26-03-2013
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

26.03.2013
м. Київ
541/5

Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2013 р. за № 514/23046

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 12 липня 2013 року № 1394/5,
від 30 березня 2015 року № 458/5,
від 25 червня 2015 року № 1059/5,
від 16 жовтня 2015 року № 2010/5,
від 25 грудня 2015 року № 2777/5,
>від 26 липня 2016 року № 2300/5,
від 10 квітня 2018 року № 1095/5

 

Відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 3, статті 104 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пунктів 3 і 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, що додається.
  1. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).
  1. Державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України (Добжанський В. Б.) забезпечити:

протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом створення і впровадження програмного забезпечення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим наказом створення і впровадження веб-сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр                                                                                                                      О. Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
26.03.2013 № 541/5

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2013 р. за № 514/23046

 

 

ПОРЯДОК
формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу п'ятого частини першої статті 3 та частини третьої статті 104 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та визначає порядок формування, ведення і користування відомостями з Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

1.2. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України (далі - Єдиний реєстр) - це сукупність відомостей про арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво на право провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та інформації про їх діяльність, яку Міністерство юстиції отримує у процесі реалізації своїх повноважень як державного органу з питань банкрутства та від арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

1.3. Єдиний реєстр створюється у складі Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

1.4. Єдиний реєстр формується з метою:

ведення у повному обсязі обліку арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), а також виданих, переоформлених, анульованих свідоцтв на право провадження діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та їх дублікатів;

реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для заінтересованих користувачів;

формування інформації про арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та їх діяльність, необхідної для автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство (далі - Автоматизована система).

1.5. Єдиний реєстр містить:

1.5.1 реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

1.5.2 прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

1.5.3 дату та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складення іспиту;

1.5.4 дату та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

1.5.5 дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

1.5.6 відомості про присвоєння рівня кваліфікації арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору);

 

(пункт 1.5 доповнено новим підпунктом 1.5.6 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.12.2015 р. № 2777/5,
 у зв'язку з цим підпункти 1.5.6 - 1.5.15
nbsp;вважати відповідно підпунктами 1.5.7 - 1.5.16)

 

1.5.7 дату видачі та номер свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, строк його дії;

 

(пункт 1.5 доповнено новим підпунктом 1.5.7 згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.07.2016 р. № 2300/5,
 у зв'язку з цим підпункти 1.5.7 - 1.5.16
 вважати відповідно підпунктами 1.5.8 - 1.5.17)

 

1.5.8 інформацію про місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (поштова адреса) та засоби зв'язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);

1.5.9 інформацію про досвід роботи (трудовий стаж) на керівних посадах (керівника чи заступника керівника юридичної особи);

1.5.10 інформацію про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі та номера переоформленого свідоцтва;

1.5.11 інформацію про видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) із зазначенням дати видачі такого дубліката;

1.5.12 інформацію про результати проведення перевірок дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

1.5.13 дату та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії і наказу Міністерства юстиції України про накладення на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення;

1.5.14 дату та номер наказу Міністерства юстиції України про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

1.5.15 найменування саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), членом якої є арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);

1.5.16 інформацію про діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яка необхідна для ведення Автоматизованої системи, визначену наказом Міністерства юстиції України;

1.5.17 прізвище, ім'я та по батькові реєстратора, який вніс відомості до Єдиного реєстру, дату та час внесення відомостей до Єдиного реєстру, підставу для внесення відомостей.

1.6. На підставі інформації, яку містить Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Міністерство юстиції України, формуються відомості про здійснення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) своїх повноважень, а саме:

завантаженість арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) справами про банкрутство;

наявність досвіду здійснення діяльності арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) на підприємствах, кількість працівників яких перевищує 100 осіб;

наявність досвіду здійснення повноважень на державних підприємствах та підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

наявність виконаних планів санації, укладених мирових угод у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор);

середній показник повноти погашення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі;

повернення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) майна банкрута, що перебувало у третіх осіб, під час здійснення ліквідаційної процедури;

відновлення платоспроможності боржника шляхом виконання усіх зобов'язань перед кредиторами;

затвердження господарським судом плану санації, підготовленого арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором), який виконує (виконував) повноваження розпорядника майна.

1.7. Держателем Єдиного реєстру є Міністерство юстиції України, яке розробляє організаційні і методологічні принципи ведення Єдиного реєстру та забезпечує своєчасне наповнення інформацією Єдиного реєстру.

1.8. Адміністратором Єдиного реєстру є державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі - Адміністратор), яке забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться в Єдиному реєстрі.

 

(пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з наказом, Міністерства юстиції України від 25.06.2015 р. № 1059/5)

 

1.9. Ведення Єдиного реєстру здійснюється українською мовою.

  1. Порядок унесення відомостей до Єдиного реєстру

2.1. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру є:

видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

переоформлення або видача дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

рішення Комісії з присвоєння рівня кваліфікації арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору);

 

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 25.12.2015 р. № 2777/5,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

 

видача свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій;

 

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.07.2016 р. № 2300/5)

 

рішення дисциплінарної комісії та наказ Міністерства юстиції України про накладання на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення;

припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

надходження до Міністерства юстиції України інформації про здійснення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) повноважень (обов'язкової звітності, відповідних заяв арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інформації про результати проведення перевірок дотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом).

