Загальна інформація про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

Відповідно до статті 15 Кодексу України з процедур банкрутства Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (далі – Комісія) утворюється у встановленому державним органом з питань банкрутства порядку для перевірки спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.

Склад Комісії та зміни до нього затверджуються державним органом з питань банкрутства. До складу входять сім осіб, три з яких призначаються державним органом з питань банкрутства, а чотири визначаються саморегулівною організацією арбітражних керуючих.

Очолює Комісію керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним відповідальна особа зазначеного органу.

Строк повноважень членів Комісії становить два роки.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє та затверджує перелік питань автоматизованого анонімного тестування;

розглядає документи, подані особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, на відповідність вимогам, визначеним Кодексом України з процедур банкрутства;

формує графік складення кваліфікаційних іспитів;

проводить кваліфікаційні іспити та затверджує їх результати;

розглядає скарги щодо результатів кваліфікаційних іспитів;

приймає рішення про надання права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

Рішення Комісії приймаються на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у засіданні, та оформлюється протоколом, який підписують усі члени Комісії, які брали участь у її засіданні. Засідання Комісії є відкритим та вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше п’яти членів Комісії.

Порядок утворення Комісії при Міністерстві юстиції України як державному органі з питань банкрутства, її завдання, функції та засади діяльності встановлено Положенням про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 25.09.2019 № 2994/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.09.2019 за № 1067/34038 (зі змінами).

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організацію документообігу та зберігання документів Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих здійснює Міністерство юстиції України.