26-05-2020
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

26.05.2020
м. Київ
1771/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 29 грудня 2018 року № 4186/5

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» та згідно з Порядком надання комплексної послуги «єМалятко», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 691,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до типової інформаційної картки адміністративної послуги з державної реєстрації народження, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29 грудня 2018 року № 4186/5, виклавши її у новій редакції, що додається.
  2. Департаменту нотаріату та державної реєстрації (Кирилюк Д.) розмістити цей наказ на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України.
  3. Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції на основі типової інформаційної картки адміністративної послуги з державної реєстрації народженця, затвердженої цим наказом, розробити і затвердити відповідну інформаційну картку та забезпечити її розміщення суб’єктом надання адміністративних послуг на його офіційному вебсайті та у місцях здійснення прийому суб’єктів звернень.
  4. Цей наказ набирає чинності з дня його підписання.
  5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань державної реєстрації Оніщук О.

 

Міністр                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

____________ року № ______

 

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

з державної реєстрації народження

______________________________________________________________________

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг та/або закладу охорони здоров’я, у якому народилася дитина*)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Зазначається місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг та/ або закладу охорони здоровя

2

Інформація щодо режиму роботи

Зазначається режим роботи суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг та/ або закладу охорони здоровя

3

Телефон, адреса електронної пошти та веб-сайт

Зазначаються телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг та/ або закладу охорони здоровя

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року     № 7-93 «Про державне мито»;

постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 року № 9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»;

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;

Порядок надання комплексної послуги «єМалятко», затверджений постановою Кабінету Міністрів України                            від 10 липня 2019 року № 691;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року           № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві юстиції України       18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (далі – Правила)

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги та перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб’єктом звернення подаються безпосередньо:

1) до відділу державної реєстрації актів цивільного стану:

заява про державну реєстрацію народження;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини або медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу - у разі народження дитини поза закладом охорони здоров’я;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, довідка з місця проживання дитини – у разі державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про встановлення факту народження, що відбулося на тимчасово окупованій території України;

документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави;

документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку;

2) до центру надання адміністративних послуг:

заява про державну реєстрацію народження;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;

рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України, про встановлення факту народження, що відбулося на тимчасово окупованій території України;

документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави;

документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку;

 

3) у закладі охорони здоров’я, у якому народилася дитина, у рамках експериментального проєкту «єМалятко» батьками або одним з них подаються:

заява про державну реєстрацію народження;

паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;

документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт народження дитини;

документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави;

документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку;

9

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто.

2. В електронній формі документи подаються за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного вебпорталу електронних послуг батьком або матір’ю дитини, яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника.

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника, а в разі подання заяви в електронній формі або через центр надання адміністративних послуг - у день її надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

12

Перелік підстав для відмови у державній реєстрації

1. Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України.

2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.

3. З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень

13

Результат надання адміністративної послуги

1. Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:

 а) свідоцтва про народження дитини;

 витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (довідки) про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

 б) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України із зазначенням факту мертвонародження або смерті на першому тижні життя.

2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження

14

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Результат надання адміністративної послуги отримується:

1) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;

2) у закладі охорони здоров’я за місцем подання заяви;

3) у центрі надання адміністративних послуг, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, які надаються органом державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;

4) рекомендованим листом за рахунок отримувача на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання матері або батька (у разі надання комплексної послуги «єМалятко»)

 

Директор Департаменту нотаріату та державної реєстрації                                                                                      Дмитро КИРИЛЮК