Відступ України від окремих зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та Європейською конвенцією з прав людини

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 № 281 утворено Міжвідомчу комісію з питань відступу України від зобов'язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права (Пакт) та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція)  (Міжвідомча комісія), затверджено Положення про неї та посадовий склад.

Згідно з пунктом 3 Положення про Міжвідомчу комісію основними її завданнями є:

1) розгляд питань, пов’язаних із територіальним застосуванням положень щодо відступу України від зобов’язань за Пактом та Конвенцією;

2) розгляд актуалізованої інформації про стан безпекової ситуації (ескалація/деескалація ситуації, особливості оперативно-військової ситуації, соціальноекономічні аспекти, застосування законів та нормативно-правових актів, які містять положення, що відступають від зобов’язань за Пактом та Конвенцією) та ситуації у галузі прав людини в районі проведення антитерористичної операції.

Відбулося 2 засідання Міжвідомчої комісії та 5 засідань її робочої групи. Останнє засідання Міжвідомчої комісії відбулося 28.05.2019, у ході якого, зокрема, обговорено питання щодо безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС); меж та переліку районів, міст, селищ і сіл у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованих, а також меж зон безпеки, прилеглих до району бойових дій; актів законодавства, прийнятих у зв’язку з проведенням ООС, що містять обмеження прав і свобод людини, відповідності їх норм зобов’язанням за Пактом і Конвенцією; правового та політичного підґрунтя відступу від зобов’язань за Пактом і Конвенцією.

На виконання домовленостей, досягнутих під час зазначеного засідання, та за результатами аналізу норм Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Мін’юстом спільно із заінтересованими органами влади підготовлено позицію щодо необхідності подальшого відступу від окремих зобов’язань за Пактом та Конвенцією для інформування Генерального секретаря Ради Європи та Генерального секретаря ООН.

Міністерство закордонних справ України нотифікувало Генерального секретаря ООН про обсяг та територію відступу України від зобов’язань за Пактом 26 листопада 2019 року та Генерального секретаря Ради Європи за Конвенцією – 29 листопада 2019 року.

Інформація про відступ України від зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод розміщена за посиланням:

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/- /conventions/treaty/005/declarations?p_auth=oC00wpDO.

Інформація про відступ України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права розміщена за посиланням:

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.618.2019-Eng.pdf;

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.612.2019-Eng.pdf;

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2016/CN.502.2016-Eng.pdf;

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/CN.656.2015-Eng.pdf