Наказ Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2000 року N 51/5 ’’Про Спадковий реєстр’’

Про Спадковий реєстр

Наказ Міністерства юстиції України
від 17 жовтня 2000 року N 51/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2000 р. за N 714/4935

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 23 лютого 2001 року N 8/5,
 від 17 квітня 2001 року N 24/5,
 від 23 квітня 2001 року N 26/5,
 від 3 березня 2004 року N 20/5,
 від 14 липня 2004 року N 67/5,
 від 13 жовтня 2004 року N 117/5,
 від 7 квітня 2005 року 33/5

(Зміни, передбачені пунктом 7 наказу Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року N 67/5 до Положення про Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ, затвердженого цим наказом, набирають чинності з моменту введення в дію модернізованої версії Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ згідно з наказом Міністерства юстиції України від 14 липня 2004 року N 67/5)


(Згідно з пунктом 3 наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5 установлено, що абзаци 2 - 5 пункту 2.3.3 Положення про Спадковий реєстр та додатки 6 - 8 до нього набули чинності з 15 червня 2005 року; додаток 11 втратив чинність з 15 червня 2005 року)


(В назві та тексті наказу слова "Єдиний реєстр заповітів та спадкових справ" у всіх відмінках замінено на слова "Спадковий реєстр" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5) 


З метою підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів громадян і юридичних осіб, профілактики злочинів проти власності, створення єдиної системи обліку заповітів та спадкових справ НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Спадковий реєстр, що додається.

2. Створення, ведення, а також матеріально-технічне та організаційне забезпечення функціонування Спадкового реєстру покласти на державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України до 01.12.2000 забезпечити впровадження Спадкового реєстру.

4. Пункт 4 втратив чинність

(у зв’язку з втратою чинності наказу Міністерства юстиції України від 14.06.94 р. N 18/5 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. N 20/5)


5. Установити, що всі заповіти, складені та посвідчені, змінені або скасовані в установленому законодавством порядку, заведені спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину з 01.12.2000 підлягають обов’язковій реєстрації в Спадковому реєстрі у порядку, передбаченому Положенням про Спадковий реєстр.

6. Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції, державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України в строк до 01.05.2001 забезпечити реєстрацію в Спадковому реєстрі заповітів, складених та посвідчених, змінених у встановленому законодавством порядку, заведених спадкових справ та виданих свідоцтв про право на спадщину до 01.12.2000 відповідно до розділу 4 Спадкового реєстру.

7. Установити з 01.05.2001 обов’язкову перевірку наявності (відсутності) заповіту та наявності (відсутності) заведеної спадкової справи за даними Спадкового реєстру згідно з пунктами 2.4, 3.3 Положення про Спадковий реєстр.

8. Покласти на державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України організацію виготовлення бланків заяв Спадкового реєстру. Установити, що постачання бланків заяв Спадкового реєстру державним нотаріальним конторам та приватним нотаріусам здійснюється безкоштовно.

9. Департаменту нотаріату та ліцензування юридичної практики (Круковес Н. В.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.):

подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493/92 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами, унесеними Указом Президента України від 21 травня 1998 року N 493/98);

довести наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України та забезпечити його належне застосування в роботі.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра юстиції України Стичинського Б. С.

 

Міністр 

С. Р. Станік 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 17 жовтня 2000 р. N 51/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 7 квітня 2005 р. N 33/5)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2005 р. за N 373/10653 


ПОЛОЖЕННЯ
про Спадковий реєстр

1. Загальні положення

1.1. Положення про Спадковий реєстр розроблено з метою захисту майнових прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, створення єдиної системи обліку заповітів, спадкових договорів, спадкових справ і виданих свідоцтв про право на спадщину та установлює порядок ведення та користування Спадковим реєстром.

1.2. Спадковий реєстр - це електронна база даних, яка містить відомості про заповіти, спадкові договори, спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину.

1.3. Держатель Спадкового реєстру - Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування.

1.4. Адміністратор Спадкового реєстру (далі - Адміністратор) - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, що забезпечує технічне та технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Спадкового реєстру, надання доступу до Спадкового реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Спадковому реєстрі.

1.5. Реєстраторами Спадкового реєстру (далі - Реєстратор) є державні нотаріальні контори; державні нотаріальні архіви; приватні нотаріуси, які уклали відповідні договори з Адміністратором і мають доступ до Спадкового реєстру через інформаційну мережу Міністерства юстиції України; ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України - у разі внесення відомостей про заповіти, посвідчені посадовими та службовими особами, перерахованими в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу України, статті 38 Закону України "Про нотаріат".

