Узбекистан

Двосторонні договори

 - Договір між Україною і Республікою Узбекистан про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання, 1998. 

Багатосторонні договори 

- Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, 1992;

- Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, 1993;

- Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, 1980;

- Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961;

- Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, 1980;

- Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, 1980;

- Конвенція про визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, 1958;

- Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, 2000;

- Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму, 2005;

- Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, 1997;

- Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 1988;

- Конвенція ООН проти корупції, 2003.