Звітування про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» Міністерство юстиції України є головним центральним органом виконавчої влади, який забезпечує співробітництво з Комітетом ООН з прав людини.

Комітет ООН з прав людини наділений мандатом здійснювати моніторинг виконання державами-учасницями Міжнародного пакту про громадянські та політичні права положень цього міжнародного договору.

Інформація про діяльність Комітету ООН з прав людини, звіти України про виконання положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права розміщено на веб-сайті: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx.

 

Відповідно до встановленої періодичності подачі державами доповідей про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, раз на 4-5 роки (конкретна дата подачі доповіді визначається Комітетом) держави мають відзвітувати перед Комітетом ООН з прав людини про виконання положень Пакту.

 

У червні 2018 року Україною було подано 8-му періодичну доповідь про виконання положень Пакту.

Попередні періодичні доповіді разом з усією релевантною інформацією розміщено на тематичній сторінці України в базі даних ООН щодо виконання міжнародних договорів за посиланням https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=UKR&Lang=EN .

В листопаді 2019 року Україна отримала перелік запитань Комітету ООН з прав людини до захисту 8-ї періодичної доповіді. Офіційна відповідь на зазначені запитання Комітету була направлена Міністерством юстиції до Міністерства закордонних справ 10 квітня 2020 р. (PDF файл додається).

Відповідно до графіку роботи Комітету ООН з прав людини, розгляд 8-ї періодичної доповіді запланований під час 129-ї сесії Комітету ООН з прав людини, яка проходитиме у період з 29 червня по 24 липня 2020 року»