1.6. Реєстратори вносять реєстраційні записи до Спадкового реєстру, перевіряють за даними Спадкового реєстру наявність або відсутність заповітів, спадкових договорів та спадкових справ і видають відповідні витяги.

2. Унесення відомостей до Спадкового реєстру

2.1. Відомості про заповіти, посвідчені нотаріусами, посадовими та службовими особами, перерахованими в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу України, статті 38 Закону України "Про нотаріат", спадкові договори, спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину підлягають обов’язковому внесенню до Спадкового реєстру.

2.2. Про заповіти та спадкові договори Реєстратором до Спадкового реєстру вносяться такі відомості:

2.2.1. Відомості про заповідача/заповідачів, відчужувача/відчужувачів:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів або причина його відсутності;

дата та місце народження.

2.2.2. Відомості про заповіт/спадковий договір:

вид (заповіт, заповіт подружжя, секретний заповіт, спадковий договір, спадковий договір подружжя);

серія та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст заповіту (за наявності) або спадкового договору;

номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій (за наявності);

відомості про особу, яка посвідчила заповіт або спадковий договір;

дата та місце посвідчення;

місце зберігання заповіту/спадкового договору.

2.2.3. Відомості про видачу дубліката:

серія та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст дубліката;

номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

дата видачі дубліката;

відомості про особу, яка видала дублікат заповіту або спадкового договору;

місце зберігання дубліката.

2.2.4. Відомості про документ, який змінює або скасовує заповіт:

вид (заповіт, заповіт подружжя, заява, інший документ);

серія та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст документа (за наявності);

номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

дата та місце посвідчення;

відомості про особу, яка посвідчила документ;

місце зберігання.

2.2.5. Відомості про розірвання спадкового договору (вид, дата та номер документа, на підставі якого розірвано спадковий договір).

2.2.6. Відомості про визнання заповіту або спадкового договору недійсним.

2.2.7. Додаткові відомості.

2.2.8. Відомості про Реєстратора.

2.3. Про спадкову справу Реєстратором до Спадкового реєстру вносяться такі відомості:

2.3.1. Відомості про спадкодавця:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів або причина його відсутності;

дата та місце народження;

дата смерті.

2.3.2. Відомості про спадкову справу:

номер спадкової справи;

дата та місце заведення;

місце зберігання.

2.3.3. Відомості про видачу свідоцтва про право на спадщину:

відомості про спадкоємця:

(згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5 установлено, що абзац другий пункту 2.3.3 Положення про Спадковий реєстр набув чинності з 15 червня 2005 року)


для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові; резидент/нерезидент; ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів або причина його відсутності; черга спадкоємця за законом (ступінь споріднення); місце проживання;

(згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5 установлено, що абзац третій пункту 2.3.3 Положення про Спадковий реєстр набув чинності з 15 червня 2005 року)


для юридичних осіб: найменування; резидент/нерезидент; ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; місцезнаходження;

(згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5 установлено, що абзац четвертий пункту 2.3.3 Положення про Спадковий реєстр набув чинності з 15 червня 2005 року)


відомості про майно, яке отримано в спадщину (найменування, опис, вартість, частка тощо);

(згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5 установлено, що абзац п’ятий пункту 2.3.3 Положення про Спадковий реєстр набув чинності з 15 червня 2005 року)


серія та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст свідоцтва (для консульських установ - за наявності);

номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

дата видачі;

відомості про видачу дубліката свідоцтва про право на спадщину (серія та номер спеціального бланка нотаріального документа, на якому викладено текст дубліката (за наявності); номер у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій; дата видачі дубліката; відомості про особу, яка видала дублікат; місце зберігання дубліката).

2.3.4. Додаткові відомості.

2.3.5. Відомості про Реєстратора.

2.4. Нотаріуси, які не мають власних систем доступу до Спадкового реєстру, посадові, службові особи органів місцевого самоврядування (стаття 1251 Цивільного кодексу України) та консульські установи України (стаття 38 Закону України "Про нотаріат") здійснюють унесення відомостей до Спадкового реєстру шляхом подання Реєстратору заяв установленого зразка (додатки 1 - 11).

2.5. Заяви подаються (надсилаються) Реєстратору в такі строки:

у день вчинення відповідної нотаріальної дії;

протягом двох робочих днів після зміни місця зберігання заповіту, спадкового договору або спадкової справи (відомості подаються державною нотаріальною конторою або державним нотаріальним архівом, до яких такі документи надійшли на зберігання);

протягом двох робочих днів після надходження на зберігання заповітів від осіб, які перераховані в статті 1252 Цивільного кодексу України.

