Вимоги до осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

Кваліфікаційною комісією арбітражних керуючих 10.09.2020 року (протокол № 26) затверджено перелік посад, обіймання яких зараховується до стажу роботи після отримання юридичної освіти другого (магістерського) рівня, та визначено перелік документів, що підтверджують досвід професійної діяльності адвоката, стаж роботи на посадах помічника адвоката та помічника арбітражного керуючого.

Перелік посад, обіймання яких зараховується до стажу роботи після отримання юридичної освіти другого (магістерського) рівня

До стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах:

1) судді, адвоката, прокурора, слідчого, нотаріуса;

2) помічника адвоката, помічника судді або нотаріуса;

3) помічника-консультанта народного депутата України, який має вищу юридичну освіту за спеціальністю правознавство / правоохоронна діяльність / міжнародне право та працює на постійній основі за строковим трудовим договором;

4) юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу;

5) в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організацій всіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - "право" ("правознавство", "правоохоронна діяльність", "міжнародне право");

6) на інших посадах, які відповідно до закону вимагають наявності виключно повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - "право" ("правознавство", "правоохоронна діяльність", "міжнародне право");

7) секретаря судового засідання, після здобуття повної вищої юридичної освіти, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) - другий (магістерський) рівень, спеціальність - "право" ("правознавство", "правоохоронна діяльність", "міжнародне право").

При виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції особи, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, а також загальних відомостей Класифікатора професій ДК 003:2010. При визначенні стажу роботи в галузі права фізичної особи - підприємця слід виходити з документально підтверджених даних про наявність у особи права на здійснення підприємницької діяльності у сфері права за відповідним КВЕД (поточний клас 69.10), а також документально підтверджених даних про виконання робіт/надання послуг, що віднесені Державним класифікатором видів економічної діяльності до діяльності у сфері права.

Перелік документів, що підтверджують досвід професійної діяльності адвоката, стаж помічника адвоката, стаж помічника арбітражного керуючого

1. Документами, що підтверджують досвід професійної діяльності адвоката, є: свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю; витяг з реєстру адвокатів; трудова книжка та ін.

2. Документами, що підтверджують стаж роботи на посаді помічника адвоката, є: посвідчення помічника адвоката; трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням); довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката; трудова книжка та ін.

3. Документами, що підтверджують стаж роботи на посаді помічника арбітражного керуючого, є: трудовий договір з арбітражним керуючим; довідка з компетентного органу про суму сплаченого єдиного соціального внеску, та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника арбітражного керуючого; відгук про роботу помічника арбітражного керуючого та ін.