Включення та внесення змін до державного Реєстру атестованих судових експертів

Відповідно до статті 9 Закону України «Про судову експертизу» атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів (далі – Реєстр), ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.

Процедуру формування та ведення Реєстру визначає Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 29.03.2012 № 492/5 (далі – Порядок).

Реєстр – це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про осіб, які отримали в порядку, передбаченому Законом України "Про судову експертизу", кваліфікацію судового експерта.

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, що здійснює його ведення.

Функції держателя Реєстру покладаються на Департамент експертного забезпечення правосуддя (тел. (044) 486-68-59; 486-48-57), на який покладено організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності.

Судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, включаються до Реєстру на підставі заяви судового експерта, форма якої наведена у додатку 2 до цього Порядку.

До Реєстру вносяться такі відомості:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) судового експерта;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

найменування Експертно-кваліфікаційної комісії (далі - ЕКК), дата і номер її рішення та його стислий зміст (присвоєння / підтвердження / підвищення кваліфікації судового експерта, продовження строку дії свідоцтва, притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності), інформація щодо тимчасового припинення або поновлення судово-експертної діяльності;

номер та строк дії свідоцтва або документа, що підтверджує наявність кваліфікації судового експерта (якщо видачу свідоцтва не передбачено, вноситься відповідний запис), інформація щодо переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, недійсності та/або анулювання свідоцтва;

вид експертизи, індекс та вид експертної спеціальності;

місце роботи, місцезнаходження, офіційна електронна адреса та номер телефону судового експерта;

дата та номер наказу про звільнення судового експерта державної спеціалізованої установи.

Адміністратором Реєстру є державне підприємство «Національні інформаційні системи», що забезпечує технічне та технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання доступу до відомостей Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі.

Реєстр розміщується на сайті: http://rase.minjust.gov.ua/