Як відновити втрачені документи про вищу освіту

Починаючи з 2014 року, чимало українців були вимушені залишити своє житло на тимчасово окупованих територіях та шукати порятунку в інших регіонах країни. Станом на 6 липня 2021 року, за даними, опублікованими Міністерством соціальної політики України, обліковано 1 473 650 внутрішньо переміщених осіб. Дуже часто, прибуваючи до нового місця проживання, вони стикаються з великою кількістю проблем, пов’язаних з побутом, фінансовими справами, житловими умовами та різними питаннями юридичного характеру. Розповідає в.о. начальника Правобережного київського бюро правової допомоги №2 Євген Рибак.

Серед основних проблем – відновлення документів, зокрема, документів про вищу освіту, здобуту в закладах вищої освіти на території АР Крим. Вони можуть бути загублені, залишені на непідконтрольній території, пошкоджені, знищені або ж взагалі не отримані на окупованій території. Відновити такі документи іноді буває доволі складно, оскільки навчальний заклад, де здобувалась освіта, і уся його документація може залишитись на непідконтрольній території або заклад вже було ліквідовано.

Проте, у національному законодавстві містяться норми, що регулюють питання відновлення або видачі дублікатів документів про освіту, здобуту в закладах вищої освіти на території АР Крим, для внутрішньо переміщених осіб. 28 травня 2014 року наказом Міністерства освіти і науки України № 655 було затверджено Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам закладів вищої освіти, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році (далі – Порядок).

Цим Порядком врегульовується питання видачі документів про вищу освіту та їх додатків особам, які є випускниками закладів вищої освіти до 2014 року включно, які знаходяться на тимчасово окупованій території півострова.

Важливо знати алгоритм дій для отримання дубліката документа про вищу освіту.

Так, особа може звернутись із відповідною заявою до Міністерства освіти і науки України (далі – МОН), у разі якщо вона:

  • виконала увесь навчальний план;
  • пройшла державну атестацію у своєму закладі вищої освіти, який розташований на окупованій території півострова;
  • відмовилась отримувати документ про освіту, що не відповідає українському законодавству.

До заяви додається копія документа, що посвідчує особу, а також академічна довідка чи залікова книжка (за наявності).

У разі якщо особа отримала у 2014 році документ про вищу освіту, зразок якого не відповідає національному законодавству, вона також звертається до МОН з заявою, до якої додається копія документа, що посвідчує особу і копія отриманого документа про вищу освіту (зразок якого не відповідає законодавству), отриманий у закладі вищої освіти, що знаходиться на окупованій території АР Крим.

У випадку подання вищезазначених заяв, МОН визначає вищий навчальний заклад, який забезпечить виготовлення і видачу документ про вищу освіту і додатка до нього.

При цьому слід пам’ятати, що інформація, яка стосується навчання випускника (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність)), обов’язково перевіряється у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) для підтвердження достовірності факту здобуття освіти.

У разі закінчення навчального закладу до 2014 року, дублікат документа про вищу освіту державного зразка та додаток до нього також можна отримати, подавши відповідну заяву МОН.

В свою чергу, МОН визначає заклад освіти в іншому регіоні (на підконтрольній українському уряду території), який має виготовити дублікат документа про вищу освіту. У дублікаті документа зазначається найменування закладу, де дійсно навчалась особа, а також підпис, печатка, прізвище, ініціали та посада керівника того закладу вищої освіти, який здійснював виготовлення дубліката.

У випадку відмови МОН у визначенні закладу вищої освіти, який має забезпечити виготовлення і видачу документа про вищу освіту і додатка до нього, випускник може у судовому порядку захистити свої права.

Цивільним процесуальним законодавством України передбачено можливість для громадянина звернутись до суду з заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. Скориставшись такою формою звернення до суду, особа може отримати судове рішення, яке буде встановлювати факт закінчення певного навчального закладу. Таке рішення суду буде обов’язковим на усій території України, і наддасть можливість особі підтвердити здобуття вищої освіти.

При подачі такої заяви до суду, необхідно вказати:

  • який конкретно факт необхідно встановити;
  • причини неможливості отримати документи, що встановлюють даний факт у досудовому порядку (відмова МОН, яка і підтвердить таку неможливість);
  • усі можливі докази, що можуть підтвердити встановлюваний факт.

За подачу заяви до суду про встановлення факту, що має юридичне значення потрібно сплатити судовий збір, який становить 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня року, в якому подається заява (у 2021 році, така сума судового збору становить 454 гривні), крім випадків, коли заявник звільнений від сплати судового збору відповідно до норм Закону України «Про судовий збір».