Угода про асоціацію Україна-ЄС

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів на призначення представником
України до складу арбітражних груп

Міністерство юстиції оголошує проведення додаткового конкурсу з добору одного кандидата на призначення представником України до складу арбітражних груп.

Підстава проведення Конкурсу:

Конкурс проводиться згідно з вимогами Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 року  № 995 та наказу Міністерства юстиції України від 25 травня 2016 року № 1494/5 «Про добір кандидатів на призначення представниками України до складу арбітражних груп у рамках процедури розгляду спорів, визначеної статтями 306 і 307 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

Етапи проведення Конкурсу:

 • оголошення про проведення Конкурсу;
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь в Конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим вимогам;
 • проведення співбесіди;
 • відбір кандидата.

До участі у Конкурсі запрошуються особи, які відповідають вимогам, що визначені Порядком проведення конкурсу з добору кандидатів на призначення представниками України до складу арбітражних груп у рамках процедури розгляду спорів, визначеної статтями 306 і 307 Угоди про асоціацію, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 25 травня 2016 року № 1494/5. Кандидатом на призначення представником України до складу арбітражних груп може бути громадянин України, який:

 • має повну вища освіта за спеціальностями «право», «міжнародне право» або «міжнародні економічні відносини», має спеціальні знання у сфері права та/або міжнародної торгівлі, стаж роботи та/або досвід наукової, викладацької діяльності  не менше ніж 10 років у відповідній сфері;
 • має ґрунтовні знання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, права Європейського Союзу, правил проведення процедури примирення, посередництва та арбітражу;
 • вільне володіє англійською мовою (обов’язково) та іншими офіційними мовами Європейського Союзу (бажано).

Особа, яка бажає взяти участь в Конкурсі, має подати заяву разом із такими документами:

 • копією паспорта;
 • копією реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності такого номера в особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від його прийняття, така особа має надати копію паспорту з відповідною відміткою про це органів Державної фіскальної служби);
 • копією трудової книжки (у разі відсутності у кандидата трудової книжки, про це зазначається у заяві);
 • копією документу про освіту;
 • біографічною довідкою за встановленою Міністерством юстиції формою;
 • згодою на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Учасники Конкурсу також можуть надати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, досвіду діяльності у сфері врегулювання міжнародних спорів, володіння іноземною мовою (зокрема, копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації, мотиваційний лист тощо).

Зразок біографічної довідки можна переглянути та/або завантажити за посиланням на офіційному сайті Міністерства юстиції.

Прийом та попередній розгляд заяв та документів, необхідних для участі у Конкурсі, здійснюється Управлінням представництва інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції з 13 по 29 червня 2017 року включно. Документи приймаються в робочі дні з 9.00 по 11.00 та з 16.00 по 18.00  за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13. 16 та 23 червня 2017 року документи приймаються до 16:45 години. Документи також можуть бути надіслані поштою на вищевказану адресу.

Контактною особою, яка забезпечує зв’язок із учасниками Конкурсу, є: Москаленко Юлія Миколаївна, телефон: (044) 279 -38-74, 279-48-56, e-mail: legal@minjust.gov.ua.

Засідання Конкурсної комісії з метою прийняття рішення про допуск учасників Конкурсу до співбесіди, а також затвердження графіку проведення індивідуальних співбесід з кандидатами відбудеться 4 липня 2017 року (без виклику учасників Конкурсу). Про прийняте рішення кожний учасник Конкурсу буде повідомлений в установленому порядку.   

Проведення співбесід та відбір кандидата відбудеться 6 липня 2017 року за адресою: м. Київ, провулок Рильский, 10. Точну дату та час співбесіди з кожним учасником Конкурсу буде повідомлено окремо.

До уваги учасників Конкурсу – співбесіда буде проводитися українською та англійською мовами.

Згода на обробку персональних даних

Біографічна довідка