2.6. Заяву про реєстрацію заповіту, посвідченого посадовими, службовими особами, перерахованими у статті 1252 Цивільного кодексу України, може бути надано Реєстратору безпосередньо заповідачем.

2.7. Реєстратор відмовляє в унесенні відомостей до Спадкового реєстру:

якщо в заяві відсутні, не повністю або не чітко визначені відомості, передбачені цим Положенням;

відсутня плата за внесення відомостей.

2.8. Реєстратор уносить відомості до Спадкового реєстру у такі строки:

у день вчинення відповідної нотаріальної дії;

протягом двох робочих днів після зміни місця зберігання заповіту, спадкового договору або спадкової справи;

протягом двох робочих днів після надходження на зберігання заповітів від осіб, які перераховані в статті 1252 Цивільного кодексу України; 

у день отримання заяви про внесення відомостей до Спадкового реєстру (додатки 1 - 11).

2.9. Для підтвердження факту внесення інформації до Спадкового реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення реєстраційного запису до Спадкового реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у Реєстратора, а другий - надається заявникові (заповідачеві, відчужувачу, спадкоємцю або набувачу).

У разі внесення запису про посвідчення заповіту подружжя або спадкового договору подружжя, на їх бажання, Реєстратор виготовляє кожному власний витяг.

3. Отримання інформації зі Спадкового реєстру

3.1. Витяги зі Спадкового реєстру видаються Реєстратором та засвідчуються його підписом та печаткою.

3.2. Реєстратор видає витяги зі Спадкового реєстру на письмовий запит (додаток 4):

нотаріусів - витяги про заповіти та спадкові договори; спадкові справи;

спадкоємця за законом при пред’явленні документа, що свідчить про родинні зв’язки зі спадкодавцем, та свідоцтва про смерть останнього - витяги про заповіти;

суду, прокуратури, органів дізнання і слідства, у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні, та при пред’явленні свідоцтва про смерть заповідача/спадкодавця - витяги про заповіти та спадкові договори; спадкові справи.

3.3. Перевірка наявності або відсутності заповіту, спадкового договору, спадкової справи за даними Спадкового реєстру здійснюється за ідентифікаційним номером у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів та/або прізвищем, ім’ям, по батькові (за наявності) спадкодавця.

3.4. Витяги зі Спадкового реєстру виготовляються в одному примірнику, який залишається у справах нотаріуса. Витяги, які не пов’язані з відкриттям та веденням спадкових справ та виготовляються за зверненням суду, прокуратури, органів дізнання, слідства, а також спадкоємця за законом, надаються заявнику.

4. Вимоги до документів Спадкового реєстру

4.1. Документами Спадкового реєстру є:

витяг про внесення реєстраційного запису до Спадкового реєстру;

витяги зі Спадкового реєстру про заповіти, заповіти та спадкові договори, спадкові справи.

4.2. Документи Спадкового реєстру виготовляються з використанням спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України.

4.3. Документи Спадкового реєстру, передбачені пунктом 4.1 цього Положення, складені без використання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, уважаються недійсними.

4.4. Порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України визначається Положенням про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 14.07.2004 N 67/5, зареєстрованим у Мін’юсті 14.07.2004 за N 878/9477.

5. Плата за користування Спадковим реєстром

5.1. За внесення реєстраційного запису до Спадкового реєстру про посвідчення, зміну заповіту; посвідчення спадкового договору; свідоцтво про право на спадщину; дублікат заповіту, спадкового договору або свідоцтва про право на спадщину з видачею про це витягу, а також за перевірку наявності чи відсутності заповіту з особи, в інтересах якої учиняються нотаріальні дії, справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством юстиції України.

5.2. Реєстрація заповітів, посвідчених посадовими особами, що перераховані в статтях 1251 та 1252 Цивільного кодексу України, статті 38 Закону України "Про нотаріат", здійснюється безкоштовно.

За реєстрацію заповітів, посвідчених посадовими, службовими особами, що перераховані в статті 1252 Цивільного кодексу України, за заявою заповідача справляється плата в розмірі, що встановлюється Міністерством юстиції України.

5.3. Відомості зі Спадкового реєстру надаються безкоштовно на письмову вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства - у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні.

5.4. Інваліди I та II груп, інваліди Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи звільняються від сплати коштів за всі звернення до Спадкового реєстру.

