ВИМОГИ ДО СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА, СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ, ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації подається у письмовій формі та має містити відомості про:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (місцезнаходження), номер телефону та/або адресу електронної пошти;
  • суть (реквізити) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності;
  • обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника;
  • прохання (вимоги) скаржника та дату складення скарги.

ВАЖЛИВО !!! Якщо з дня прийняття оскаржуваного рішення, здійснення дії або бездіяльності спливло більше двох місяців, а у випадку оскарження рішення, дії або бездіяльності територіальних органів Міністерства юстиції України – більше одного місяця, скарга має містити також відомості про дату, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав;.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації має бути підписана скаржником. Така скарга може бути подана в електронній формі за умови підписання її скаржником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. Про те, як можна підписати документ, дивіться за посиланням https://www.google.com/search?q=підписати+документ+на+ДІі&oq=підписати+документ+на+ДІі&aqs=edge..69i57j0i22i30l4.4993j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8

До скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації можуть бути додані документи (їх копії), що підтверджують порушення прав скаржника.

До скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, що подається представником скаржника, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або копія такого документа, засвідчена у встановленому порядку.

ВАЖЛИВО !!! Скарга на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, що подана особою, яка не має на це повноважень, або не містить відомостей про прізвище, ім’я, по батькові (найменування) скаржника, його місце проживання (місцезнаходження), суть (реквізити) оскаржуваного рішення, дій або бездіяльності, обставини, якими обґрунтовується порушення прав скаржника, дати, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав (якщо зазначення такої дати є обов’язковим), повертається скаржнику на підставі мотивованого рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу не пізніш як через 15 днів з дня її надходження.

Повернення скарги не позбавляє скаржника права на повторне її подання в установленому порядку.

Перебіг строку на оскарження зупиняється з дня подання скарги до дня її повернення скаржнику.

ЗРАЗОК СКАРГИ на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Міністерства юстиції