15.01.2021 Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю стосовно проєкту наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань»

Міністерство юстиції України відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», у період з «23» грудня 2020 року по «11» січня 2021 року оприлюднювало на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України у підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Консультації з громадськістю» проєкт наказу Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації, необхідної для забезпечення порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань» (далі – проєкт наказу).

Метою проєкту наказу є визначення загальних правил подання уповноваженими органами з питань пробації та установами виконання покарань, слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби України запитів, сформованих за допомогою Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, та надання Державною податковою службою України відповідей на такі запити.

11 січня 2020 року оприлюднення проєкту наказу завершено. Зауваження та пропозиції щодо проєкту наказу до Міністерства юстиції України не надходили.