Загальна інформація про УПО

Суть та мета УПО

Універсальний періодичний огляд (УПО) – це механізм огляду інформації щодо дотримання прав людини у всіх країнах-членах ООН, що входить до структури Ради з прав людини та здійснюється кожні 4-5 років. У рамках УПО кожна держава інформує про виконання своїх зобов'язань у галузі прав людини та щодо вжитих нею заходів з метою поліпшення ситуації в цій сфері. УПО було започатковано 15 березня 2006 р. Генеральною Асамблеєю ООН на підставі Резолюції 60/251, якою було засновано Раду з прав людини.

Відповідно до підпункту (е) пункту 5 зазначеної Резолюції Рада з прав людини має на основі об'єктивної і достовірної інформації проводити всеосяжні періодичні огляди виконання кожною державою її зобов'язань і обов'язків у сфері прав людини у такий спосіб, який забезпечував би універсальність охоплення та однакове ставлення до всіх держав. Такий огляд має бути механізмом співробітництва, заснованим на інтерактивному діалозі з відповідною країною і повинен доповнювати, а не дублювати роботу договірних органів.

 

Оцінювання

Пунктом 15 Резолюції 5/1 визначено, що огляд проводиться на підставі наступної інформації:

a) інформації від відповідної держави, яка може мати форму національної доповіді, підготовленої на основі загальних керівних принципів, до якої також може бути включена будь-яка інша інформація, яку держава вважатиме за необхідне включити;

b) підготовленої Управлінням Верховного комісара з прав людини УВКПЛ) компіляції, що міститься в доповідях договірних органів, спеціальних процедур, включаючи зауваження та коментарі відповідної держави, і в інших відповідних офіційних документах ООН;

с) додаткової інформації, що заслуговує довіри, представленої іншими зацікавленими сторонами для проведення універсального періодичного огляду, яку Рада з прав людини також бере до уваги.

 

Процедура проведення УПО

Огляд проводиться робочою групою з УПО, що складається з 47 членів Ради з прав людини. Будь-яка з держав-членів ООН може брати участь в огляді, в тому числі в інтерактивному діалозі. Проведенню огляду кожної держави сприяє група з трьох доповідачів («трійка»), яка складається з представників трьох держав. Члени «трійки» відбираються шляхом жеребкування від різних регіональних груп перед кожною сесією робочої групи.

До проведення огляду країни можуть надсилати до «трійки» письмові запитання стосовно держави, яка перевіряється. «Трійка» передає ці запитання до УВКПЛ, звідки вони направляються до відповідної держави.

 

Етапи огляду:

* представлення національного звіту;

* інтерактивний діалог між державою та країнами - членами Ради з прав людини та країнами-спостерігачами;

* підготовка підсумкового документа, який являє собою доповідь з коротким викладом перебігу огляду, включає в себе питання, висновки і рекомендації, зроблені державами під час огляду, а також відповіді держави, яка звітувалась.