Виконання Національної стратегії у сфері прав людини в 2015-2020 роках

На виконання завдання 26 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106, наказом Міністерства юстиції від 28 листопада 2018  року № 3745/5, який зареєстровано у Міністерстві юстиції 28 листопада 2018 р. за № 1353/32805 було затверджено Методологію та методику проведення моніторингу реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та плану дій з її реалізації (далі – Методологія).

Так, відповідно до Методології моніторинг – це систематичний збір та аналіз Координуючим органом (Міністерством юстиції) інформації щодо виконання Плану дій Виконавцями (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа чи організація, визначені відповідно до Плану дій виконавцем конкретного заходу).

За результатами проведення аналізу отриманої інформації Міністерство юстиції готувало квартальні та річні звіти про виконання Плану дій.

Зазначені звіти містяться на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України у розділі «Виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/vikonannya-planu-diy-z-realizatsii-natsionalnoi-strategii-u-sferi-prav-lyudini-na-period-do-2020-roku.

Порядок проведення оцінки виконання Національної стратегії визначений розділом V Методології.

Під оцінкою розуміється здійснюваний Міністерством юстиції аналіз результатів реалізації виконавцями Національної стратегії та Плану дій, а також відповідності очікуваному результату та стратегічній меті заходів, передбачених Планом дій.

Аналітична довідка щодо оцінки виконання Національної стратегії у сфері прав людини за 2019 рік