2.2. Безпосереднє унесення відомостей до Єдиного реєстру забезпечують реєстратори Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які є працівниками структурного підрозділу Міністерства юстиції України, відповідального за реалізацію повноваження державного органу з питань банкрутства щодо формування і ведення Єдиного реєстру, крім відомостей, які передбачені підпунктами 1.5.8, 1.5.15 пункту 1.5 розділу I цього Порядку.

 

(абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 25.12.2015 р. № 2777/5,
 від 26.07.2016 р. № 2300/5,
від 10.04.2018 р. № 1095/5)

 

Безпосереднє унесення відомостей, які передбачені підпунктом 1.5.12 пункту 1.5 розділу I цього Порядку, забезпечують реєстратори Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які є працівниками структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію повноважень у сфері банкрутства, головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, за місцезнаходженням контори (офісу) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

 

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 30.03.2015 р. № 458/5,
 від 16.10.2015 р. № 2010/5,
 від 25.12.2015 р. № 2777/5,
 від 26.07.2016 р. № 2300/5)

 

2.3. Відомості, передбачені підпунктами 1.5.2 - 1.5.5, 1.5.9 пункту 1.5 розділу I цього Порядку, вносяться до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), але не пізніше дня завершення десятиденного строку, встановленого частиною другою статті 103 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». При внесенні цих відомостей у Єдиному реєстрі автоматично формується реєстраційний номер запису про арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

 

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 12.07.2013 р. N 1394/5,
 від 25.12.2015 р. N 2777/5,
 від 26.07.2016 р. N 2300/5)

 

Відомості, передбачені підпунктами 1.5.10 - 1.5.14 пункту 1.5 розділу I цього Порядку, вносяться до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення, яке містить відповідні відомості.

 

(абзац другий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 25.12.2015 р. № 2777/5,
 від 26.07.2016 р. № 2300/5)

 

Інформація, яка передбачена підпунктами 1.5.8, 1.5.15 пункту 1.5 розділу I цього Порядку, надходить до Єдиного реєстру в автоматизованому режимі після надходження від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) обов'язкової звітності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку та формах, встановлених Міністерством юстиції України.

 

(абзац третій пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 16.10.2015 р. № 2010/5,
 від 25.12.2015 р. № 2777/5,
 від 26.07.2016 р. № 2300/5)

 

Інформація, яка передбачена підпунктом 1.5.16 пункту 1.5 розділу I цього Порядку, надходить до Єдиного реєстру в автоматизованому режимі після надходження від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відповідних заяв, що містять інформацію, необхідну для забезпечення роботи Автоматизованої системи.

 

(пункт 2.3 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 16.10.2015 р. № 2010/5,
абзац четвертий пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказами Міністерства юстиції України від 25.12.2015 р. № 2777/5,

 від 26.07.2016 р. № 2300/5)

 

Інформація, яка передбачена підпунктом 1.5.7 пункту 1.5 розділу I цього Порядку, вноситься до Єдиного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дня отримання цієї інформації структурним підрозділом Міністерства юстиції України, відповідальним за реалізацію повноваження державного органу з питань банкрутства щодо формування і ведення Єдиного реєстру.

 

(пункт 2.3 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 26.07.2016 р. № 2300/5)

 

III. Порядок доступу до інформації з Єдиного реєстру

3.1. Доступ до інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі, здійснюється через веб-сайт Єдиного реєстру, ведення якого забезпечує Адміністратор.

3.2. На веб-сайті Єдиного реєстру відображається така інформація:

прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

дата та номер протоколу рішення кваліфікаційної комісії про складання іспиту;

дата та номер наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

дата видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

присвоєний рівень кваліфікації арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) відповідно до рішення Комісії з присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим;

 

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 25.12.2015 р. № 2777/5,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим)

 

дата видачі та номер свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, строк його дії;

 

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 26.07.2016 р. № 2300/5,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим)

 

місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (поштова адреса) та засоби зв'язку з арбітражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);

дата видачі та номер переоформленого свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

дата видачі дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

дата та номер протоколу рішення дисциплінарної комісії та наказу Міністерства юстиції України про накладання на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) дисциплінарного стягнення;

дата та номер рішення про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

3.3. Відображена на веб-сайті Єдиного реєстру інформація є відкритою і її отримання є безоплатним.

3.4. Користування Єдиним реєстром здійснюється шляхом пошуку і перегляду через веб-сайт інформації з Єдиного реєстру з можливістю роздрукування.

3.5. Пошук інформації через веб-сайт Єдиного реєстру здійснюється за такими реквізитами:

прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

3.6. Інформація про арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та їх діяльність, необхідна для ведення Автоматизованої системи, формується за даними Єдиного реєстру за формою та у порядку, затвердженими Міністерством юстиції України, за погодженням з органом, що забезпечує ведення Автоматизованої системи.

 

 

 

Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу                                                                    К. І. Чижмарь