Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладено повноваження щодо забезпечення представництва під час розгляду справ про порушення положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в Європейській Комісії з прав людини та Європейському Суді з прав людини.

Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Внутрішнім регламентом Європейської Комісії з прав людини, Внутрішнім регламентом Європейського Суду з прав людини та цим Положенням.

Урядовим уповноваженим призначається особа, яка не менш як 10 років проживає в Україні, є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як 10 років, володіє однією з офіційних мов Ради Європи.

Основними завданнями Урядового уповноваженого є:

а) представництво України в Європейському Суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною положень Конвенції, а також під час розгляду справ за позовами України стосовно порушень положень Конвенції іншими державами - учасницями Конвенції;

б) координація роботи зацікавлених органів виконавчої влади, пов’язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Суді;

в) підготовка і внесення на розгляд Суду письмових доповідей, участь у слуханні справ, які розглядаються ними;

г) унесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій про усунення порушень положень Конвенції, недопущення таких порушень у майбутньому;

ґ) надання необхідної інформації уповноваженим особам, які прибуватимуть в Україну з метою проведення перевірок дотримання Конвенції.

На виконання основних завдань Урядовий уповноважений:

а) вивчає факти порушення прав людини в Україні відповідно до запитів Комісії та Суду;

б) відповідає на запити Суду, надає докази, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження щодо справ про порушення положень Конвенції;

в) надає Суду інформацію та відповідні матеріали щодо справ про порушення Конвенції;

г) надсилає до відповідних державних органів України запити стосовно надання матеріалів і пояснень щодо конкретних випадків порушень прав людини;

ґ) виступає доповідачем у справах щодо порушення прав людини під час їх розгляду в Суді;

д) інформує Кабінет Міністрів України про хід розгляду справ у Суді;

е) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції про запобігання порушенням прав людини в Україні;

є) проводить переговори з метою врегулювання спору шляхом укладення мирової угоди з позивачем.

Діяльність Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини забезпечується Секретаріатом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, структурним підрозділом Мін’юсту, яке очолює керівник Секретаріатом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.