16-08-2017
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

16.08.2017
м. Київ
1947/5

Про внесення змін до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції

 Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України  від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» та з метою реалізації зобов’язань, взятих Україною на Антикорупційному саміті у Лондоні в травні 2016 року, щодо оприлюднення інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 897/5 «Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України» такі зміни:

1) у пункті 15 розділу II «Перелік реєстрів та повідомлення, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство юстиції України» рубрику «Інформація, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство юстиції України» підрубрику «Щодо юридичних осіб» після слова «стан» доповнити словами «прізвище, ім'я, по батькові або найменування засновника та розмір його частки у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді), у тому числі прізвище, ім'я, по батькові кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника»;

2) рубрику «Відповідальний структурний підрозділ (керівник)» розділу II «Перелік реєстрів та повідомлення, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство юстиції України»        пункту 15 викласти у такій редакції: «Департамент державної реєстрації та нотаріату (Гайдук В.М.). Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.)».

  1. Контроль за виконанням цього наказу лишаю за собою.

Перший заступник Міністра                                                                                                               Н. І. Севостьянова