Із звільненням від плати здійснюється внесення до Єдиного реєстру реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину на користь громадян, віднесених до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, непрацездатних за віком, дітей-сиріт та держави.

Від сплати коштів за внесення до Єдиного реєстру реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину звільняються громадяни, що успадковують майно осіб, які загинули при захисті України, у зв’язку з виконанням інших державних чи громадських обов’язків або з виконанням обов’язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони приватної власності або колективної чи державної власності, а також осіб, реабілітованих у встановленому порядку.

6. Перехідні положення

6.1. Заповіти, посвідчені вповноваженими на це посадовими, службовими особами органів місцевого самоврядування (стаття 1251 Цивільного кодексу України); спадкові договори, що посвідчені нотаріусами до створення та введення в дію програмного забезпечення Спадкового реєстру, підлягають обов’язковій реєстрації в Спадковому реєстрі.

6.2. Посадові, службові особи органів місцевого самоврядування здійснюють внесення до Спадкового реєстру відомостей про заповіти, зазначені в пункті 6.1 цього Положення, шляхом подачі Адміністратору заяв встановленого зразка (додаток 9).

6.3. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та приватні нотаріуси, на зберіганні в яких перебувають заповіти, які зазначені в пункті 6.1 цього Положення, забезпечують реєстрацію цих заповітів шляхом унесення відповідних записів до Спадкового реєстру або шляхом подання Реєстратору заяв установленого зразка (додаток 9).

6.4. Нотаріуси, які не мають власних систем доступу до Спадкового реєстру, здійснюють унесення до нього відомостей про спадкові договори, зазначені в пункті 6.1 цього Положення, шляхом подання Реєстратору заяв установленого зразка (додаток 1).

6.5. Унесення до Спадкового реєстру відомостей про заповіти та спадкові договори, передбачені пунктом 6.1 цього Положення, здійснюється безкоштовно.

7. Прикінцеві положення

7.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Спадковому реєстрі, від несанкціонованого доступу.

7.2. Відповідальність за вірогідність відомостей, що вносяться до Спадкового реєстру, несуть особи, які надали цю інформацію.

7.3. Адміністратор у повному обсязі несе відповідальність за втрату інформації, що сталася з вини Адміністратора.

7.4. Шкода, завдана неправомірними діями Адміністратора або Реєстратора, відшкодовується ними в повному обсязі.

 

Директор Департаменту нотаріату
та реєстрації адвокатських
об’єднань
 

 
 
Л. М. Павлова
 


 

Додаток 1
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію по свідчення заповітів та спадкових договорів 

 

   

  

Додаток 2
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію зміни місця зберігання заповітів та спадкових договорів

  

   

 

Додаток 3
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію зміни, скасування заповітів та спадкових договорів

  

   

 

Додаток 4
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про надання витягу зі Спадкового реєстру

  

 

Додаток 5
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію заведення спадкової справи

  

 

Додаток 6
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію видачі свідоцтва про право на спадщину
(нерухоме майно)

 

  

(згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5 установлено, що додаток 6 до Положення про Спадковий реєстр набув чинності з 15 червня 2005 року)


 

Додаток 7
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію видачі свідоцтва про право на спадщину
(рухоме майно)

 

  

(згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5 установлено, що додаток 7 до Положення про Спадковий реєстр набув чинності з 15 червня 2005 року)


 

Додаток 8
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію видачі свідоцтва про право на спадщину (невизначене майно)

 

  

(згідно з підпунктом 3.1 пункту 3 наказу Міністерства юстиції України від 7 квітня 2005 року 33/5 установлено, що додаток 8 до Положення про Спадковий реєстр набув чинності з 15 червня 2005 року)


 

Додаток 9
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію архівних заповітів

 

 

Додаток 10
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію зміни місця зберігання спадкових справ

 

 

Додаток 11
до Положення про Спадковий реєстр 


Вихідний N _____________

Дата "___" ____________

Заява про реєстрацію видачі свідоцтва про право на спадщину

Додаток 11 втратив чинність з 15 червня 2005 року
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 7 квітня 2005 року N 33/5)

(Положення із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 23.02.2001 р. N 8/5,
 від 17.04.2001 р. N 24/5,
 від 23.04.2001 р. N 26/5,
 від 14.07.2004 р. N 67/5,
 від 13.10.2004 р. N 117/5,
 в редакції наказу Міністерства юстиції України
 від 07.04.2005 р. N 33/5)

____________