Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами

Основні завдання

Здійснення процедур державних закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».

Складання річного плану державних закупівель та додатків до річного плану державних закупівель апарату Міністерства, внесення змін до них, на підставі пропозицій структурних підрозділів Міністерства.

Організаційне та документальне супроводження роботи тендерного комітету Міністерства.

Забезпечення організації та проведення в установленому порядку процедур закупівель на засадах добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, об’єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій.

Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства та зберігання документів щодо здійснення державних закупівель.

Підготовка проектів договорів, що стосуються сфери державних закупівель, погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників відповідних структурних підрозділів.

Сприяння забезпеченню взаємодії Міністерства з державними підприємствами, які знаходяться у сфері управління Міністерства, в межах своєї компетенції.

Здійснення моніторингу фінансової діяльності державних підприємств, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства.

Забезпечення виконання функцій з питань державної допомоги суб’єктам господарювання, передбаченої Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

 

Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами

Начальник Управління

Тимофєєва Ганна Олегівна

271-17-42

h.tymofieieva@minjust.gov.ua

Відділ державних закупівель

Заступник начальника Управління – начальник відділу

Лаушкіна Крістіна Ігорівна

271-17-42

k.laushkina@minjust.gov.ua

tender@minjust.gov.ua

Відділ договірної роботи

Начальник відділу

 Ягодка Наталя Григорівна

271-15-46

dogovir@minjust.gov.ua

Відділ взаємовідносин з державними підприємствами

Заступник начальника Управління – начальник відділу

 Мамедов Емін Асіфович

271-17-56

e.mamedov@minjust.gov.ua

Відділ організації та аналізу фінансово-економічної діяльності підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України

Начальник відділу

Селіванов Владислав Вікторович

271-17-09

economic_drz@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Федорова Юлія Сергіївна

271-16-77

economic_drz@minjust.gov.ua

Діловод Управління

Головний спеціаліст

Тюріна Євгенія Володимирівна

271-17-56