27-12-2017
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

27.12.2017
м. Київ
4296/5

Про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданого Яковлєвій Наталі Борисівні

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 112 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», пункту 16 Порядку видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.01.2013 № 93/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 117/22649, та за підсумками розгляду заяви та документів, що надійшли до Міністерства юстиції України,

НАКАЗУЮ:

  1. Анулювати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 500 від 09.04.2013, видане Яковлєвій Наталі Борисівні, на підставі її письмової заяви.
  2. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства:

 забезпечити внесення запису про анулювання свідоцтва до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;

 копію цього наказу у триденний строк з дня його видання надіслати  арбітражному керуючому, діяльність якого припинена.

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С. В.

 

Міністр                                                                                Павло ПЕТРЕНКО