Загальна інформація щодо порядку формування і ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, - це автоматизована база даних, що містить інформацію про суб’єктів підприємницької діяльності, відносно яких триває або завершена процедура банкрутства, про стан провадження у справі про банкрутство, про реєстр вимог кредиторів та інші дані, які отримані від арбітражних керуючих та господарських судів, а також відомості, які є результатом здійснення державним органом з питань банкрутства визначених законодавством повноважень.

Відомості з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надаються у вигляді скорочених та повних інформаційних довідок в онлайн режимі, а також у формі інформаційних листів у разі відсутності доступу до онлайн сервісу з надання інформаційних довідок з цього реєстру (пункти 3.1 - 3.6 розділу ІІІ Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1106/19844).

Нормативно-правові акти, які регулюють порядок формування, ведення, наповнення та надання відомостей з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство:

(з текстами нормативно-правових актів можна ознайомитись в підрубриці «Нормативно-правові акти з питань банкрутства» / «Напрями діяльності» / «Сфера банкрутства (неплатоспроможності)» за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/normativno-pravovi-akti-z-pitan-bankrutstva):

- Наказ Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844;

- Наказ Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680;

- Наказ Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року № 3193/5 «Питання подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2019 року за № 1124/34095.»

До відома арбітражних керуючих!

До запровадження спеціалізованої сторінки вебсайту Міністерства юстиції України, за допомогою якої забезпечуватиметься доступ до інформації про боржника, та встановлення порядку подання арбітражними керуючими обов'язкових відомостей (інформації) для їх розкриття та оновлення на спеціалізованій сторінці вебсайту Міністерства юстиції України та обов'язкових відомостей (інформації), необхідних для ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, подання обов'язкових відомостей (інформації) арбітражними керуючими здійснюється в порядку, строки та за формами, встановленими наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року N 130/5 "Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов'язкових відомостей (інформації)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за N 148/22680 (із змінами)