, що рішення органу, що призначає пенсію за особливі заслуги, може бути оскаржене у судовому порядку.

Посадові особи, винні в порушенні норм цього Закону, та громадяни у разі подання неправдивих відомостей для призначення та виплати пенсії за особливі заслуги, несуть відповідальність згідно із законом.

Головний спеціаліст
Департаменту соціального, трудового
та гуманітарного законодавства
Білик Ірина Олександрівна