Загальна інформація щодо підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Відповідно до абзацу другого частини дев’ятої статті 96 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі повинен скласти іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Порядок підготовки арбітражних керуючих  у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі регулюється Положенням про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій та у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Положення), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 2536/5 (зі змінами, внесеними  наказом Міністерства юстиції України від 20.07.2023 р. № 2617/5).

Підготовку у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, проходять арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого відповідно до вимог чинного законодавства.

Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, організовується та проводиться закладами, які включено до Переліку закладів, відповідно до пункту 6 розділу II Положення

Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, полягає у проведенні закладами навчальних курсів з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, з видачею свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Арбітражний керуючий проходить курси з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на підставі договору, укладеного між ним і закладом.

Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, проводиться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів місці, обраному закладом.

Курси з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначеному Міністерством юстиції України.

Строк проведення курсів з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, становить не менше 72 год.

Заклад на кожний курс готує навчальну програму з підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - Навчальна програма курсу). Навчальна програма курсу містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та список викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

Навчальна програма курсу має містити всі питання, визначені у Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

Навчальна програма курсу подається закладом на погодження до структурного підрозділу Мін'юсту. Протягом 15 робочих днів структурний підрозділ Мін'юсту опрацьовує Навчальну програму курсу і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій щодо її доопрацювання.

Структурний підрозділ Мін'юсту відмовляє у погодженні Навчальної програми курсу у разі її невідповідності положенням пунктів 7 - 10 розділу VІ Положення.

Проведення курсів з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, закладом без Навчальної програми курсу або відповідно до Навчальної програми курсу, не погодженої зі структурним підрозділом Мін'юсту, не допускається.

За 15 календарних днів до початку проведення курсів з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Мін'юсту про намір проведення курсів з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

Проведення курсів з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, завершується проведенням у закладі, який здійснював підготовку арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, іспиту. Порядок проведення іспиту визначає заклад і затверджує його керівник.

Для проведення іспиту заклад утворює комісію у складі не менше ніж три особи.

Головою комісії є представник структурного підрозділу Мін'юсту.

У разі успішного складення іспиту заклад не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня складення іспиту видає арбітражним керуючим свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Арбітражний керуючий, який не склав іспит за програмою з підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, має право скласти його повторно протягом року з дати складення іспиту, але не більше ніж один раз.

У разі нескладення особою повторного іспиту за програмою з підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, така особа проходить перепідготовку в порядку, встановленому цим Положенням для підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Заклад веде облік виданих свідоцтв про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, і у тижневий строк після їх видачі подає до структурного підрозділу Мін'юсту інформацію про видані свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі. Структурний підрозділ Мін'юсту вносить відповідну інформацію до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Структурний підрозділ Мін'юсту веде узагальнений облік арбітражних керуючих, яким видано свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Строк дії свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, становить три роки з дати його видачі.

Арбітражний керуючий, який здійснює повноваження у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, строк дії свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, якого закінчується, та який має намір здійснювати такі повноваження в подальшому, повинен пройти підготовку у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, в порядку, встановленому цим розділом, до закінчення строку дії свідоцтва та отримати нове свідоцтво.