Як зареєструвати малюка, народженого на тимчасово окупованій території?

08.09.2022

Якщо ваша дитина народилася на тимчасово непідконтрольній українській владі території – ви все ж можете оформити українське свідоцтво про народження малюка.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі – Закон), проведення державної реєстрації народження фізичної особи та визначення її походження належить до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану.

За загальним правилом, відповідно до частини четвертої статті 9 Закону, для державної реєстрації актів цивільного стану подається паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця –  заявника – та документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації.

Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, документи, що підтверджують факт народження (частина четверта статті 13 Закону).

Частиною другою статті 13 Закону передбачено, що державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них або за заявою, поданою в електронній формі.

У разі смерті батьків або в разі якщо вони з інших причин не можуть зареєструвати народження дитини, державна реєстрація проводиться за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина чи в якому вона перебуває.

Згідно з пунктом 2 глави 1 розділу ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України  від 18.10.2000 № 52/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2000  за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010  № 3307/5) (далі – Правила), підставами для проведення державної реєстрації народження є, зокрема:

  1. Медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я відповідно до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.09.2020 № 2136, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.09.2020 за № 953/35236.

Електронний примірник медичного висновку про народження та відомості, необхідні для проведення державної реєстрації народження, отримуються органом державної реєстрації актів цивільного стану за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або шляхом автоматизованого обміну відомостями між інформаційними ресурсами Національної служби здоров’я України та Міністерства юстиції України через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів за сформованим запитом, що містить відомості про унікальний номер медичного висновку, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу матері.

У разі народження дитини жінкою, яка є громадянкою іноземної держави або особою без громадянства, яка проживає на території України, замість реквізитів паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу матері, зазначаються відомості про реквізити посвідки на постійне проживання такої жінки.

  1. Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за № 1150/13024.

При відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому пункті, державна реєстрація народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження такою жінкою.

Разом з тим, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.03.2022  № 407 «Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану» встановлено, що на період дії воєнного стану на території України та за умови відсутності можливості заповнення медичним працівником медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) медичний працівник зобов’язаний на кожний випадок народження живої дитини виписати довідку довільної форми в двох примірниках без проставляння печатки, яка обов’язково повинна містити відомості щодо:

1) найменування надавача медичних послуг;

2) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника; 3) прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;

4) дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого; 5) назва населеного пункту в якому видана довідка;

6) місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);

7) підпис медичного працівника;

8) дата видачі довідки.

Така довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини, та прирівнюється до заповненого медичного свідоцтва про народження (форма  № 103/о).

Пунктом 14 глави 1 розділу II Правил визначено, що у разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» державна реєстрація актів цивільного стану проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану за зверненням заявника.

Статтею 317 Цивільного процесуального кодексу України регламентовано особливості провадження у справах про встановлення факту, зокрема народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України.

Так, заява про встановлення факту народження особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства, може бути подана батьками або одним з них, їхніми представниками, членами сім’ї, опікуном, піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними представниками дитини до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Ураховуючи наведене, з питання державної реєстрації народження є можливим звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розташованого на території, підконтрольній українській владі, з документом, що підтверджує факт народження дитини.

* У разі внесення змін до законодавства консультація буде вважатися недійсною